Ūkininkai prašo atlyginti vilkų padarytą žalą

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ūkininkai kenčia nuo vilkų.  Gedimino Nemunaičio nuotr. Ūkininkai kenčia nuo vilkų.

Ra­jo­ne dau­gė­ja ūki­nin­kų, pa­ti­rian­čių nuos­to­lių dėl vil­kų jų gy­vū­nams da­ro­mos ža­los. Ją ga­li at­ly­gin­ti sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau – tik tam tik­rais at­ve­jais.

Nuos­to­liai dėl pa­pjau­tų ūki­nių gy­vū­nų at­ly­gi­na­mi iš Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šų. Ūki­nin­kams to­kia ga­li­my­bė, pa­sak Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jos Vi­li­jos Gra­baus­kie­nės, at­si­ra­do prieš po­rą me­tų.

Ra­šo­mas pra­šy­mas sa­vi­val­dy­bei, ža­los pa­da­ry­mo at­ve­jį nag­ri­nė­ja ko­mi­si­ja. Pa­gal jos pa­teik­tas iš­va­das spren­džia­ma, ar kom­pen­suo­ti nuos­to­lius. Per­nai, anot ve­dė­jos, ūki­nin­kams bu­vo iš­mo­kė­ti 628 li­tai.

Ir šie­met sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ga­vo ne­ma­žai pra­šy­mų at­ly­gin­ti vil­kų pa­da­ry­tą ža­lą. Va­do­vau­ja­ma­si Sa­vi­val­dy­bių ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos lė­šų nau­do­ji­mo re­ko­men­da­ci­jo­se nu­ma­ty­ta prie­mo­ne „Vil­kų ūki­niams gy­vū­nams pa­da­ry­tos ža­los at­ly­gi­ni­mas“. Ji tu­ri bū­ti įtrauk­ta į Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos 2015 m. są­ma­tą.

Šios prie­mo­nės pa­tvir­ti­ni­mo są­ma­to­je klau­si­mą ki­tą sa­vai­tę po­sė­dy­je spręs ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Prie­mo­nei skir­ta su­ma – 2563 eu­rai: tiek pra­šo­ma at­ly­gin­ti ūki­nin­kų pa­tir­tą ža­lą. Tai ge­ro­kai dau­giau nei pra­ėju­siais me­tais.

Ža­lą kiek­vie­nam at­ski­ram as­me­niui ko­mi­si­ja ap­skai­čiuo­ja pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką. Jos na­rys Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas Al­gir­das Pe­čiu­lis pa­sa­ko­jo, jog pir­miau­sia krei­pia­ma­si į ap­tar­nau­jan­tį ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ją. Jis tu­ri pa­teik­ti įra­šo apie gy­vū­no re­gist­ra­ci­ją do­ku­men­tą. Ūki­nių gy­vū­nų žen­kli­ni­mo ir re­gist­ra­vi­mo ja­me tvar­ką api­brė­žia Ūki­nių gy­vū­nų lai­ky­mo vie­tų re­gist­ra­vi­mo ir jo­se lai­ko­mų ūki­nių gy­vū­nų žen­kli­ni­mo ir ap­skai­tos tvar­kos ap­ra­šas.

Pa­sak A. Pe­čiu­lio, iš įra­še nu­ro­dy­to gy­vū­no am­žiaus, ki­tų duo­me­nų nu­sta­to­mas jo svo­ris. „Pa­gal tai skai­čiuo­ja­ma pi­ni­gi­nė ža­la, ko­mi­si­ja pri­ima spren­di­mą dėl jos ap­mo­kė­ji­mo“, – sa­kė jis.

Ne kiek­vie­nu at­ve­ju spren­di­mas ga­li bū­ti pa­lan­kus kom­pen­sa­ci­jos pra­šy­to­jui: „Jei­gu šei­mi­nin­kas pats ne­pa­si­rū­pi­no ap­sau­gos prie­mo­nėm, pa­li­ko gy­vū­nus nak­čiai – ga­li nu­tar­ti vi­sai ne­mo­kė­ti. Taip pat ir tuo at­ve­ju, jei gy­vū­nas ne­re­gist­ruo­tas nu­sta­ty­ta tvar­ka.“

Daž­niau­siai vil­kų au­kos, dėl ku­rių šie­met į sa­vi­val­dy­bę krei­pė­si ra­jo­no ūki­nin­kai, – avys ir ož­kos. Vien per pra­ėju­sį mė­ne­sį bu­vo pa­pjau­ti 22 gy­vū­nai – tiek gau­ta pra­šy­mų iš rug­sė­jį jų ne­te­ku­sių šei­mi­nin­kų. Vil­kų pa­da­ry­tos ža­los at­ve­jai re­gist­ruo­ti Del­tu­vos, Vi­diš­kių, Žel­vos, Tau­jė­nų, ki­to­se se­niū­ni­jo­se.

Pa­ste­bi­ma, kad plėš­rū­nų au­kų pa­dau­gė­jo, ap­ri­bo­jus vil­kų me­džiok­lę. A. Pe­čiu­lio tei­gi­mu, si­tu­a­ci­ja pa­si­keis­tų, ga­vus jai dau­giau li­cen­ci­jų.

„Ir pa­tys ūki­nin­kai tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad sa­vo tur­tą – gy­vū­nus – bū­ti­na sau­go­ti“, – sa­ko jis.  

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų