Žyma: mergaitės

Šventupės sporto komplekse – mergaičių futbolo finalinis etapas

Šventupės sporto komplekse įvyko LMFA Lietuvos mergaičių, gimusių 2004 m. ir jaunesnių,…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Berniukai ir mergaitės – čempionai!

Sausio 3–4 dienomis Anykščiuose vyko P. Kūgio krepšinio turnyrai, kuriuose dalyvavo Ukmergės…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Kai­mo vie­to­vių mer­gai­čių ma­žo­jo fut­bo­lo 5×5 fi­na­li­nės var­žy­bos

Aly­tu­je vy­ko Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių kai­mo vie­to­vių mer­gai­čių ma­žo­jo fut­bo­lo 5x5 fi­na­li­nės…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Kai­mo vie­to­vių tarp­zo­ni­nės mer­gi­nų tin­kli­nio var­žy­bos

Vil­niaus r. Avi­žie­nių gim­na­zi­jo­je vy­ko Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių kai­mo vie­to­vių tarp­zo­ni­nės mer­gi­nų…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Vyko mokyklų sporto žaidynių merginų 5×5 krepšinio varžybos

,,Šilo“ pagrindinėje mokykloje vyko Ukmergės rajono bendrojo ugdymo mokyklų sporto žaidynių merginų…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

LMŽ kai­mo vie­to­vių mo­ki­nių zo­ni­nės 3×3 krep­ši­nio var­žy­bos

Sau­sio 22 d. Mo­lė­tuo­se vy­ko LMŽ kai­mo vie­to­vių mo­ki­nių zo­ni­nės 3x3 krep­ši­nio…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

LMŽ kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų mer­gai­čių zo­ni­nės var­žy­bos

Uk­mer­gės spor­to cen­tro Šven­tu­pės spor­to sa­lė­je vy­ko LMŽ kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų mer­gai­čių…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Želvoje mo­ki­nių zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­s

Žel­vos gim­na­zi­jos mer­gai­čių ir ber­niu­kų ko­man­dos da­ly­va­vo LMŽ mo­ki­nių zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­se.…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Prisijaukinusi medį ir… peilį

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Mažojoje galerijoje eksponuojama Antano Smetonos gimnazijos moksleivės Deimantės…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Apdovanoti geriausi Ukmergės rajono sportininkai

Jaunučių grupėje apdovanoti geriausi sportininkai ir jų tėveliai

Ukmergės žinios Ukmergės žinios