Žyma: berniukai

Šventėje mezgė ir berniukai

Trečią birželio savaitę visame pasaulyje vyksta Tarptautinė mezgimo viešumoje diena. Prieš keletą…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Berniukai ir mergaitės – čempionai!

Sausio 3–4 dienomis Anykščiuose vyko P. Kūgio krepšinio turnyrai, kuriuose dalyvavo Ukmergės…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Ukmergėje vyko berniukų mažojo futbolo turnyras

Ukmergėje vyko berniukų (gim. 2008 m. ir jaunesnių) mažojo futbolo turnyras, skirtas…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

LMŽ kai­mo vie­to­vių mo­ki­nių zo­ni­nės 3×3 krep­ši­nio var­žy­bos

Sau­sio 22 d. Mo­lė­tuo­se vy­ko LMŽ kai­mo vie­to­vių mo­ki­nių zo­ni­nės 3x3 krep­ši­nio…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Želvoje mo­ki­nių zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­s

Žel­vos gim­na­zi­jos mer­gai­čių ir ber­niu­kų ko­man­dos da­ly­va­vo LMŽ mo­ki­nių zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­se.…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Apdovanoti geriausi Ukmergės rajono sportininkai

Jaunučių grupėje apdovanoti geriausi sportininkai ir jų tėveliai

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Kvadrato varžybose nenugalimi buvo želviškiai

Baigėsi rajono bendrojo ugdymo mokyklų kaimo vietovių 2003 m. ir jaunesnių mergaičių…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

„Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je – kvadrato varžybos

Dvi die­nas „Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų mer­gai­čių ir…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios