Kavinė – įgyvendinta ukmergiškių svajonė

Už­upy­je, prie­šais IKI pre­ky­bos cen­trą, buvęs ap­leis­tas pa­sta­tas per po­rą me­tų vir­to dai­liu na­mu­ku su gra­žiai su­tvar­ky­ta ap­lin­ka. „Už­upio ka­vi­nę“ čia įkū­ru­si Zub­ric­kių šei­ma džiau­gia­si pa­ga­liau įgy­ven­di­nu­si se­ną sva­jo­nę.

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. „Už­upio ka­vi­nės“ šei­mi­nin­kai sa­ko ilgai puoselėję savo verslo idėją.

Im­tis nau­jos veik­los pa­ska­ti­no ne vien idė­ja plė­to­ti šei­my­ni­nį ver­slą. Ka­vi­nės šei­mi­nin­kai pa­sa­ko­ja nu­ta­rę pa­siū­ly­ti uk­mer­giš­kiams vie­tą, ku­rio­je ga­lė­tų jau­kiai pra­leis­ti lai­ką. Ma­lo­nių staig­me­nų ža­da­ma ir svei­ko mais­to mė­gė­jams.

Ap­ti­kę skel­bi­mą, jog Už­upy­je par­duo­da­mas se­nas sta­ti­nys, apie ki­tas mies­to erd­ves ne­svars­tė. Sa­ko ne tik gal­vo­ję apie ka­vi­nę ar­ti na­mų, bet ir no­rė­ję, kad šis mik­ro­ra­jo­nas tu­rė­tų jau­kią vie­tą.

„Kasryt, vyk­da­ma į dar­bą, pro ten pra­va­žiuo­da­vau ir įsi­vaiz­da­vau, kad čia ga­lė­tų bū­ti mū­sų ka­vi­nė“, – pa­sa­ko­jo Vir­gi­ni­ja Zub­ric­kie­nė. Na­muo­se to­kiam ma­mos pa­siū­ly­mui prieš­ta­rau­jan­čių­jų ne­at­si­ra­do.

Įsi­gi­jus griu­ve­ną pri­me­nan­tį pa­sta­tą, pro­jek­ta­vi­mo, sta­ty­bos dar­bai tru­ko ke­le­rius me­tus. Jis bu­vo re­no­vuo­tas, ap­šil­tin­tas, įves­ta ka­na­li­za­ci­ja, pa­keis­tas sto­gas. At­si­ra­do prie­sta­tas, ku­ria­me įruoš­ta vir­tu­vė, įreng­tas ži­di­nys, skir­tas ga­min­ti val­gį.

Nau­ja­ku­riai ne­sle­pia: plu­šant bū­si­mo­je ka­vi­nė­je, ne­mie­go­ta daug nak­tų, ne­pa­gai­lė­ta in­ves­ti­ci­jų. Šei­ma dė­kin­ga Uk­mer­gės ūki­nin­kų kre­di­to uni­jos va­do­vui Al­vy­dui Di­liui bei ki­tiems ge­ra­no­riš­kai pa­dė­ju­siems žmo­nėms ir bi­čiu­liams, ku­rių dė­ka vis­kas klo­jo­si sėk­min­giau.

Nau­jo­je ka­vi­nė­je įdar­bin­ti pen­ki žmo­nės, jų pla­nuo­ja­ma sam­dy­ti dau­giau. Nuo ry­to li­gi va­ka­ro jo­je triūs ir šei­mi­nin­kai. „Dar­bus pa­ti­kė­jo­me vy­rams – daug kuo jie rū­pi­na­si pa­tys“, – pa­sa­ko­jo Vir­gi­ni­ja ir duk­ra Dai­va. Jos drau­gas Vi­ta­li­jus ta­po bar­me­nu, o šei­mos gal­va – tė­tis Vla­di­mi­ras – ir na­muo­se yra ne­pa­kei­čia­mas vi­rė­jas. Lan­ky­to­jus jis sa­ko nu­ste­bin­si­ąs ant ži­di­nio ug­nies ga­min­tais pa­tie­ka­lais.

Na­muo­se šei­my­ną jis le­pi­na ypa­tin­gai pa­ruoš­tais spar­ne­liais, šo­ni­ne, o to­kių gar­džių kol­dū­nų, kaip tė­čio, Dai­va sa­ko nie­kur ne­ra­ga­vu­si. Juos iš­mė­gin­ti ga­lės ir ka­vi­nės klien­tai, ku­riems, anot šei­mi­nin­kų, ap­skri­tai ne­bus siū­lo­ma jo­kių pus­ga­mi­nių. „Pa­tys mėgs­tam švie­žią, svei­ką ir ska­nų mais­tą – to­kį ga­min­sim ir ka­vi­nė­je“, – ti­ki­na jie.

Dar iš­duo­da, jog ki­tas spe­ci­fi­nis tė­čio ga­mi­nys – fir­mi­nis su­vož­ti­nis. Pa­va­din­tas „Už­upio bur­ge­riu“, jis, anot Dai­vos, ga­lė­tų tap­ti ka­vi­nės sim­bo­liu.

Apie pla­nus reng­ti po­bū­vius, gy­vos mu­zi­kos va­ka­rus šei­mi­nin­kai pa­sa­ko­jo, su­kvie­tę bi­čiu­lius į ati­da­ry­mo ren­gi­nį. Ka­vi­nę pa­šven­ti­no ku­ni­gas Dai­nius Lu­ko­nai­tis. Va­ka­ro me­tu akor­de­o­nu gro­jo jau­niau­sias šei­mos na­rys Do­man­tas Zub­ric­kis – Uk­mer­gės me­no mo­kyk­los auk­lė­ti­nis, dau­ge­lio kon­kur­sų ir tarp­tau­ti­nių ren­gi­nių nu­ga­lė­to­jas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų