Ukmergėje pastatų administravimas ir techninė priežiūra – efektyviai ir moderniai

Ukmergėje pastatų administravimas ir techninė priežiūra – efektyviai ir moderniai /

UAB „Ukmergės butų ūkis“ – sparčiai tobulėjanti įmonė, kurios pagrindiniai tikslai yra modernizacija, leidžianti pasiekti aukščiausią teikiamų paslaugų kokybę, konkurencingumą ir veiklos perspektyvų užtikrinimą. Teikdama bendrosios nuosavybės administravimo, techninės ir inžinerinių sistemų priežiūros, statybos bei remonto ir kitas paslaugas, įmonė siekia savo klientams sukurti patogią, saugią ir jaukią aplinką, atitinkančią kliento poreikius.

Inovacijos įmonės veikloje

UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius Giedrius Pocius pasidžiaugė, kad neseniai įmonei pavyko įsidiegti nemažai naujovių, kurios leidžia teikti kokybiškesnes paslaugas ir efektyviau jas valdyti. Viena iš jų – darbų valdymo sistema: „Visi darbai registruojami vidinėje programoje. Kiekvienam iš darbų yra priskiriamas už darbo atlikimą atsakingas meistras, tiesioginis darbo vykdytojas, pridedamas laiko terminas, per kurį privalu atlikti darbą. Atliktus darbus vadybininkas turi patvirtinti. Toks iš pažiūros paprastas darbo grupavimas padeda labai aiškiai matyti procesą ir jį kontroliuoti.“

Įmonė reguliariai, kaip to reikalauja statybų techninis reglamentas, vykdo namo bendrųjų objektų stebėjimus. Siekiant padaryti šią paslaugą kokybiškesnę, ir čia pasitelkiamos inovacijos: dar iki šių metų pabaigos planuojama pradėti vykdyti stebėjimus pasinaudojant specialiai sukurtomis mobiliosiomis aplikacijomis, su kuriomis stebėtojas lengvai atliks namo fotonuotraukas, užfiksuos pastebėtus defektus ir realiu laiku perduos informaciją įmonės sistemai.

Šiais metais „Ukmergės butų ūkis“ įsidiegė sistemą, su kuria nuotoliniu būdu gali stebėti šilumos punktus. Techninės galimybės leidžia įdiegti nuotolinio stebėjimo sistemą apie 150 įmonės prižiūrimų namų. Šįmet taip pat jau yra pradėta stebėti apie 30 šilumos punktų ir per ateinančius metus planuojama prie nuotolinės stebėjimo sistemos prijungti likusius namus.

Kita naujiena – darbas su įmonės skolininkais, kurių kas mėnesį įregistruojama iki 50. Anksčiau dėl susidariusių įsiskolinimų įmonė kreipdavosi į advokatus ir skolos išieškojimą teismo keliu patikėdavo jiems, o dabar jau beveik du mėnesius apsieinama be advokatų paslaugų ir taip kas mėnesį sutaupoma po kelis šimtus eurų.

Pasak G. Pociaus, pagal iš anksto parengtą ieškinio formą įmonės specialistai teismui jau perdavė per 100 prašymų dėl skolos išieškojimo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Veikla įvertinta trimis sertifikatais

Neseniai „Ukmergės butų ūkis“ įsidiegė tris visame pasaulyje pripažįstamus vadybos ir valdymo standartus, kurie apima įmonės kokybės vadybą ir valdymą (ISO 9001), aplinkos apsaugos valdymą (ISO 14001) ir darbuotojų saugos ir sveikatos valdymą (OHSAS 18001).

Kokybės vadybos ir valdymo standartas užtikrina vidinę tvarką ir aiškius procesus įmonėje, padeda įgyvendinti efektyvesnį valdymą. Turėdama aplinkos apsaugos valdymo sertifikatą, ši uždaroji akcinė bendrovė aiškiai apsibrėžia, kokią įtaką ji daro aplinkai. Minėtas standartas patvirtina, kad bendrovės veikloje integruota aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka jai keliamus reikalavimus, žino, valdo ir kaip įmanoma mažina daromą neigiamą poveikį aplinkai. Darbuotojų saugos ir sveikatos valdymas privalo būti kiekvienos įmonės prioritetas. Orientuojantis į teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą, negalima palikti nuošalyje tų asmenų, kurie atlieka darbus ir yra atsakingi už įmonės teikiamas paslaugas – UAB „Ukmergės butų ūkis“ darbuotojų.

Ilgas teikiamų paslaugų sąrašas

UAB „Ukmergės butų ūkis“ pagrindinės teikiamos paslaugos yra šios: daugiabučių namų administravimas, techninė pastatų, šildymo sistemų ir liftų priežiūra, kapitaliniai remonto darbai, savivaldybei priklausančių gyvenamųjų būstų administravimas ir remontas, visą parą budinčios avarinės tarnybos paslaugos įmonės prižiūrimiems namams, remonto darbai ir paslaugos įmonėms, daugiabučių namų renovacijos ir renovacijos paskolos administravimas.

Šiuo metu „Ukmergės butų ūkis“ administruoja 214 (arba apie 270 tūkst. kv. m.) daugiabučių, 396 Savivaldybei priklausančias gyvenamąsias patalpas bei prižiūri 157 šildymo sistemas. Įmonėje dirba 64 darbuotojai.

Kaip atrodo Ukmergės butų ūkio mėnuo? Įmonės specialistai apžiūri apie 100 daugiabučių namų, apsilanko 500 šilumos punktų, sulaukia beveik 400 gyventojų skambučių, atlieka 200–250 smulkių remonto ir avarinių darbų daugiabučiuose (spalį – 300), suteikia apie 80 paslaugų gyventojams – pagalbą jų būstuose, įvykdo 5–10 stambesnių darbų sutartiniuose objektuose, pagal poreikį organizuoja ir dalyvauja daugiabučių namų susirinkimuose, parengia ir išsiunčia apie 5500 sąskaitų gyventojams ir kt.

UAB „Ukmergės butų ūkis“ siekia būti geriausias pasirinkimas esamiems ir būsimiems klientams, teikiant daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo, techninės ir inžinerinių sistemų priežiūros, statybos bei remonto ir kitas susijusias paslaugas. Gyventojai pradeda labiau pasitikėti šia įmone, tą paliudija faktas, kad šįmet jau daugiau nei 10 daugiabučių namų sudarė sutartis su įmone ir pradėjo naudotis jos teikiamomis paslaugomis.

Užs. Nr. 1043

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *