Įkūrė centrą vaikams

Autorės nuotr. Ne visi vaikučiai, mokykloje pasibaigus pamokoms, turi įdomios veiklos... Autorės nuotr. Ne visi vaikučiai, mokykloje pasibaigus pamokoms, turi įdomios veiklos...

Ak­ty­vių uk­mer­giš­kių ben­druo­me­ne pa­si­va­di­nu­si vie­šo­ji įstai­ga „Ly­de­rių kar­ta“ ža­da tė­vams ak­tu­a­lių nau­jo­vių Uk­mer­gė­je. Du­ris ki­tą sa­vai­tę at­ve­ria jos įkur­tas vai­kų lais­va­lai­kio ir po­pa­mo­ki­nio už­im­tu­mo cen­tras.

Pa­sak VšĮ „Ly­de­rių kar­ta“ di­rek­to­rės Ag­nės Tė­ve­ly­tės-Pet­ro­nie­nės, šio cen­tro es­mė – pa­gal­ba tė­vams, o pa­grin­di­nė veik­la – vai­kų po­pa­mo­ki­nis už­im­tu­mas. „Daž­nai po pa­mo­kų vai­kai grįž­ta į tuš­čius na­mus, nes tė­vai dar dar­be. Tė­vams tai – ne­men­ka pro­ble­ma“, – sa­ko ji.

Ti­ki­na, jog cen­tre bus už­tik­rin­ta pro­fe­sio­na­li vai­kų prie­žiū­ra, taip pat su­da­ry­ta ga­li­my­bė juos pa­im­ti iš mo­kyk­los ir nu­vež­ti į cen­trą. Čia, anot pa­šne­ko­vės, ga­lės pa­ruoš­ti pa­mo­kas, mo­ky­sis ben­drau­ti, kū­ry­biš­kai leis­ti lai­ką.

„Šiuo me­tu mū­sų ko­man­do­je vai­kų lais­va­lai­kio ir po­pa­mo­ki­nio už­im­tu­mo cen­tre dirbs ke­tu­ri žmo­nės. Ka­dan­gi la­bai ska­ti­nam sa­va­no­rys­tę, pas mus bus ir sa­va­no­rių, ku­rie pa­gel­bės įvai­rio­se veik­lo­se“, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rė.

Ki­ta cen­tre siū­lo­ma pa­slau­ga – vai­kų nuo 4 me­tų am­žiaus prie­žiū­ra ke­le­tą va­lan­dų. Dar čia, pa­sak A. Tė­ve­ly­tės-Pet­ro­nie­nės, bus ga­li­ma švęs­ti vai­kų gim­ta­die­nius. „Taip pat da­ly­vau­ja­me įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se, ku­rių tiks­las – stip­rin­ti šei­mas. Kvie­si­me tė­vus, glo­bė­jus da­ly­vau­ti mū­sų ren­gia­muo­se mo­ky­muo­se, už­si­ė­mi­muo­se – psi­cho­lo­gi­niuo­se, edu­ka­ci­niuo­se, prak­ti­niuo­se“, – da­li­jo­si pla­nais ji.

Cen­tras įsi­kū­rė Miš­kų g. 29, VšĮ Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro pa­tal­po­se. Jas, anot di­rek­to­rės, te­ko ge­ro­kai at­nau­jin­ti: „Pa­tal­pas re­mon­ta­vom iš pa­grin­dų: kei­tėm san­tech­ni­ką, elek­tros ins­ta­lia­ci­ją, grin­dis, lu­bas ir sie­nas.“ Tam, jos tei­gi­mu, pa­nau­do­tos as­me­ni­nės in­ves­ti­ci­jos, ki­tų įmo­nių pa­ra­ma.

Tei­kia­mos šio cen­tro pa­slau­gos yra mo­ka­mos, įsi­gy­ti bus ga­li­ma mė­ne­sio, sa­vai­tės, die­nos ar va­lan­dos abo­ne­men­tą.

At­ei­ty­je čia pla­nuo­ja­ma įkur­ti in­for­ma­ci­nį ir kon­sul­ta­ci­nį šei­mų cen­trą, kur šei­mos ras­tų psi­cho­lo­gi­nę, tei­si­nę, ki­to­kią pa­gal­bą.

Vai­kų lais­va­lai­kio ir po­pa­mo­ki­nio už­im­tu­mo cen­tras ati­da­ro­mas rug­pjū­čio 31-ąją.  

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų