Į Šventąją sugrįžo eršketai

Pra­ėju­sią sa­vai­tę į Šven­to­sios ir Ne­ries upes bu­vo pa­leis­ta 30 žy­mė­tų At­lan­ti­nio erš­ke­to jau­nik­lių. Šią nyks­tan­čią rū­šį moks­li­nin­kai lai­ko svar­bia dėl ga­li­my­bės iš­sau­go­ti ka­dais kles­tė­ju­sią žu­vį ir ste­bė­ti jos vys­ti­mą­si. Kad sau­giai pa­siek­tų jū­rą, žve­jų pra­šo­ma bū­ti su­pra­tin­gų ir ne­si­gun­dy­ti ne­įpras­tu lai­mi­kiu.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Pa­leis­ti į Šven­tą­ją erš­ke­to jau­nik­liu­kus ga­lė­jo pau­py­je po­il­sia­vę uk­mer­giš­kiai.

 

Eu­ro­pi­nis At­lan­ti­nis (Bal­ti­jos) erš­ke­tas yra vie­na la­biau­siai nyks­tan­čių erš­ke­ti­nių žu­vų rū­šių, įra­šy­tų į Ru­si­jos, Vo­kie­ti­jos, Len­ki­jos, Pran­cū­zi­jos, Lie­tu­vos rau­do­ną­sias kny­gas. Se­niau ši rū­šis gy­ve­no Len­ki­jos, Lie­tu­vos, Vo­kie­ti­jos upė­se, įte­kan­čio­se į Bal­ti­jos jū­rą.

Lie­tu­vo­je At­lan­ti­nis erš­ke­tas – svar­bus žve­jy­bos ob­jek­tas – daž­niau­siai bu­vo ap­tin­ka­mas Ne­mu­no ba­sei­ne, Ne­mu­no upės in­ta­kuo­se. Į Šven­to­sios upę – 246 km il­gio de­ši­nį­jį Ne­ries in­ta­ką, kaip by­lo­ja is­to­ri­niai šal­ti­niai, erš­ke­tai nuo­la­tos at­plauk­da­vo nerš­ti. Erš­ke­tų žve­jy­ba, pa­sak Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Gru­šaus­ko, kles­tė­jo Vy­tau­to Di­džio­jo lai­kais, tar­pu­ka­riu. Apie 1900 me­tus ši žu­vis dėl žmo­gaus veik­los ėmė nyk­ti.

Tar­ny­bos Žu­vi­vai­sos sky­riaus ve­dė­jas Val­das Ge­čys pa­sa­ko­jo, jog ban­do­ma sek­ti len­kų ir vo­kie­čių pa­vyz­džiu ir, nau­do­jant pa­li­kuo­nis, at­sta­ty­ti At­lan­ti­nio erš­ke­to iš­tek­lius. Jo pa­au­gi­ni­mo ir rep­ro­duk­ci­nės ban­dos for­ma­vi­mo prak­ti­nius dar­bus, rem­da­mie­si Len­ki­jos Sta­nis­la­vo Sa­ko­vi­čiaus var­do vi­daus van­de­nų žu­vi­nin­kys­tės ins­ti­tu­to Olš­ty­ne pa­tir­ti­mi, Lie­tu­vo­je vyk­do Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­ba.

Įgy­ven­di­nant pro­gra­mą, ket­vir­ta­die­nį į mi­nė­tas upes bu­vo pa­leis­ta 30 vie­ne­tų vi­di­niais ir iš­ori­niais žy­mek­liais su­žy­mė­tų pa­au­gin­tų erš­ke­tų, ku­rie at­si­vež­ti iš Len­ki­jos. Pra­de­dant šią mo­ni­to­rin­gi­nę ak­ci­ją Uk­mer­gė­je, da­ly­va­vo Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, moks­li­nin­kai iš Len­ki­jos. Anot dak­ta­ro Vy­tau­to Kes­mi­no, šva­ri, ne­už­terš­ta Šven­to­ji, ku­rio­je aps­tu ir srau­nių vie­tų, ir užu­tė­kių, dau­bų, tam ypač tin­ka­ma.

Ki­tą­met į Lie­tu­vos upes bus iš­leis­ta ge­ro­kai dau­giau šių žu­ve­lių. Pla­nuo­ja­ma kas­met jų pa­leis­ti po ke­le­tą tūks­tan­čių. Erš­ke­to jau­nik­liai su­žy­mė­ti, kad moks­li­nin­kams bū­tų ga­li­ma sek­ti mig­ra­ci­ją, ste­bė­ti, kaip jie ke­liaus. Kad maž­daug per me­tus pa­siek­tų Bal­ti­jos van­de­nis, žve­jai, anot V. Gru­šaus­ko, tu­rė­tų bū­ti są­mo­nin­gi. Apie meš­ke­rio­to­jų aki­ra­tin pa­puo­lu­sius žen­klin­tus erš­ke­tu­kus pra­šo­ma in­for­muo­ti ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus, žu­vi­nin­kus.

Erš­ke­tas, pa­sak V. Ge­čio, yra il­gai bręs­tan­ti žu­vis. Iki rep­ro­duk­ci­jos sta­di­jos pra­ei­na 15–16 me­tų. Ji ga­lin­ti už­aug­ti net­gi iki 400 ki­log­ra­mų, o di­džiau­sias ka­da nors mū­sų ša­ly­je su­gau­tas erš­ke­tas svė­rė 125 ki­log­ra­mus. Pa­sa­ko­ja­ma, jog ka­dai­se Lie­tu­vos upė­se plau­kio­da­vo su žve­jų val­ti­mis ly­gios šios žu­vys...

{jcomments on}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų