Konkurso eiga nutrūko dėl teismų

Sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas iš­si­rink­ti mies­tą tvar­kan­čią įmo­nę už­stri­go. Iš ke­tu­rių pre­ten­den­tų, įver­ti­nus pa­teik­tus do­ku­men­tus bei kva­li­fi­ka­ci­nius duo­me­nis, sa­vi­val­dy­bei ti­ko tik vie­nas – UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“. Ta­čiau kib­ti į dar­bus šiai įmo­nei dar anks­to­ka, nes tei­sy­bės du da­ly­viai ieš­ko teis­me.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­se ren­kant mies­to prie­žiū­ros pa­slau­gų tei­kė­ją, do­ku­men­tus pa­tei­kė ke­tu­rios įmo­nės. Uk­mer­gę gra­žin­ti pa­no­ro vil­niš­kiai UAB „Ši­lė­ja“ bei trys mū­sų ra­jo­no įmo­nės – UAB „Uk­mer­gės ver­smė“, UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“ bei šiuo me­tu tai at­lie­kan­ti UAB „Izo­ba­ra“.

Sa­vi­val­dy­bės tre­jų me­tų su­tar­tis su už mies­to prie­žiū­rą at­sa­kin­gu ope­ra­to­riu­mi UAB „Izo­ba­ra“ bai­gė­si ge­gu­žės 1 die­ną. Ta­čiau kol bus iš­rink­tas nau­ja­sis ope­ra­to­rius, ši įmo­nė pa­rei­gų rū­pin­tis mies­to tvar­ka pa­gal su­tar­tį ne­tu­ri ap­leis­ti.

Nors vo­kų plė­ši­mo pro­ce­dū­ra vy­ko ba­lan­džio 18 die­ną, ta­čiau kon­kur­so baig­ti­mi dar ne­kve­pia.

Ta­čiau Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­ja Dia­na Ger­vins­kie­nė sa­ko, jog nuo įsta­ty­mų reg­la­men­tuo­ja­mų ter­mi­nų ne­nu­kryps­ta­ma – tarp­tau­ti­nio kon­kur­so ter­mi­nai il­ges­ni. Vien pa­siū­ly­mo pa­tei­ki­mui nuo pa­skel­bi­mo apie kon­kur­są ski­ria­mos 45 die­nos.

Pa­sak ve­dė­jos, ke­lis kar­tus pa­tik­ri­nus ir įver­ti­nus tie­kė­jų kva­li­fi­ka­ci­ją bei pa­siū­ly­mus, trys iš ke­tu­rių pa­siū­ly­mų bu­vo at­mes­ti. Ei­lė­je li­ko tik vie­nas pre­ten­den­tas – UAB „Uk­mer­gės pa­slau­ga“.

Pa­sak D. Ger­vins­kie­nės, UAB „Ši­lė­ja“ ne­ati­ti­ko kva­li­fi­ka­ci­nių rei­ka­la­vi­mų dėl spe­cia­lios tech­ni­kos ir deng­tos smė­lio-drus­kos mi­ši­nio aikš­te­lės.

Pa­na­šių pre­ten­zi­jų vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja tu­rė­jo ir ben­dro­vei „Izo­ba­ra“. Ko­mi­si­ja įžvel­gė ir es­mi­nių pa­siū­ly­mo pa­kei­ti­mų, ku­rie ne­ati­ti­ko sa­vi­val­dy­bės rei­ka­la­vi­mų.

UAB „Uk­mer­gės ver­smė“ do­ku­men­tuo­se ras­ta arit­me­ti­nė klai­da. Po pa­siū­ly­mo iš­tai­sy­ti ją įmo­nė to ne­pa­da­rė.

Su ko­mi­si­jos spren­di­mu ne­su­ti­ko UAB „Ši­lė­ja“ ir UAB „Izo­ba­ra“ ir dėl kon­kur­so re­zul­ta­tų krei­pė­si į teis­mą.

Ka­da pra­si­dės teis­mo pro­ce­sas ir tuo la­biau – ka­da jis baig­sis, spė­lio­ti sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­ja ne­si­ė­mė.

Pa­si­tei­ra­vus, ko­kių ne­tiks­lu­mų ar pa­žei­di­mų ieš­ko­vas ma­to Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­me, UAB „Izo­ba­ra“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gvi­das Grin­kas sa­kė kol kas nuo ko­men­ta­rų su­si­lai­kan­tis.

„Taip, UAB „Ši­lė­ja“ krei­pė­si į teis­mą dėl Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės vyk­dy­to vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­so. Ma­no­me, kad Uk­mer­gė­je ta­po tra­di­ci­ja pa­žei­di­nė­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­tas ir tie­kė­jų ly­gia­tei­siš­ku­mo ir skaid­ru­mo prin­ci­pus“, – pa­aiš­ki­no sa­vo ap­si­spren­di­mą teis­tis su sa­vi­val­dy­be UAB „Ši­lė­ja“ va­do­vas Ri­man­tas Dau­gė­la.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų