Netenka dėl girtavimo, smurto, nepriežiūros

Netenka dėl girtavimo

Šalyje įsigaliojus naujai vaiko teisių apsaugos sistemai, nesiliauja pranešimai apie šeimose galbūt skriaudžiamus vaikus. Jie dažniau paimami iš tėvų, o šiems tenka keisti gyvenimo būdą, su jais dirba specialistai. Nemažai tokių atvejų ir mūsų rajone.

Pertvarkant vaiko teisių apsaugos sistemą ji nuo liepos buvo atskirta nuo savivaldos funkcijų – socialinės vaiko apsaugos. Teisinė vaiko teisių apsauga centralizuota ir priskirta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Taigi, vaiko teisių apsaugos skyriaus Ukmergės rajono savivaldybėje nebeliko. Turime Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Ukmergės rajone, kurio patalpos – rajono policijos komisariate.

Ar ir pas mus dabar, pasikeitus įstatymams, gaunama daugiau pranešimų apie galimus vaikų teisių pažeidimus ir iš šeimų paimama daugiau vaikų?

„Iki 2018 m. liepos 1 d. nebuvo numatytas grėsmės vaikui lygio vertinimas bei paėmimas iš vaikui nesaugios aplinkos kaip laikina apsaugos priemonė iki bus įvertintas grėsmės lygis, – sako Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėjas Ukmergės rajone Audrius Petuška. – Dėl to negalima lygiaverčiai palyginti situacijos prieš ir po.“

Vaikai paimti

Rajone per 4 mėnesius po liepos 1 d., reaguojant į pranešimus apie galimus vaiko teisių pažeidimus, 41 vaikui buvo vertintas ir nenustatytas grėsmės lygis. 46 vaikams nustatytas pirmasis grėsmės lygis: nustatyti vaiko teisių pažeidimai ir jų šeimose inicijuoti atvejo vadybos procesai.

„36 vaikams buvo nustatytas antrasis grėsmės lygis, vadinasi, vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei fiksuota reali grėsmė. Todėl vaikai, teismui išdavus leidimus, laikinai paimti iš tėvų ar globėjų, o šeimai pradėta teikti intensyvi pagalba“, – pasakojo jis.

Atžalomis nesirūpina

Problemos mūsų rajone tos pačios kaip visoje šalyje. „Pagrindinė priežastis, dėl ko reikia pasirūpinti vaikų saugumu, – tėvų piktnaudžiavimas alkoholiu, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis. Dėl to jie negali tinkamai rūpintis vaikais – jie neprižiūrėti, purvini, nepamaitinti, sergantys,“ – sako A. Petuška.

Kitos priežastys: vaikų nepriežiūra, kai tėvai yra išvykę į užsienį, vaikus palikę giminaičiams, nepalaiko ryšio, nesiunčia lėšų išlaikymui; tėvai, palikę vaikus giminaičiams ar svetimiems asmenims, jais nesirūpina, girtauja, gyvena asocialų gyvenimą, pas vaikus prižiūrinčius giminaičius netinkamos gyvenimo sąlygos. Taip pat – tėvystės įgūdžių stoka, nesugebėjimas pasirūpinti vaiko sveikatos priežiūra, smurto prieš vaiką šeimoje naudojimas.

Reaguoja iš karto

Vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinis skyrius, gavęs žodžiu, raštu ar kitokį pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, kuo skubiau pradeda jį nagrinėti ir vertina grėsmės vaikui lygį. Skyriaus specialistai vyksta į vaiko buvimo vietą, susitinka su juo, išklauso, jei jis geba išreikšti savo nuomonę, bei susitinka su vaiko atstovais pagal įstatymą. Nustačius realų pavojų jo saugumui, sveikatai, gyvybei ir antrąjį grėsmės vaikui lygį, skubiai laikinai paima vaiką iš jo buvimo vietos.

Prireikus pasitelkiami policijos pareigūnai, kai galima grėsmė vaiko, specialistų ar kitų asmenų, dalyvaujančių paimant vaiką, gyvybei ar sveikatai. „Paprastai tokių kraštutinių priemonių prireikia retai, specialistai sugeba vaikus prikalbinti laikinai palikti tėvus ir išvykti pas giminaičius ar į globos įstaigą“, – sako A. Petuška.

Visi paimti vaikai buvo laikinai apgyvendinti saugioje aplinkoje: pas giminaičius, artimais ryšiais su vaiku susijusius asmenis, budinčius globotojus arba globos institucijoje. Per 3 darbo dienas kreipiamasi į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš atstovų pagal įstatymą. Teismui jį išdavus su nurodymu nustatyti laikinąją globą kreipiamasi į savivaldybės administracijos direktorių, kuris įsakymu nustato vaikui laikinąją globą ir paskiria konkretų laikinąjį globėją.

Globojami

Šiuo metu 145 Ukmergės rajono vaikams yra nustatyta globa (rūpyba), iš jų 51 vaikui – laikinoji globa. Iš 145 vaikų 62 nepilnamečiai yra globojami (rūpinami) globos institucijoje, 76 – globėjų šeimose, o 7 vaikai – globos centre (budinčių globotojų šeimose).

Iš laikinosios globos į vieną šeimą jau grąžinti 2 vaikai. „Kitose šeimose šiuo metu vykdomi atvejo vadybos procesai. Tėvams stengiantis susigrąžinti vaikus, bendradarbiaujant, konsultuojantis, lankant pozityvios tėvystės kursus, anoniminių alkoholikų užsiėmimus, užsiregistravus Užimtumo tarnyboje, pagerinus buities sąlygas, ruošiamasi dar į vieną šeimą sugrąžinti 2 vaikus“, – pasakojo jis.

Dirba komanda

Nuo liepos visi miestų ir rajonų savivaldybėse esantys vaiko teisių apsaugos skyriai tapo pavaldūs centrinei vaiko teisių apsaugos institucijai – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Iš viso yra 12 teritorinių skyrių: 10 pagal apskritis (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus), kurie veikia tai apskričiai priklausančių savivaldybių teritorijose, bei Vilniaus ir Kauno miesto su jiems priklausančiais poskyriais.

Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius veikia Vilniaus, Šalčininkų, Širvintų, Ukmergės, Švenčionių, Trakų rajonuose bei Elektrėnuose. Skyriui vadovauja vedėjas, jo pareigas šiuo metu laikinai eina Silva Lukoševičienė.

Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra ginti ir užtikrinti vaiko teises ir atstovauti joms bei teisėtiems interesams savivaldybėse visą parą, organizuoti vaiko globą (rūpybą) ir įvaikinimą, vykdyti globos (rūpybos) priežiūrą savivaldybėse, bendradarbiauti ir teikti metodinę pagalbą.

Suformuota skyriaus mobilioji komanda: Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos apskričių bei Vilniaus ir Kauno miestų skyriuose dirbantys socialinis darbuotojas, psichologas ir specialistas, dirbantis su priklausomybių turinčiais žmonėmis. Mobilioji komanda 14 kalendorinių dienų po vaiko paėmimo (nustačius antrąjį grėsmės vaikui lygį), šeimai sutikus, organizuoja ir teikia jai intensyvią pagalbą, siekiant koreguoti šeimos narių elgesį, sukurti saugią gyvenamąją aplinką vaikui.

Atvejo vadybos procesą koordinuojančios įstaigos (savivaldybės) atvejo vadybininkui teikia rekomendacijas dėl tolesnio darbo su šeima. Atvejo vadybininkas telkia pagalbą šeimai teikiančius specialistus ir t. t.

Visą parą

Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriuje Ukmergės rajone šiuo metu dirba 5 darbuotojai: patarėjas ir 4 vyriausiosios specialistės. Budintys vaiko teisių apsaugos specialistai, gavus skubų pranešimą, reaguoja po darbo valandų, savaitgaliais, nedarbo ir švenčių dienomis.

„Dar ne visus gyventojus pasiekė informacija, kad Vilniaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Ukmergės rajone yra įsikūręs Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Ukmergės rajono policijos komisariato patalpose Vytauto gatvėje 109. Darbuotojai čia turi 5 darbo kabinetus, greta įrengtas vaiko apklausos kambarys. Kviečiami atvykti asmenys vis dar nustemba, kad reikia atvykti ne į rajono savivaldybę“, – pasakojo pašnekovas.

Dėl įvairių klausimų

Sako, kad dažniausiai į jų skyrių kreipiasi piliečiai, kurių šeimose auga nepilnamečiai vaikai, dėl pažymų išdavimo keičiant, parduodant, dovanojant turtą ar priimant palikimą. Dažnas atvyksta dėl bendravimo su vaikais tvarkos, numatytos po santuokos nutraukimo. Taip pat kreipiamasi į skyrių dėl nuolatinės globos nustatymo, įvaikinimo, dėl fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis.

„Daug pranešimų gauname iš policijos komisariato apie teisę pažeidusius vaikus, – pasakojo jis, – taip pat nukentėjusiuosius nuo nusikalstamos veikos arba vaikus, tapusius smurto artimoje aplinkoje ar kitos nusikalstamos veikos liudytojais.“ Į visus juos reaguojama, aiškinamasi situacija. Pasitaiko ir melagingų pranešimų.

Beveik tūkstantis

Skelbiama, kad per pastaruosius mėnesius, kai pradėjo veikti vadinamasis vaikų nemušimo įstatymas, šalyje iš galbūt smurtaujančių šeimų paimta daugiau nei 900 vaikų: per dieną – vidutiniškai po 7–8. Tačiau problemų turi kur kas daugiau šeimų. Iš viso vaiko teisių apsaugos specialistai gavo apie 10 tūkst. skundų dėl smurto. Pasitvirtino daugiau nei pusė.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *