Kompensacijų prašo ne tik bedarbiai

Nors šil­dy­mo se­zo­nas pra­si­dės už ge­ro mė­ne­sio, dau­ge­lis uk­mer­giš­kių jau mi­na sa­vi­val­dy­bės slenks­tį dėl kom­pen­sa­ci­jų. Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tai prog­no­zuo­ja, kad ky­lan­ti du­jų kai­na iš­au­gins ir pra­šan­čių­jų kom­pen­sa­ci­jų skai­čių.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­ste­bi, kad šie­met ryš­kė­ja nau­ja ten­den­ci­ja – di­dė­jant du­jų kai­nai, su­si­mo­kė­ti už šil­dy­mą bei  karš­tą van­de­nį sun­kiai beiš­ga­li net ir dir­ban­tys žmo­nės. Pa­pras­tai to­kių kom­pen­sa­ci­jų daž­niau­siai sa­vi­val­dy­bės pra­šy­da­vo be­dar­biai.

Per­nai į sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mais kom­pen­suo­ti ši­lu­mos ir karš­to bei šal­to van­dens iš­lai­das krei­pė­si 6900 šei­mų – dau­giau nei 10 tūks­tan­čių as­me­nų.

Pa­šal­pos ski­ria­mos iš vals­ty­bės lė­šų. Tai nu­ma­to Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­čioms šei­moms ir vie­niems gy­ve­nan­tiems as­me­nims įsta­ty­mas.

Šia­me įsta­ty­me aiš­ki­na­ma, kad „ne­pa­si­tu­rin­ti šei­ma ar­ba vie­nas gy­ve­nan­tis as­muo – šei­ma ar­ba vie­nas gy­ve­nan­tis as­muo, ku­rie, įver­ti­nus jų tu­ri­mą tur­tą ir pa­ja­mas, šio įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka tu­ri tei­sę gau­ti pi­ni­gi­nę so­cia­li­nę pa­ra­mą“.

Skir­da­mi kom­pen­sa­ci­jas, sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­sį į būs­to plo­tą, šei­mos na­rių skai­čių.

Per­nai Uk­mer­gės ra­jo­ne kom­pen­suo­ti gy­ven­to­jams iš­lai­das cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui pri­rei­kė 1,5 mi­li­jo­no li­tų. Kom­pen­sa­ci­jas ga­vo 2129 šei­mos ar­ba 3534 as­me­nys.

1302 šei­moms, na­mus šil­dan­čioms kie­tu ku­ru, iš­mo­kė­ta 759 tūks­tan­čiai li­tų. Karš­to van­dens kom­pen­sa­ci­joms vals­ty­bės sky­rė apie 200 tūks­tan­čių, šal­to – apie 50 tūks­tan­čių li­tų.

Uk­mer­gės ra­jo­no So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Gin­tau­tė Vil­džiū­nai­tė sa­ko, kad kom­pen­sa­ci­ja dar­bin­go am­žiaus as­me­nims ski­ria­ma trims mė­ne­siams. Pra­ėjus šiam ter­mi­nui su pra­šy­mu rei­kia kreip­tis pa­kar­to­ti­nai. Pen­si­nin­kams kom­pen­sa­ci­jos sky­ri­mo lai­kas per­pus il­ges­nis – še­ši mė­ne­siai.

Ji ma­no, kad šie­met į sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mais skir­ti kom­pen­sa­ci­ją su­plūs dau­giau žmo­nių nei pra­ei­tais me­tais: „Nors pra­šan­čių­jų skai­čius ge­ro­kai šok­te­lė­jo jau per­nai, ma­no­me, kad šie­met jų pa­dau­gės.“

Vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė siū­lo ne­sku­bė­ti žmo­nėms ra­šy­ti pra­šy­mus ir ruoš­ti do­ku­men­tus – pra­šy­mai kom­pen­suo­ti šil­dy­mo iš­lai­das bus pri­ima­mi tik pra­si­dė­jus šil­dy­mo se­zo­nui.

„Gy­ven­to­jai daž­nai ne­ati­džiai ap­si­skai­čiuo­ja ir kom­pen­sa­ci­jos sky­ri­mo pa­bai­gos ter­mi­ną. Bū­na, kad ji dar pri­klau­so, o jau ei­na su nau­jais pra­šy­mais. Taip ir sa­vo lai­ką gaiš­ta, ir ki­tus gai­ši­na“, – sa­ko G. Vil­džiū­nai­tė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų