Li­na SUKACKIENĖ

 

Pri­ver­tė pa­mąs­ty­ti pli­ki skai­čiai: Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jos 97 pro­cen­tai yra kai­mo vie­to­vės ir jo­se gy­ve­na 33 pro­cen­tai žmo­nių.

Nors pas­ta­ruo­ju me­tu mil­ži­niš­ki pi­ni­gų srau­tai iš ES ir Lie­tu­vos vals­ty­bės pa­gal įvai­rias pro­gra­mas me­ta­mi į kai­mą, jis vis tiek nyks­ta.

Pa­var­čiu­si dr. Ge­di­mi­no Ku­lie­šio ir Li­nos Pa­rei­gie­nės stu­di­ją „Lie­tu­vos kai­mo rai­dos ten­den­ci­jos“, ra­dau ke­le­tą at­sa­ky­mų į man rū­pi­mus klau­si­mus.

Ko­kio am­žiaus žmo­nių Lie­tu­vo­je šiuo me­tu gy­ve­na dau­giau­sia?

Am­žiaus gru­pė­je iki 19 me­tų – 704 tūkst. (21,4 proc.); nuo 20 iki 59 me­tų – 1882 tūkst. (57,1 proc.); nuo 60 me­tų – 706 tūkst. (21,5 proc.).

Pa­ly­gi­nę šias gy­ven­to­jų gru­pes, ma­to­me ne itin džiu­gi­nan­čias prog­no­zes. Tuo­met na­tū­ra­liai ky­la klau­si­mas, kas ana­li­zuo­ja ir prog­no­zuo­ja ben­dras vys­ty­mo­si ten­den­ci­jas vals­ty­bė­je ir ra­jo­ne.

Pa­si­ro­do, rim­ta Lie­tu­vos kai­mo rai­dos stu­di­ja ir yra tik vie­na at­lik­ta. Jos au­to­riai tei­gia, kad kai­mo gy­ven­to­jų skai­čiaus pro­cen­tas liks pa­sto­vus ir at­ei­nan­čius pen­ke­tą–aš­tuo­ne­tą me­tų.

Tei­gia­mais fak­tais įvar­di­ja­mi pa­tai­sy­ti ar nau­jai nu­ties­ti ke­liai bei tai, kad kai­me žmo­nės nau­do­ja­si in­ter­ne­tu, kai­me ku­ria­si ben­druo­me­nės. Be to, ma­no­ma, kad ūki­nin­kai, kai­me dir­ban­tys žmo­nės pa­ja­mo­mis ne­pa­sieks eu­ro­pie­čių ly­gio, ir to­liau liks ap­leis­tų že­mių.

O ko­kios so­cia­li­nio blo­ko nau­jie­nos? At­sa­ky­mai ga­na pe­si­mis­ti­niai. So­cia­li­nės in­fra­struk­tū­ros kai­me vys­ty­ti ne­ap­si­mo­ka, to­dėl ma­no­ma, kad ji bus kon­cen­truo­ja­ma į ra­jo­nų cen­trus. To­kiu ke­liu šiuo me­tu ei­na pa­žan­gios Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės. Stip­ri­na so­cia­li­nių pa­slau­gų tar­ny­bas ra­jo­nų cen­truo­se, kon­cen­truo­ja lė­šas ir sten­gia­si iš­lai­ky­ti kva­li­fi­kuo­tus spe­cia­lis­tus.

Ste­bė­da­ma so­cia­li­nės erd­vės pro­ble­mų spren­di­mą ra­jo­ne, ma­tau prie­šin­gas ten­den­ci­jas. Kai­mo se­niū­ni­jo­se ku­ria­mi ne­per­spek­ty­vūs so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trai, jų veik­la ir fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai nė­ra vie­ši.

Lie­tu­vos kai­mas – vėl kryž­ke­lė­je. Ne­svar­bu, kad ja­me yra daug mies­tie­čių, ant­ram gy­ve­ni­mui pri­kel­tų ir nau­jai pa­sta­ty­tų gra­žių so­dy­bų, dir­ba ne­ma­žai stam­bių ūki­nin­kų. Gra­žius žo­džius ir pro­ble­mas iš­reiš­kę skai­čių kal­ba, su­pran­ta­me aiš­kiai: pro­gre­sas – tik per so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę sau, šei­mai, Tė­vy­nei.

 {jcomments off}

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų