Žyma: kaimas

LMŽ kai­mo vie­to­vių mo­ki­nių zo­ni­nės 3×3 krep­ši­nio var­žy­bos

Sau­sio 22 d. Mo­lė­tuo­se vy­ko LMŽ kai­mo vie­to­vių mo­ki­nių zo­ni­nės 3x3 krep­ši­nio…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Kaimo vietovių krepšinio 3×3 varžybos

Taujėnų gimnazijoe vyko rajono bendrojo ugdymo mokyklų 2015–2016 m. m. sporto žaidynių…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

LMŽ kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų mer­gai­čių zo­ni­nės var­žy­bos

Uk­mer­gės spor­to cen­tro Šven­tu­pės spor­to sa­lė­je vy­ko LMŽ kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų mer­gai­čių…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Kaimo kelių priežiūrai –dėmesio mažiausiai

Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis „Uk­mer­gės ži­nių“ skai­ty­to­jai skun­džia­si dėl blo­gų eis­mo są­ly­gų kai­mo vie­to­vių…

Jubiliatų šventė greitai pati minės jubiliejų

Ja­siu­liš­kių so­cia­li­nės glo­bos na­mai tu­ri la­bai se­ną ir gra­žią tra­di­ci­ją – kas­met…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Iš Niujorko – į Samantonių kaimą

Jungtinėse Amerikos Valstijose, Niujorke, gyvenusių menininkų grafikės Oksanos Judakovos ir fotografo Arūno…

Tarptautiniame bendruomenių festivalyje

Neseniai Nidoje vyko tarptautinis bendruomenių festivalis, kuriame dalyvavo ir nemažas būrys ukmergiškių.

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Kaimo gerovei viliamasi dviejų milijonų

Ska­tin­ti ver­slu­mą kai­me, kur­ti dar­bo vie­tas sie­kia­ma pro­jek­tais. Ti­ki­ma­si, kad juos įgy­ven­din­ti…