Žyma: Europos sąjunga

Pristatė ES ir Europos Parlamento aktualijas

Europos Parlamento biuras Lietuvoje ir Lietuvos žurnalistų sąjunga surengė seminarą regionų žurnalistams…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Seminare – apie ES iššūkius ir ateitį

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kasmet rengia seminarus regioninės žiniasklaidos darbuotojams. Jų metu…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Ar teks gyventojams mokėti baudas dėl neįgyvendintos ES direktyvos dėl nuotekų valymo?

Lietuva tapusi Europos Sąjungos nare, įsipareigojo per tam tikrą laikotarpį apsirūpinti kokybiška…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Dalijosi įžvalgomis apie ES ateitį

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje kasmet organizuoja seminarą regioninės žiniasklaidos atstovams.

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Seminare – apie Europos Sąjungos ateities perspektyvas

Kaune vyko seminaras regioninės žiniasklaidos atstovams. Jo dalyviai diskutavo apie Europos Sąjungos…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Pristatė planuojamas ES investicijas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija Turizmo ir verslo informacijos centre surengė susitikimą. Jo…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Krizių valdymo komitetas padės kovos su terorizmu klausimus spręsti operatyviau

Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus vadovaujamas Ministrų kabinetas ir Valstybės saugumo departamento vadovybė…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Įgyvendintus ES projektus žymės ąžuolų giraitė

6,7 mlrd. eurų – tiek siekė Lietuvai skirta ES parama per 2007–2013…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Triuškinantis biurokratijos pralaimėjimas

Vis pla­čiau at­si­ve­riant elek­tro­ni­niams val­džios var­tams, Lie­tu­vos gy­ven­to­jams kas­met su­tei­kia­mos di­des­nės ga­li­my­bės…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios