Taujėnuose – kvadrato varžybos

Taujėnuose - kvadrato varžybos / Želvos gimnazijos komanda ir mokytojai Dalė Dulkevičienė

Tau­jė­nų gim­na­zi­jo­je vy­ko Uk­mer­gės ra­jo­no ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų, kai­mo vie­to­vių miš­rių ko­man­dų kvad­ra­to var­žy­bos.

Da­ly­va­vo še­šios ko­man­dos. Dėl III vie­tos ko­va vy­ko tarp Vi­diš­kių ir Dai­na­vos pa­grin­di­nių mo­kyk­lų. 2: 1 lai­mė­jo dai­na­viš­kiai.

Dėl I vie­tos ko­vė­si aikš­te­lės šei­mi­nin­kai ir Žel­vos gim­na­zi­jos ko­man­dos. Pra­na­šes­ni bu­vo žel­viš­kiai, lai­mė­ję re­zul­ta­tu 2: 0.

Gruo­džio 12 d. Žel­vos gim­na­zi­jos ko­man­da at­sto­vaus ra­jo­nui Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių zo­ni­nė­se var­žy­bo­se.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *