Žyma: Darbas

Padės jaunuoliams atrasti save ir įsilieti į darbo rinką

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos niciatyva šalyje pradėtas  įgyvendinti jaunimui skirtas projektas…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Problemą spręsti siūlyta ir maldomis

Praėjusią savaitę vykusiame susitikime su gyventojais rajono vadovai informavo apie nuveiktus bei…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Tarnybinis automobilis – ne tik darbui?

Ar ga­li­ma sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius nau­do­ti ne tik dar­bo reik­mėms? Nors…

Mirusiųjų šventė – rūpesčiai gyviesiems

Vė­li­nių šven­tės rū­pes­čius kas­met per­ke­lia į mi­ru­sių­jų erd­vę – ka­pi­nes. Mies­to tvar­ky­to­jai…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Spręs jaunimo įsidarbinimo problemas

Ukmergės darbo biržoje penktadienį atidarytas jaunimo darbo centras. Jo veikla skirta spręsti…

Garantijų siekia ir ukmergiškiams

Uk­mer­gės dar­bo bir­ža kar­tu su ki­to­mis ša­lies įstai­go­mis da­ly­vau­ja įgy­ven­di­nant vie­ną iš…

„Jaunimo koordinatoriai rajonuose – mūsų partneriai ir draugai įgyvendinant visus darbus“

Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai yra svarbus partneris įgyvendinant jaunimo politiką regionuose ir…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Politikams pasiūlyta netrukdyti medikams dirbti

Savivaldybės tarybos nariai susirūpino gyventojų sveikata ir jai skirtomis paslaugomis. Šia tema…

Teigiami rudens pokyčiai darbo rinkoje

Rugsėjį darbo rinkos aktyvumą sąlygojo dar labiau išaugusi darbo paklausa – darbdaviai…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

„Mokslas ir verslas turi dirbti išvien“

Rugsėjo 24 d. ūkio ministras Evaldas Gustas per universitetų ir verslo forumą…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios