Žyma: biblioteka

Sveiko maisto šventėje pristatyti Advento patiekalai

Šeš­ta­die­nį Kul­tū­ros cen­tro šo­kių sa­lė­je vy­ko tra­di­ci­nė Svei­ko mais­to šven­tė, skir­ta Eu­ro­pos…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Tarptautinis forumas vyko Slovėnijoje

Įgyvendindama Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą, šalies savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija pakvietė…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Problemą spręsti siūlyta ir maldomis

Praėjusią savaitę vykusiame susitikime su gyventojais rajono vadovai informavo apie nuveiktus bei…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Miesto centre „apsigyveno“ knygos

Pačiame miesto centre, šalia buvusios universalinės parduotuvės pastato „išdygo“ neįprastas namelis ant…

Per Mykolines Lyduokiuose liejosi eilės

Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ly­duo­kių kai­mo pa­da­li­nio vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė.

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Biblioteka dovanojo knygas

Ant­ra­die­nį į mies­te vy­ku­sią ak­ci­ją „Die­na be au­to­mo­bi­lio“ įsi­trau­kė ir Vla­do Šlai­to…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Susitiko bibliotekos projekto dalyviai

Į Ukmergę susitikti su Vlado Šlaito viešosios bibliotekos projekto partneriais, rėmėjais, bičiuliais…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Lietuviškas gintaras Kinijos žemėje

Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje pristatytas unikalus projektas – Kinijoje, Jinzhou mieste, Lietuvos…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios