Per pir­muo­sius du šių me­tų mė­ne­sius Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riu­je už­si­re­gist­ra­vo dvi­gu­bai dau­giau be­dar­bių nei ly­gi­na­muo­ju lai­ko­tar­piu per­nai. Vie­na iš to­kios si­tu­a­ci­jos prie­žas­čių – pa­si­kei­tu­si pa­šal­pų mo­kė­ji­mo tvar­ka.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riu­je per sau­sio ir va­sa­rio mė­ne­sius už­si­re­gist­ra­vo 1126 be­dar­biai. Per tą pa­tį pra­ei­tų me­tų lai­ko­tar­pį – 633.

Šiuo me­tu Uk­mer­gės ra­jo­ne re­gist­ruo­ti 3773 be­dar­biai. Jų skai­čius nuo dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų su­da­ro 14,5 pro­cen­to.

Pa­sak Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Uk­mer­gės sky­riaus ve­dė­jos Ra­min­tos Kau­ši­kie­nės, ne­dar­bas ra­jo­ne pra­dė­jo aug­ti nuo pra­ei­tų me­tų lap­kri­čio pra­džios, pa­si­bai­gus se­zo­ni­niams dar­bams, ir di­dė­ja iki šiol.

Ve­dė­jos tei­gi­mu, ne­dar­bo di­dė­ji­mą le­mia lais­vų dar­bo vie­tų trū­ku­mas, nes jų tris kar­tus ma­žiau ne­gu už­re­gist­ruo­ja­ma ieš­kan­čių­jų dar­bo. Per pir­muo­sius du šių me­tų mė­ne­sius už­re­gist­ruo­tos 372 lais­vos dar­bo vie­tos.

Ne­ma­žai įta­kos tu­ri ir pa­si­kei­tu­si so­cia­li­nių pa­šal­pų mo­kė­ji­mo tvar­ka – įsi­re­gist­ra­vę dar­bo bir­žo­je as­me­nys pa­šal­pas gau­na iš kar­to. Pa­gal anks­čiau ga­lio­ju­sią tvar­ką, no­rint gau­ti so­cia­li­nes iš­mo­kas, rei­kė­jo dar­bo bir­žo­je re­gist­ruo­tis pu­sę me­tų.

R. Kau­ši­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad sie­kiant pa­dė­ti grei­čiau in­teg­ruo­tis į dar­bo rin­ką ne­pa­si­ren­gu­siems jai as­me­nims, tai­ko­mos Ak­ty­vios dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nės – įdar­bi­ni­mas sub­si­di­juo­jant, dar­bo įgū­džių įgi­ji­mo rė­mi­mas, dar­bo ro­ta­ci­ja.

Be­dar­biai ska­ti­na­mi kur­ti sa­vo ver­slą. Pir­mą kar­tą pra­de­dan­tie­siems veik­lą su ver­slo liu­di­ji­mu kom­pen­suo­ja­ma da­lis pa­tir­tų iš­lai­dų.

„Pa­va­sa­rį ak­ty­vė­ja ir vie­šų­jų dar­bų or­ga­ni­za­vi­mas se­niū­ni­jo­se. Šie­met pla­nuo­ja­me į vie­šuo­sius dar­bus nu­siųs­ti 580, o į vi­sas Ak­ty­vios dar­bo rin­kos po­li­ti­kos prie­mo­nes pla­nuo­ja­me nu­siųs­ti 871 be­dar­bį“, – sa­ko ve­dė­ja.

Pa­ti­rian­čioms eko­no­mi­nius sun­ku­mus įmo­nėms siū­lo­ma da­ly­vau­ti iš ES fon­dų fi­nan­suo­ja­ma­me pro­jek­te „Lai­ki­nie­ji dar­bai“.

Šio pro­jek­to tiks­las – su­da­ry­ti są­ly­gas lai­ki­nai įsi­dar­bin­ti be­dar­biams iš aukš­čiau­sio ne­dar­bo te­ri­to­ri­jų ir eko­no­mi­nius sun­ku­mus pa­ti­rian­čių įmo­nių. Aukš­čiau­sio ne­dar­bo te­ri­to­ri­jos – tai tos sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­se ne­dar­bo ly­gis yra aukš­tes­nis už ša­lies vi­dur­kį. Ša­ly­je šiuo me­tu be­dar­bių skai­čius nuo dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų su­da­ro 11,8 pro­cen­to. Uk­mer­gės ra­jo­nas pri­ski­ria­mas aukš­čiau­sio ne­dar­bo te­ri­to­ri­joms.

Kaip vie­ną iš dar­bo bir­žos nau­jo­vių va­do­vė įvar­di­no siun­ti­mų į pro­fe­si­nio mo­ky­mo prie­mo­nes bū­dą – be­dar­biai siun­čia­mi tik su tri­ša­lė­mis su­tar­ti­mis.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų