Žyma: jubiliatas

Jubiliatai lieka be premijų

Ligšiolinė darbo apmokėjimo tvarka leido Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams jų…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Vadovus skatins net jubiliejinėmis dovanomis

Taryba patvirtino biudžetinių įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų priedų nustatymo, vienkartinių piniginių išmokų…

Jubiliatų šventė greitai pati minės jubiliejų

Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mai tu­ri la­bai se­ną ir gra­žią tra­di­ci­ją – kas­met…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė