LMŽ kai­mo vie­to­vių mo­ki­nių zo­ni­nės 3×3 krep­ši­nio var­žy­bos

LMŽ kai­mo vie­to­vių mo­ki­nių zo­ni­nės 3x3 krep­ši­nio var­žy­bos / Taujėnų gimnazijos komandos.

Sau­sio 22 d. Mo­lė­tuo­se vy­ko LMŽ kai­mo vie­to­vių mo­ki­nių zo­ni­nės 3×3 krep­ši­nio var­žy­bos, ku­rio­se mū­sų ra­jo­nui at­sto­va­vo Tau­jė­nų gim­na­zi­jos mer­gai­čių ir ber­niu­kų ko­man­dos bei mo­ky­to­jai Re­gi­man­tas Ver­bic­kas ir Vid­man­tas Krikš­ta­po­nis.

Var­žy­bo­se da­ly­va­vo po ke­tu­rias ra­jo­nų ko­man­das. Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus mer­gai­čių gru­pė­je Tau­jė­nų gim­na­zi­jos ko­man­da iš­ko­vo­jo I vie­tą ir tei­sę da­ly­vau­ti tarp­zo­ni­nė­se var­žy­bo­se.

Ber­niu­kų gru­pė­je tau­jė­niš­kiai už­ėmė II vie­tą.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *