Svarstoma reorganizuoti muziejų ir turizmo centrą

Svarstoma reorganizuoti muziejų ir turizmo centrą /

Pokyčiai laukia dviejų Ukmergės įstaigų – Kraštotyros muziejaus ir VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro. Svarstomos galimybės abi šias įstaigas sujungti. Ar tai bus padaryta, spręs rajono savivaldybės taryba, galbūt – jau kitą mėnesį. 

Apie galimus tokius planus buvo prabilta birželio 18 d. vykusiame Ukmergės rajono savivaldybės tarybos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdyje.

Šio komiteto pirmininkas – Andrius Kalesnikas (visuomeninio rinkimų komiteto „Tavo Ukmergė“ narys), kiti jo nariai: Audronė Augustėnienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai), Aušrinė Stočkutė (Darbo partija) ir Danutė Užkurėlytė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga).

Posėdžio darbotvarkėje buvo numatytas savivaldybės tarybai svarstyti teikiamas klausimas dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus nuostatų patvirtinimo. Tačiau tąkart A. Kalesnikas pasiūlė atidėti šio sprendimo projekto svarstymą iki tol, kol bus išnagrinėtas muziejaus ir Turizmo ir verslo informacijos centro sujungimo galimybių klausimas.

Liepą Ukmergės rajono savivaldybės mero potvarkiu buvo sudaryta darbo grupė. Jos užduotis ir yra analizuoti, vertinti šias galimybes. Darbo grupė buvo sudaryta atsižvelgiant į minėtą tarybos švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto rekomendaciją.

Šios grupės pirmininkė – savivaldybės mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė, grupę sudaro: savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalė Steponavičienė, tarybos nariai A. Augustėnienė, A. Kalesnikas, A. Stočkutė, D. Užkurėlytė, Arūnas Dudėnas.

Taip pat – savivaldybės Personalo ir dokumentų valdymo skyriaus Personalo ir dokumentų valdymo poskyrio vedėja Kristina Bagdonavičienė, Strateginio planavimo ir biudžeto skyriaus vedėja Vida Butkevičienė, Teisės skyriaus vedėjas Rimas Jurgilaitis, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė.

Darbo grupei, kuri posėdžiauja šiomis dienomis, pavesta išnagrinėti įstaigų jungimo galimybes, pasiūlyti šių juridinių asmenų reorganizavimo būdą, paruošti reikiamų dokumentų projektus. Jie turi būti teikiami svarstyti rugsėjį vyksiančiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje.

Ukmergės kraštotyros muziejaus nuostatuose sakoma, kad muziejus yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, fiksuojanti, saugojanti, tyrinėjanti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti istorijos, technikos ir meno muziejines vertybes, atspindinčias krašto istoriją. Jis yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas viešasis juridinis asmuo.

Muziejaus steigėjas – Ukmergės rajono savivaldybės taryba, įstaiga yra 1944 m. gegužę įkurto Ukmergės muziejaus rinkinių paveldėtoja ir darbo tęsėja. Savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Muziejų įstatymu, kitais teisės aktais.

Ukmergės kraštotyros muziejaus skyriai: Veprių krašto muziejus, Siesikų pilis, Užugirio krašto muziejinis kompleksas – Prezidento A. Smetonos mokykla-muziejus, A. Smetonos vasaros rezidencija, Senųjų amatų centras ir A. Smetonos gimtojo namo pamatai.

Pagal viešosios įstaigos Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro įstatus, jis yra LR viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais.

Įstaigos savininko funkcijas įgyvendinanti institucija – Ukmergės rajono savivaldybės taryba.

Pagrindiniai įstaigos tikslai – rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie teikiamas turizmo paslaugas, lankytinas rajono vietoves ir objektus. Taip pat skleisti informaciją apie Ukmergės rajoną, rengti, leisti ir platinti informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, teikti informacijos, konsultacijų ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, skatinti juos užmegzti tarptautinius bendradarbiavimo kontaktus su kitų šalių verslininkais.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *