Ukmergiškiai valdys dar vieną dvarą

Ukmergiškiai valdys dar vieną dvarą /

Prieš šventas Velykas vykusiame rajono tarybos posėdyje vyravo darnos atmosfera ir nebuvo jokių nenumatytų staigmenų. Per daugiau nei dvi valandas patvirtinta pusšimtis klausimų, iš kurių vienas svarbiausių – pritarta perimti Siesikų dvarą.

Posėdžio pradžioje salė buvo sausakimša, nes be tarybos narių, skyrių vedėjų susirinko kelios dešimtys švietimo, kultūros įstaigų vadovų, nes taryba tvirtino jų ataskaitas. Būta ir kitų svečių, tarp kurių – Seimo narys Juozas Varžgalys.

Pirmiausia, nenusižengiant tradicijai, pasveikinti gimtadienius šį mėnesį šventę tarybos nariai – Jonas Grybauskas ir Andrius Kalesnikas.

Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ redkolegijos vadovas Vytautas Česnaitis pristatė naują šio žurnalo numerį. Jis kurtas dvejus metus, išleistas 1 000 egzempliorių tiražu, o leidybos išlaidos siekė beveik 9 000 eurų. Apie leidinį, puoselėjantį mūsų krašto kultūrą, jo svarbą Ukmergės gyvenime ir kūrėjų indėlį tarė žodį kolegijos narės Leonora Jankeliūnienė ir Nijolė Paškauskienė. Tarybos nariams įteikta dovanų po „Eskizų“ egzempliorių.

Piliečių tribūnoje kalbėjo Pašilės seniūnaitis Eduardas Zeziulevičius. Jis pasakojo, kad Pašilėje vaikų žaidimų aikštelė pernai buvo perkelta iš daugiabučių namo kiemo į kitoje gatvės pusėje esantį mokyklos kiemą. Dabar vaikai žaisti priversti keliauti per judrią gatvę. Gyventojų vardu prašė aikštelę vaikams grąžinti, nes dabar esą – vienas žingsnis iki tragedijos.

Kitas jo išsakytas pastebėjimas – dėl tualetų prie Ukmergės kapinių. Priminė, kad stovinčios lauko išvietės pagal ES normatyvus yra uždraustos, tad ragino jas nugriauti, o biudžete atrasti lėšų šiuolaikiškiems tualetams pastatyti.

Pastatys greičio matuoklį

Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas pateikė atsakymus į praėjusiame tarybos posėdyje piliečių tribūnoje išsakytus paklausimus. Arnoldas Vilčinskas tąsyk kalbėjo apie avaringą vietą kelyje Kaunas–Zarasai–Daugpilis prie sankryžos su Šventupės kaimu.

Policijos komisariato duomenimis, per pastaruosius penkerius metus čia registruoti 4 eismo įvykiai, kurių metu nukentėjo žmonės. Rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją, prašydama apsvarstyti galimybę minėtame ruože įrengti greičio mažinimo priemones. Gautame atsakyme tvirtinama, kad šiemet ties Šventupe bus pastatyti greičio matuokliai.

Kitas klausimas buvo susijęs su viešuoju miesto tualetu, laikinai įrengtu kultūros centre, bet taip ir nepažymėtu nuo gatvės pusės. S. Jackūnas informavo, kad naują viešąjį tualetą numatoma įrengti Pilies parke, įgyvendinant Kęstučio aikštės, Draugystės skvero, Pilies parko atnaujinimo projektą. Rangos darbų pirkimas numatomas šių metų pirmoje pusėje, o pabaiga – 2020 m.

Apie gatves ir mokestį

Į E. Zeziulevičiaus klausimą dėl galimybės remontuoti Pašilės gatvę atsakyta, jog visų rajono gatvių kapitalinio remonto darbai vykdomi, vadovaujantis specialioje programoje sudarytu eiliškumu. Ši gatvėje yra 9–11 vietoje. Programa įgyvendinama palaipsniui, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes.

Pašilės sodų bendrijos pirmininkė Tivana Baranovienė buvo išsakiusi sodininkų prašymą praplatinti kelią, einantį nuo Ąžuolų gatvės iki jų sodų. Tas kelias yra valstybinė žemė. Pažadėta, jog atlikus žemės sklypų suformavimo procedūras atsiras galimybė projektuoti gatvę, šaligatvius bei pėsčiųjų dviračių takus.

Praėjusiame rajono tarybos posėdyje apie vietinės rinkliavos kainą kalbėjusiam Mindaugui Tamošiūnui atsakyta, kad šiuo metu tarp rajono savivaldybės ir buvusio atliekų vežėjo UAB „Ekonovus“ vyksta teisminiai ginčai. Bylinėjamasi dėl taip ir nepastatytos rūšiavimo linijos, kuriai numatytos lėšos buvo įskaičiuotos į ukmergiškių vietinės rinkliavos tarifą. Tikimasi, kad teismo sprendimas Ukmergės savivaldybei bus palankus ir tai atsispindės ateityje skaičiuojamam rinkliavos dydžiui.

Pateikė ataskaitas

Posėdyje išklausytos Ukmergės rajono savivaldybės mero Rolando Janicko ir savivaldybės administracijos direktoriaus Stasio Jackūno 2017 m. ataskaitos.

Reglamentas numato, kad meras ir administracijos direktorius tarybai jas pateikia ne vėliau kaip iki balandžio 1 d.

Ukmergės rajono savivaldybės praėjusių metų veiklos ataskaita išleista atskiru leidiniu, kurį nemokamai galės gauti visi norintieji.

Rajono meras trumpai palietė pagrindinius akcentus, pažymėdamas, kad reitinguojant šalies savivaldybes pernai Ukmergė šoktelėjo iš 40 pozicijos į 24 ir tai rodo teigiamus pokyčius. Tarp pagrindinių pernykščių darbų minėjo baigtą suremontuoti Veterinarijos gatvę, atidarytą naują autobusų stotį, Pivonijos mikrorajone nutiestas naujas šilumines trasas, renovuotus daugiabučius, džiaugėsi pokyčiais socialinių paslaugų srityje. Meras dėkojo visiems už konstruktyvų darbą, ragino išlikti susitelkusiems ir bendruomeniškiems.

Administracijos direktorius pažymėjo, kad pernykštis savivaldybės biudžetas buvo gana sėkmingas – gauta beveik 1 mln. viršplaninių pajamų. Priminta savivaldybės administracijos pertvarka, žemės mokesčio lengvata suteikta nuo liūčių nukentėjusiems ūkininkams, mažėjanti šilumos kaina, įgyvendinami ES lėšomis finansuojami projektai.

Pasisakė Seimo narys

Pasisakė ir posėdžio svečias – ukmergiškių į mūsų šalies parlamentą išrinktas Seimo narys Juozas Varžgalys. Jis išdėstė savo poziciją dėl neseniai inicijuotų pirmalaikių Seimo rinkimų. Mano, kad tam priežasčių tikrai nėra, o kai kurios dabartinės problemos yra susikaupusios per eilę metų. Vardijo teigiamus mūsų šalies pokyčius – kovą su alkoholiu, minimalios algos didėjimą bei kitus, įvardijo savo užregistruotas įstatymų pataisas.

J. Varžgalys pasidžiaugė konstruktyviais santykiais su rajono meru. Išsakė ir kritikos, linkėdamas priimant sprendimus bendradarbiauti ne tik su valdančiais, bet ir su opozicinių frakcijų nariais, skeptiškai įvertino kai kuriuos taryboje priimtus sprendimus, tarp kurių – sklypo prie ežero pirkimas, savivaldybės administracijos reforma. Patikino iš savivaldybės administracijos negavęs raštiškų atsakymų į kai kuriuos paklausimus, tai esą verčia abejoti, ar atsakymų sulaukia ir rajono gyventojai.

Atsiskaitė direktoriai

Savivaldybės taryba kiekvieną pavasarį išklauso biudžetinių įstaigų, kurių savininkė ji yra, vadovų ataskaitas.

Švietimo įstaigų vadovų ataskaitas pristatė naujasis Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas.

Pritarta Dukstynos, Senamiesčio, „Šilo“, Užupio pagrindinių mokyklų, Pašilės progimnazijos, Deltuvos, Vidiškių, Pabaisko, Veprių pagrindinių mokyklų, Želvos gimnazijos, „Ryto“ specialiosios mokyklos, Ukmergės sporto centro, Rečionių universalaus daugiafunkcio centro direktorių ataskaitoms.

Taip pat šiame tarybos posėdyje ataskaitas pateikė Ukmergės meno mokyklos, Jaunimo laisvalaikio centro, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos, Ukmergės kultūros centro vadovai.

Pakeista tvarka

Pakeistas 2014 m. patvirtintas Vaikų priėmimo į ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašas. Pasikeitimų prireikė, nes Švietimo ir mokslo ministerija neseniai pakeitė Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą.

Anksčiau pagal priešmokyklinio ugdymo programą galėjo būti ugdomi šešiamečiai arba penkiamečiai, kurių brandos tyrimo rezultatai rodydavo, kad vaikas pasirengęs būti priešmokyklinuku.

Dabar tėvai gali patys spręsti, ar jų penkiametis gali ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Brandumo testai nebereikalingi.

Tvarkos apraše neteko galios papunktis, kuriuo nustatoma, kad vaikai, kuriems tais metais sukanka 7 metai ir kuriems reikalinga specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis režimas, į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami pagal trišalę tėvų, bendrojo ugdymo mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo mokyklos sutartį. Šie septynmečiai ugdomi pagal vaiko poreikiams pritaikytą programą, jiems teikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomenduota specialistų pagalba.

Sudėtį papildė

Papildyta darbo grupė Ukmergės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrajam planui parengti. Šios grupės pirmininko pavaduotojos pareigas ėjo Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė.

Šio skyriaus vedėju tapus Vaidotui Kalinui, nutarta jį paskirti darbo grupės pirmininko pavaduotoju.

D. Steponavičienė nuo metų pradžios dirba rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore. Taryba pritarė siūlymui, kad ji taip pat būtų įtraukta į minėtą darbo grupę.

Kitos kainos

Gautas Ukmergės kultūros centro raštas, kuriuo prašoma pakeisti Ukmergės kultūros centro didžiosios salės nuomos kainą. Pernai atnaujintos salės plotas – 362 kvadratiniai metrai.

Nuomos kaina valandai ligi šiol kainavo 60 Eur. Tarybai pritarus nustatyta 100 Eur už valandą kaina.

Lėšos – paminklui

Suskaičiuota, kad Ukmergės kultūros centro kalėdinio labdaros koncerto „Angelas baltas“ ir spektaklio „Lietuvą ir lietuvius mylėjau“ metu buvo surinkta 2 444 Eur.

Šios lėšos bus skirtos pirmojo šalies Prezidento Antano Smetonos skulptūros kūrimo darbams apmokėti. Paminklas bus pastatytas Prezidento tėviškėje Užulėnyje. Surinkti pinigai pervesti į rajono savivaldybės kultūros rėmimo fondo sąskaitą.

Pakeista sudėtis

Pakeista Ukmergės rajono savivaldybės kultūros tarybos sudėtis. Iš jos išbraukta buvusios kultūros centro direktorės pavaduotojos Ingos Kaselienės pavardė, kadangi ji kultūros centre nebedirba. Į tarybos sudėtį įtraukta Ukmergės kultūros centro režisierė Laima Jančiauskaitė.

Patvirtino nuostatus

Parengti nauji Viešo konkurso Ukmergės rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms eiti organizavimo nuostatai.

Jie reglamentuoja viešų konkursų organizavimą ir vykdymą, konkurso paskelbimo, dokumentų pateikimo ir priėmimo, komisijos sudarymo ir pretendentų atrankos tvarką.

Nutarta pakeisti rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatus, patvirtintus pernai kovą. Jie suderinti su pasikeitusiomis Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis. Pakeisti kai kurie nuostatų punktai ir aiškiau reglamentuota seniūnaičių sueigos pirmininko padėtis, darbotvarkės sudarymo ir papildymo procedūra bei kai kurie kiti punktai.

Vienkartinė pašalpa

Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyriuje buvo gautas ukmergiškio prašymas skirti vienkartinę paramą žmonos ligos atveju. Moteriai reikalingas klausos aparatas, kurio vertė – 1 250 Eur.

Paramos kreipęsis vyras yra bedarbis, registruotas darbo biržoje, jo žmonai nustatytas 30 proc. darbingumo lygis. Šeimoje auga du mažamečiai vaikai. Šiuo metu šeimos finansinė padėtis sunki, mokama socialinė pašalpa.

Taryba prašymą patenkino.

Pakeisti pavadinimai

Tarybai pritarus suteikti gatvių pavadinimai. Pivonijos seniūnijoje, Buzų kaime, esančioms gatvėms – Buzų, Mikailiškių, Sodų, Vasaros, Žeruolių gatvių, Gailiūnų kaime – Ąžuolų gatvės pavadinimai.

Nutarta keisti Ukmergės mieste Ramybės skersgatvio tipą ir prailginti gatvės trasą.

Želvos miestelyje patikslintos Dariaus ir Girėno gatvės geografinės charakteristikos. Veprių seniūnijoje, Samantonių kaime, gatvei suteiktas Parko gatvės pavadinimas.

Perima valstybės turtą

Savivaldybė perėmė Turto banko valdomą valstybinį turtą – administracinį pastatą Pilies g. 11, su kiemo statiniais bei garažu.

Šiame pastate prieš daug metų buvo įsikūrusi priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, vėliau – apsaugos tarnyba, o paskutiniu metu pastatas buvo tuščias.

Turto bankas neprieštarauja šį statinį perduoti savivaldybės nuosavybėn. Ateityje čia planuojama perkelti rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrių.

Perima dvarą

Tarybos sprendimu nutarta rajono savivaldybės nuosavybėn perimti Siesikų dvaro sodybą. Šis klausimas jau buvo svarstytas pernai lapkritį. Tada pritrūko balsų ir jį buvo nutarta atidėti, o dabar pritarta be diskusijų.

Šį dvarą valdžiusi VĮ „Lietuvos paminklai“ 1999 m. sudarė nuomos sutartį 99 metams su UAB „Fondas statyboms vystyti“, kuri įsipareigojo pilį atstatyti. Deja, 2014 m. įmonė buvo likviduota.

Ukmergės rajono savivaldybė pernai vasarą kreipėsi į Kultūros ministeriją su prašymu pradėti inicijuoti procedūras dėl perdavimo valdyti dvaro rūmus.

VĮ „Lietuvos paminklai“ tam neprieštaravo. Pagal parengtą projektą Siesikų seniūnijoje, Daugailių kaime, esantis dvaras bus naudojamas gyventojų bendrosios kultūros ugdymui ir etnokultūros puoselėjimui – muziejinei, edukacinei, kultūrinei kryptims vystyti, atvykstamojo ir vietos turizmo skatinimui, panaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui.

Komplekse – dvaro rūmai, gyvenamasis namas, vadinamas akademija, gyvenamasis namas – „bravoras“, ūkio pastatas, svirno liekanos.

Siesikų dvaro statinys, dar vadinamas pilimi, yra vienas iš nedaugelio Lietuvoje nuo renesanso epochos išlikusių statinių. Iki šios dienos Siesikų dvaro sodyboje jau yra atlikta nemažai restauravimo darbų.

Rajono meras posėdyje informavo, kad renovacijai užbaigti pagrindinio rūmų pastato atstatymui trūksta apie 700 tūkst. eurų. Paramos tikimasi gauti iš ES fondų lėšų. Šį rudenį startuoja europinė priemonė, tad tikimasi „įšokti į šį paramos vežimą“.

Jei paramą pavyks gauti, per dvejus metus kasmet iš savivaldybės biudžeto dvaro renovacijai reikėtų po 100 tūkst. eurų. Pasak R. Janicko, Kultūros ministerija labai palaiko sumanymą perimti dvarą.

Ukmergės rajono savivaldybė jau valdo Prezidento Antano Smetonos dvarą, kur vyksta parodos ir renginiai, o objektą mielai lanko turistai.

Ataskaitos

Posėdžio pabaigoje Kontrolės komiteto pirmininkas Andrius Kalesnikas pateikė praėjusių metų šio komiteto ataskaitą, Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas Jonas Grybauskas pristatė šios komisijos ataskaitą.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *