Tik du Tarybos nariai ataskaitas skelbia Savivaldybės svetainėje

Ukmergės rajono savivaldybės tarybą sudaro 25 nariai, bet iš jų tik du yra pateikę savo veiklos ataskaitas oficialioje Savivaldybės interneto svetainėje. Pasidomėjome, kaip apie savo veiklas skelbia likusieji.

Dėl Savivaldybės tarybos narių ataskaitų viešinimo į redakciją kreipėsi vienas anonimu norėjęs likti ukmergiškis. „Prievolė teikti metines veiklos ataskaitas numatyta Vietos savivaldos įstatyme, bet ji galioja tik Indrei Kižienei (LSDP) ir Irmai Vaitaitienei („Vardan Lietuvos“)“, – teigė pilietis. Pasak jo, kitiems Tarybos nariams „svarbu tik, kad juos išrinko, o ką ir kaip dirba (jei iš viso ką nors dirba) – ne rinkėjų reikalas?“.

Priminsime, kad dabartinė Ukmergės rajono savivaldybės taryba buvo išrinkta daugiau nei prieš metus – pernai kovo mėnesį.

Rajono savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius Darius Krogertas informavo, kad Vietos savivaldos įstatymo 10-o straipsnio penktame punkte pažymima, kad Savivaldybės tarybos narys privalo „priimti savivaldybės nuolatinius gyventojus ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti savivaldybės nuolatiniams gyventojams reglamento nustatyta tvarka.“

Taigi kaip ir kur ta ataskaita turi būti pateikta aprašo kitas dokumentas – Savivaldybės tarybos darbo tvarką apibrėžiantis reglamentas, o jame, pasirodo, suteikiama laisvė ataskaitos pateikimo formą pasirinkti.

Reglamento 181 straipsnis penkiais punktais numato skirtingus ataskaitos pateikimo būdus, iš kurių keturi yra konkretūs. Jais nurodoma, kad Savivaldybės tarybos narys metinę veiklos ataskaitą gali pateikti: viešuose susitikimuose su gyventojais; rajone platinamuose informaciniuose leidiniuose, Savivaldybės interneto svetainėje; rengdamas ir platindamas savo veiklos ataskaitas bei komitetų veiklos ataskaitas. Penktajame punkte rašoma, kad galima pasirinkti ir kitą atsiskaitymo būdą, bet jis turi būti viešas.

Tad Tarybos nariui skelbti savo veiklos ataskaitą savivaldybės interneto svetainėje nėra privaloma. Tai – tik vienas iš būdų atsiskaityti visuomenei.

„Galima teigti, kad Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito per komitetų veiklos ataskaitas, kurias parengia Natalja Miklyčienė, Civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė“, – sakė D. Krogertas.

Nutarėme paklausti pačių Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narių – tiesa, pakalbinome ne visus, o tik frakcijų seniūnus, kurie kone visi sutartinai taip pat pabrėžė komitetų ataskaitas.

Darbo partijos frakcijos, kurią sudaro keturi nariai, seniūnas Rolandas Janickas sakė, kad jie frakcijoje kol kas nėra apsitarę, kokia forma pristatyti savo veiklą visuomenei. „Nesame apsprendę, ar daryti gyvus susitikimus, ar skelbti ataskaitas internetu, – kalbėjo R. Janickas. – Kadangi pagrindinis Tarybos nario darbas vyksta komitetuose, komitetų ataskaitos yra paskelbtos. O atskirai dar galvojame, kaip viešinti savo ataskaitas, kad turėtume grįžtamąjį ryšį iš gyventojų.“

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcija Savivaldybės taryboje yra gausiausia ir turi dešimt narių. Vienintelė narė I. Vaitaitienė yra paskelbusi savo veiklos ataskaitą Savivaldybės interneto svetainėje.

Šios frakcijos seniūnas Valdas Kersnauskas pasiūlė tiek žurnalistams, tiek gyventojams plačiau domėtis Tarybos narių veikla. Atkreipė dėmesį, kad visi Tarybos bei Tarybos komitetų posėdžiai filmuojami ir transliuojami tiesiogiai, o paskui skelbiami jų įrašai. Taip pat skelbiamos komitetų veiklos ataskaitos, vyksta seniūnų sueigos. Komisijų posėdžiai yra protokoluojami, o protokolai skelbiami viešai. Tad visa veikla yra vieša. Ar reikia skelbti dar kartą tai, kas jau paskelbta? Juk visi duomenys yra Savivaldybės interneto svetainėje.

„Yra vaizdo įrašai, protokolai, kur išsamiai užfiksuota, kas kokį pasiūlymą pateikė, kokį klausimą uždavė, kokią korekciją pasiūlė. Vaizdo įrašuose matyti, kas pasiruošę klausimų nagrinėjimui, kas ne. Kam įdomu, gali pasižiūrėti. Bet nebėra tokio poreikio iš pačios visuomenės. Galima į ataskaitą perrašinėti komitetų, komisijų posėdžių, kuriuose dalyvavai, darbotvarkes ir nurodyti kokius klausimus svarstei. Bet kiekvienas gali atsidaryti komiteto posėdžio vaizdo įrašą ir matys, kas kaip pasisakė vienu ar kitu klausimu“, – kalbėjo V. Kersnauskas.

Pasak jo, Tarybos narių darbas yra bendras. „Kiekviena frakcija vykdo savo programą, kurią pateikė per rinkimus. Tai nėra vieno Tarybos nario veikla. Negaliu sakyti, kad čia aš vienas padariau. Kiekvienu klausimu turi būti daugumos sprendimai. Mes dirbame koalicijoje su kitomis frakcijomis. Tai yra daugumos darbai.“ 

Priminė, kad seniau būdavo numatytos kanceliarinės lėšos, iš kurių Tarybos narys galėdavo publikuoti straipsnį rajono laikraštyje ar kitu formatu išleisti ataskaitą. Dabar tokių lėšų nėra. O numatytas Tarybos nario darbo atlygis skaičiuojamas labai griežtai.

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos, taryboje turinčios tris narius, seniūnė I. Kižienė sakė: „Kadangi Tarybos reglamente yra nurodyti penki pasirenkami būdai Tarybos nario ataskaitai pateikti, tai mūsų frakcija tuo vadovaudamasi pasirinko taip: aš teikiau ataskaitą, parengus ją individualiai ir išplatinus savo asmeniniame feisbuko puslapyje bei Savivaldybės interneto svetainėje, o kiti du nariai pasirinko komiteto veiklos ataskaitos paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje būdą ir dalyvavo viešame susitikime su gyventojais.“ Pridūrė, kad dėl reglamento reikėtų padiskutuoti reglamento darbo grupėje, nes jame nurodyti pasirenkami būdai suteikia laisvę interpretacijoms.

Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos, kuri taryboje turi keturis narius, seniūnas Kęstutis Zinkevičius taip pat nurodė, kad jų visų ataskaitos atsispindi komitetų veiklos ataskaitose.

Sakė, kad gyventojai priėmimo metu kritikuoja, iškelia problemas, teikia pasiūlymus, kurie būna perduodami spręsti seniūnijoms ar konkretiems specialistams, kai kurie klausimai iškeliami komitetuose. Tačiau taip smulkmeniškai savo veiklos bent jau pats K. Zinkevičius nefiksuoja.

Valstiečių ir žaliųjų frakcijos, kurią sudaro trys nariai, seniūnas Romas Pivoras sakė, kad jie savo veik-los ataskaitas pristato susitikimuose su gyventojais, bendruomenėmis. „Kadangi gyvename tarp žmonių, savo gretose turime bendruomenių pirmininkų, atstovų, tai vieši susitikimai yra pagrindinė ataskaitų pateikimo forma. Rašymas, spausdinimas nėra taip efektyvu, kaip gyvas bendravimas“, – kalbėjo jis.

Taigi išvada peršasi paprasta: jei norite sužinoti, ką jūsų rinktas Tarybos narys konkrečiai per metus nuveikė, skirkite tam laiko – kol peržiūrėsite visus komitetų posėdžių vaizdo įrašus ir komisijų posėdžių protokolus prireiks keliolikos valandų…

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *