Žyma: Jaunimas

Ukmergės jaunimas pagaliau turės klubą

Jaunimo akimis žvelgiant, Ukmergė šiuo metu – gūdus kaimas, neturintis net klubo.…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Ukmergės gimnazistai mokėsi iš kino

Dve­jus me­tus tru­kęs pro­jek­tas „Mo­kau­si iš ki­no“ su­lau­kė di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo: fil­mus žiū­rė­jo…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Jaunimo sveikatos būklė baugina

Įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Svei­kas ir iš­ma­nus Uk­mer­gės jau­ni­mas“, ra­jo­ne die­gia­mas jau­ni­mui pa­lan­kių svei­ka­tos…

Integruos į darbo rinką

Rajone įgyvendinamas Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) projektas „Atrask save“, skirtas 15–29 metų…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Lietuvos mokinių jaunių ir jaunučių kovų menų čempionatai

Šakiuose vykusiame Lietuvos mokinių jaunių dziudo čempionate Ukmergės sporto centrui atstovavo 4…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Jaunosios policijos rėmėjos sužibėjo viktorinoje

Valandų, praleistų prie teisinės literatūros, rezultatas – antroji vieta. Su tokiu įvertinimu…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Padės jaunuoliams atrasti save ir įsilieti į darbo rinką

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos niciatyva šalyje pradėtas  įgyvendinti jaunimui skirtas projektas…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Susipažino su švenčių tradicijomis

Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tras, vyk­dy­da­mas tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą, su­lau­kė sve­čių iš Ru­mu­ni­jos ir…

Spręs jaunimo įsidarbinimo problemas

Ukmergės darbo biržoje penktadienį atidarytas jaunimo darbo centras. Jo veikla skirta spręsti…

Iš jaunių žaidynių – su medaliais

Pa­si­bai­gė Lie­tu­vos jau­nių spor­to žai­dy­nės, ku­rio­se da­ly­va­vo ir Uk­mer­gės spor­to cen­tro spor­ti­nin­kai.

Ukmergės žinios Ukmergės žinios