„Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je – kvadrato varžybos

„Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je - kvadrato varžybos / „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mergaičių ko­man­da

Dvi die­nas „Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų mer­gai­čių ir ber­niu­kų, gi­mu­sių 2003 me­tais ir jau­nes­nių, kvad­ra­to var­žy­bos. Da­ly­va­vo po ke­tu­rias mer­gai­čių ir ber­niu­kų ko­man­das, ku­rias su­da­rė aš­tuo­ni žai­dė­jai.

Mer­gai­čių gru­pė­je ne­nu­ga­li­ma bu­vo „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­da (mo­kyt. Vi­da Mac­ke­vi­čie­nė). An­trą vie­tą lai­mė­jo Už­upio pa­grin­di­nė mo­kyk­la (Ra­sa Žy­de­lie­nė, Dai­va Sa­ba­liaus­kai­tė), tre­čią – Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė mo­kyk­la (Lau­ry­nas Grai­nys). Var­žy­bų vyr. tei­sė­ja – R. Žy­de­lie­nė.

Ber­niu­kų gru­pė­je pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo sa­lės šei­mi­nin­kai (mo­kyt. Ri­čar­das Bla­žys), an­trą – Už­upio pa­grin­di­nė mo­kyk­la (R. Žy­de­lie­nė, D. Sa­ba­liaus­kai­tė), tre­čią – Duks­ty­nos pa­grin­di­nė mo­kyk­la (Vi­ta­li­jus Mar­ti­ko­nis). Var­žy­bų vyr. tei­sė­jas – Re­gi­man­tas Ver­bic­kas.

„Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mer­gai­čių ir ber­niu­kų ko­man­dos tęs ko­vas zo­ni­nė­se var­žy­bo­se.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

„Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je - kvadrato varžybos / „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mergaičių ko­man­da

„Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je - kvadrato varžybos / „Ši­lo“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mergaičių ko­man­da

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *