Žyma: Jaunimas

Ukmergę sudrebino krikštynos

Ant­ra­die­nį cen­tri­nė­mis gat­vė­mis sku­ban­tiems mies­tie­čiams šyp­se­nas kė­lė Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Garantijų siekia ir ukmergiškiams

Uk­mer­gės dar­bo bir­ža kar­tu su ki­to­mis ša­lies įstai­go­mis da­ly­vau­ja įgy­ven­di­nant vie­ną iš…

„Jaunimo koordinatoriai rajonuose – mūsų partneriai ir draugai įgyvendinant visus darbus“

Savivaldybių jaunimo reikalų koordinatoriai yra svarbus partneris įgyvendinant jaunimo politiką regionuose ir…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Jaunimo susidomėjimas profesiniu mokymu neslūgsta

Auga pretendentų į profesines mokyklas skaičius: rugpjūčio vidurio duomenimis, šiemet profesinėse pageidauja…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios