Duonos kepėjus su šv. Agotos diena sveikino darželinukai

Vilma NEMUNAITIENĖ

 

Va­sa­rio 5 die­ną nuo se­no mi­ni­ma šv. Ago­tos die­na. Šią die­ną bu­vo ke­pa­ma duo­na ir ti­kė­ta, kad apei­go­se pa­šven­tin­ta duo­na pa­gelbs­ti ki­lus gais­rui ir no­rint ap­si­sau­go­ti nuo li­gų.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Geriausia dovana pirkėjams – nuolaidos.

Šias se­nas tra­di­ci­jas ant­ra­die­nį at­gai­vi­no Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo duo­nos ke­pyk­los dar­buo­to­jai.

Gra­žią šven­tę jie su­ren­gė tie­siog par­duo­tu­vė­je. Į fir­mi­nę ke­pyk­los par­duo­tu­vę pa­svei­kin­ti ke­pė­jų at­vy­ko jų jau­nie­ji bi­čiu­liai, lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ vai­ku­čiai, ly­di­mi auk­lė­to­jų.

Vi­sus pa­svei­ki­no ir apie duo­ne­lės svar­bą pa­pa­sa­ko­jo UAB „Uk­mer­gės duo­na“ di­rek­to­rė Vi­tu­tė Šer­mukš­ny­tė. Ji pa­brė­žė, kad bė­gant me­tams ir kei­čian­tis tra­di­ci­joms duo­nos svar­ba mū­sų gy­ve­ni­me ne­pa­si­kei­tė. Pa­klau­sus už­sie­ny­je gy­ve­nan­čio tau­tie­čio, ko jis la­biau­siai pa­si­ilgs­ta, daž­nas at­sa­kys – lie­tu­viš­kos duo­nos.

 

02-08-3_straipsnio_2_nuotr

Vaikučių rankose – šventinės duonos kepalas.


Už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą ren­giant par­duo­tu­vė­je eks­po­nuo­ja­mą pie­ši­nių pa­ro­dą duo­nos te­ma di­rek­to­rė ap­do­va­no­jo lop­še­lio-dar­že­lio „Eg­lu­tė“ auk­lė­ti­nius ir auk­lė­to­jas.

Į šven­tę at­vy­kę šio dar­že­lio „Vo­ve­riu­kų“ gru­pės vai­ku­čiai, pa­de­da­mi auk­lė­to­jos Vy­gan­tos As­ti­kie­nės, pa­dek­la­ma­vo ir pa­dai­na­vo, o pas­kui vi­si drau­ge su duo­nos ke­pė­jais ir net pir­kė­jais šo­ko ra­te­lį.

Par­duo­tu­vė­je šven­tės die­ną ap­si­lan­kė ir Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis. Jis pa­lai­mi­no uk­mer­gie­tiš­ką duo­ną, jos ke­pė­jus, pir­kė­jus, vai­ku­čius ir pa­čią par­duo­tu­vę.

V. Šer­mukš­ny­tė pa­sa­ko­jo, kad Duo­nos die­ną jų įmo­nė mi­ni kas­met, ta­čiau šie­met nu­ta­rė šven­tę pa­da­ry­ti ryš­kes­nę nei vi­sa­da. Ta pro­ga pir­kė­jai nu­džiu­gin­ti ma­lo­niau­sia do­va­na – nuo­lai­do­mis.

 

02-08-3_straipsnio_3_nuotr

Su šven­te vi­sus pa­svei­ki­no UAB „Uk­mer­gės duo­na“ di­rek­to­rė V. Šer­mukš­ny­tė.


* * *

Duo­na kar­tu su ki­tais grū­di­niais pro­duk­tais ir vai­siais bei dar­žo­vė­mis su­da­ro mais­to pa­si­rin­ki­mo pi­ra­mi­dės pa­grin­dą, tai reiš­kia, kad šiuos pro­duk­tus re­ko­men­duo­ja­ma val­gy­ti ke­lis kar­tus per die­ną.

* * *

Duo­na yra pui­kus an­glia­van­de­nių šal­ti­nis, o an­glia­van­de­niai yra pa­grin­di­nis ener­gi­jos šal­ti­nis. Jiems ok­si­duo­jan­tis iš­si­ski­rian­ti ener­gi­ja pa­nau­do­ja­ma or­ga­niz­mo gy­vy­bi­nėms funk­ci­joms ga­ran­tuo­ti, ši­lu­mos ga­my­bai. Iš an­glia­van­de­nių gau­na­ma ener­gi­ja tu­rė­tų su­da­ry­ti dau­giau nei pu­sę vi­sos pa­ros ener­gi­jos (ka­lo­ri­jų).

* * *

Duo­no­je yra skai­du­li­nių me­džia­gų. Dau­giau­sia jų yra grū­do ap­val­ka­le. Tai an­glia­van­de­niai, ku­rių ne­skai­do virš­ki­ni­mo fer­men­tai, bet juos skai­do žar­ny­no mik­ro­flo­ra. Skai­du­li­nės me­džia­gos tu­ri di­de­lę įta­ką mais­to virš­ki­ni­mui – ge­ri­na virš­ki­ni­mo trak­to pe­ri­stal­ti­ką ir le­mia grei­tes­nį mais­to slin­ki­mą. To­dėl rin­ki­mės ru­paus ma­li­mo grū­dų duo­ną, duo­ną su grū­dais ar sė­le­no­mis.

* * *

Duo­no­je dau­giau­sia yra B gru­pės vi­ta­mi­nų. Iš mak­ro­e­le­men­tų jo­je ne­ma­žai ka­lio, nat­rio, chlo­ro, fos­fo­ro. Duo­no­je esan­čias mais­ti­nes me­džia­gas leng­vai įsi­sa­vi­na or­ga­niz­mas, o vi­ta­mi­nai teš­los su­si­da­ry­mo pro­ce­se ir ke­pant duo­ną ge­rai iš­si­lai­ko.

 

02-08-3_straipsnio_4_nuotr


02-08-3_straipsnio_5_nuotr


02-08-3_straipsnio_6_nuotr


02-08-3_straipsnio_7_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų