Žyma: kvadratas

Kvadrato varžybos „Šilo” mokykloje

„Šilo“ pagrindinėje mokykloje vyko Lietuvos mokyklų žaidynių 2004 m. g. ir jaunesnio…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Želvos moksleiviai kvadrato varžybose – nenugalimi!

Sekmadienį į Želvos gimnaziją rinkosi svečiai iš Jonavos, Kaišiadorių, Elektrėnų rajonų dalyvauti…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Želvoje mo­ki­nių zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­s

Žel­vos gim­na­zi­jos mer­gai­čių ir ber­niu­kų ko­man­dos da­ly­va­vo LMŽ mo­ki­nių zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­se.…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Kvadrato varžybose nenugalimi buvo želviškiai

Baigėsi rajono bendrojo ugdymo mokyklų kaimo vietovių 2003 m. ir jaunesnių mergaičių…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Taujėnuose – kvadrato varžybos

Tau­jė­nų gim­na­zi­jo­je vy­ko Uk­mer­gės ra­jo­no ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, kai­mo vie­to­vių miš­rių ko­man­dų…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

„Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je – kvadrato varžybos

Dvi die­nas „Ši­lo“ pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų mer­gai­čių ir…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios