Žyma: sausra

Paskelbta hidrologinė sausra

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pranešė, kad hidrologinė sausra kaip pavojingas…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Stichinės sausros grėsmė – reali

Ekstremaliais vadinami orų reiškiniai tik dažnės, o žmonėms teks prie jų prisitaikyti.…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Uždrausta lankytis miškuose

Dėl gais­rų pa­vo­jaus nuo rug­pjū­čio 27 die­nos fi­zi­niams as­me­nims drau­džia­ma lan­ky­tis vi­suo­se…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė