Rugpjūtis atkeliauja kartu su kombainais

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės ra­jo­ne pra­si­dė­jo ru­giap­jū­tė. Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Uk­mer­gės ra­jo­ne pra­si­dė­jo ru­giap­jū­tė.

Šią sa­vai­tę AB „Jo­na­vos grū­dai“ Uk­mer­gės grū­dų san­dė­liuo­se į aruo­dus pa­bi­ro pir­mie­ji ja­vai. Ūki­nin­kai sa­ko, kad vi­su tem­pu ru­giap­jū­tei pra­dė­ti truk­do lie­tus, ir ne­ra­miai dai­ro­si į dan­gų. Per­nai kom­bai­nai į lau­kus iš­va­žia­vo ge­ra sa­vai­te anks­čiau.

 

AB „Jo­na­vos grū­dai“ Uk­mer­gės grū­dų san­dė­lio ve­dė­jas Val­das Mar­cin­kus sa­ko, kad vi­sos ša­lies mas­tu ru­giap­jū­tės pra­džio­je prog­no­zės apie bū­si­mą der­lių ge­ros. Ma­no­ma, kad per­nykš­tį vir­šy­si­me 5–10 pro­cen­tų.

Anks­čiau pla­nuo­tą dar di­des­nį grū­di­nių kul­tū­rų der­lių pa­ko­re­ga­vo va­sa­ros pra­džio­je už­tru­ku­si saus­ra. Dėl to grū­dų au­gi­mas su­lė­tė­jo ir jie nu­no­ko smul­kes­ni.

Už vie­ną to­ną rap­sų šie­met bus mo­ka­ma 350 eu­rų. Ši kul­tū­ra pa­ly­gin­ti su pra­ei­tais me­tais pa­bran­go 58 eu­rais. Be­veik 10 eu­rų šie­met bran­ges­ni mie­žiai – 130 eu­rų už to­ną. Tuo tar­pu IV kla­sės kvie­čiai šiais me­tais at­pi­go apie 10 eu­rų. Šiuo me­tu nu­sta­ty­ta to­nos kai­na – 126 eu­rai.

I kla­sės kvie­čiai bus su­per­ka­mi po 153, II kla­sės – po 150, III kla­sės – po 147 eu­rus už to­ną.

Ke­ti­na­ma pri­im­ti dau­giau ja­vų nei per­nai, kuo­met iš ūki­nin­kų su­pirk­ta bei sau­go­ji­mui pri­im­ta apie 15 tūkst. to­nų ja­vų.

Anot pa­šne­ko­vo, pri­im­ti dau­giau nei tal­pi­na lai­ky­mo cis­ter­nos yra ga­li­my­bė ir ji bus iš­nau­do­ja­ma. Pla­nuo­ja­ma dirb­ti ro­ta­ci­jos bū­du – daž­niau iš­vež­ti grū­dus į Jo­na­vos ele­va­to­rių ir jų vie­tą už­pil­dy­ti nau­jais.

V. Mar­cin­kus ma­no, kad šie­met pa­si­seks pri­im­ti tiek ja­vų, kiek at­veš mū­sų bei ap­lin­ki­nių ra­jo­nų ūki­nin­kai.

„Mes nu­si­tei­kę pri­im­ti kuo dau­giau ir ma­no­me, kad lai­ku iš­vež­da­mi į Jo­na­vos ele­va­to­rių, vie­tos sa­vo san­dė­liuo­se ne­pri­trūk­sim. Jei ko­kių nors trik­džių ne­nu­tiks vi­so­je in­fra­struk­tū­ro­je – nuo ele­va­to­riaus iki Klai­pė­dos uos­to ir Jo­na­va re­gu­lia­riai pri­ims iš mū­sų“, – sa­ko ve­dė­jas.

Ūki­nin­kų lau­kia nau­jo­vė – Jo­na­vos ele­va­to­rius šie­met pri­ims ankš­ti­nes kul­tū­ras. Už to­ną žir­nių bus mo­ka­ma 197 eu­rai. Ūki­nin­kai tu­rės vež­ti juos į Jo­na­vą, Uk­mer­gės san­dė­liai ne­pri­ims.

Kas­met Uk­mer­gės san­dė­liai su­per­ka ja­vus iš ūki­nin­kų bei pri­ima grū­dus sau­go­ji­mui. Su­tar­tys su­da­ro­mos ir su įmo­nė­mis. Jau su­si­tar­ta dėl sau­go­ji­mo su KB „Kė­dai­nių aruo­dai“, UAB „Li­tag­ros grū­dai“, UAB „Ave­na Nor­dic Grain“, UAB „Im­li­tex grū­dai“, UAB „Ag­ro­kon­cer­no grū­dai“, UAB „Ag­ro­che­ma“ bei ki­to­mis.

In­for­ma­ci­ja dėl grū­dų pir­ki­mo-par­da­vi­mo, sau­go­ji­mo su­tar­čių su­da­ry­mo ūki­nin­kams su­tei­kia­ma te­le­fo­nais Uk­mer­gė­je 63494, 51138, 8 687 96897, Jo­na­vo­je (8 349) 54743, (8 349) 52778, 8 615 53341.

Pra­si­dė­jus pa­ruo­šų lai­ko­tar­piui, Uk­mer­gės san­dė­liai dirbs nuo 7 iki 19 va­lan­dos. Ūki­nin­kams pa­ta­ria­ma in­for­ma­ci­ją sek­ti in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je www.jo­na­vos­gru­dai.lt. Mat per pa­tį „karš­ty­me­tį“ dar­bo va­lan­dos ga­li pail­gė­ti.

Iš vi­so grū­dų san­dė­liuo­se dirbs 12 dar­buo­to­jų, iš ku­rių 2 la­bo­ran­tai.

Saus­ra pa­li­ko pėd­sa­kus

Taip op­ti­mis­tiš­kai apie šių­me­tį der­lių pa­tys ūki­nin­kai nė­ra nu­si­tei­kę. Ja­vų au­gin­to­jas Pi­vo­ni­jos se­niū­ni­jos ūki­nin­kas Va­len­tas Var­nas sa­ko, kad nors apie der­lių anks­ti spręs­ti, kol jis lau­kuo­se, jau ga­li­ma da­ry­ti iš­va­das, kad saus­ra jį ge­ro­kai su­ma­ži­no.

Be to, pa­sak pa­šne­ko­vo, pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis lau­kuo­se ge­ro­kai pa­dau­gė­jo pik­tžo­lių. Drėg­ni orai są­ly­gas su­da­ro gry­be­li­nių li­gų pli­ti­mui – var­po­se ma­ty­ti juo­duo­jan­čios ja­vų kū­lės. Sa­vai­tės pra­džio­je ūki­nin­kas tiks­lių su­pir­ki­mo kai­nų sa­kė dar ne­ži­nan­tis.

Pa­bais­ko ir Vep­rių se­niū­ni­jo­se ūki­nin­kau­jan­čio Ra­mū­no Na­nar­ta­vi­čiaus kom­bai­nai sa­vai­tės pra­džio­je į lau­kus jau iš­va­žia­vo, ta­čiau tik „pa­si­žval­gy­mui“. Rim­ta ru­giap­jū­tė, jei leis orai, pra­si­dės ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis.

Ūki­nin­kas ma­no, kad der­lius bus kiek ge­res­nis nei per­nykš­tis, ta­čiau ste­buk­lų ne­si­ti­ki. Dėl to la­biau­siai, ma­tyt, bus kal­ta saus­ra.

Ūki­nin­kas grū­di­nė­mis kul­tū­ro­mis yra ap­sė­jęs apie 400 hek­ta­rų. Iš anks­to yra su­da­ręs su­tar­tis su įvai­riais su­pir­kė­jais – jiems par­duos pu­sę nu­kul­to der­liaus. Ki­tą pu­sę kol kas san­dė­liuos sa­vuo­se aruo­duo­se.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų