Gedimino Nemunaičio nuotr. Susitikimas su gyventojais vyko Vlado Šlaito bibliotekos salėje. Gedimino Nemunaičio nuotr. Susitikimas su gyventojais vyko Vlado Šlaito bibliotekos salėje.

Praėjusią savaitę vykusiame susitikime su gyventojais rajono vadovai informavo apie nuveiktus bei planuojamus darbus, klausimų pateikė susirinkę ukmergiškiai. Kai kurie iš klausimų buvo tokie globalūs, kad juos spręsti siūlyta maldomis.

Susitikime pirmiausiai rodytas Ukmergę reprezentuojantis filmas.

Rajono meras Rolandas Janickas savo pasisakymą pradėjo informacija apie rajono tarybos, į pirmą posėdį susirinkusios balandžio 14-ąją, darbą.

Naujoji taryba tęsia išvažiuojamųjų posėdžių tradiciją. Pasirinktas naujas jų formatas – teminiai posėdžiai aktualiais klausimais, kurių metu lankomos tam tikrų sričių įmonės, organizacijos.

Pirmas išvažiuojamasis posėdis buvo skirtas sveikatos priežiūros klausimams. Jo metu atkreiptas dėmesys į visuomenės sveikatos rodiklius. Vienas iš opiausių – susijęs su alkoholio vartojimu. Diskutuota dėl šios problemos sprendimo galimybių, svarstyta viešuosius renginius Ukmergėje organizuoti be alkoholio.

Sveikatos priežiūros įstaigų, pasak mero, laukia iššūkiai.

Ypač diskutuojama dėl PSPC darbo šeštadieniais, Greitosios medicinos pagalbos skyriaus pavaldumo, kaimo sveikatos priežiūros įstaigų išlaikymo.

Pirties paslaugos

Priminta, kad viešoji pirtis įrengiama UAB ,,Ukmergės šiluma“ katilinėje Klaipėdos gatvėje esančiose nenaudojamose patalpose.

Jau vyksta vidaus apdailos darbai, įrengta santechnika, elektra, sudėti nauji langai, betonuojamos grindys, pažemintos lubos... Tikimasi gruodžio viduryje pradėti teikti pirties paslaugas gyventojams.

Korupcijos prevencija

Siekiant užtikrinti veiklos efektyvumą, didinti gyventojų pasitikėjimą, inicijuojama korupcijos rizikos analizė savivaldybės kontroliuojamose, gyventojams viešąsias paslaugas teikiančiose įmonėse. Pasak mero, pirmiausiai ši analizė bus atlikta UAB „Ukmergės šiluma“.

Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizę įmonėje numato pradėti jau netrukus, o baigti kovo mėnesį.

Bendradarbiaujant su Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos riziką planuojama tirti visose savivaldybės įmonėse.

Diegs stebėjimo sistemą

Akcentuotas siekis bendradarbiaujant su policija stiprinti visuomenės saugumą.

Įrengtas visą naktį veikiantis apšvietimas pavojingiausiose Ukmergės zonose, sudaryta darbo grupė gatvių apšvietimo klausimams spręsti.

Kitąmet numatoma pradėti diegti vaizdo stebėjimo sistemą mieste. Skatinama saugios kaimynystės plėtra. Tai, anot mero, – viena iš priemonių siekiant užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką.

Kovos dėl apskrities

Janickas priminė Vyriausybėje vykstančias diskusijas dėl Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo pakeitimo. Norima pakeisti Vilniaus apskrities teritorijos ribas, o Ukmergę priskirti Utenos apskričiai.

Rajono savivaldybė apie tokius ketinimus nebuvo informuota, jiems nepritaria ir prašo stabdyti šio įstatymo projekto pateikimą Seimui ir toliau diskutuoti šiuo klausimu.

Rajono vadovas įsitikinęs, kad pertvarkant apskričių teritorijas, Ukmergė galėtų tapti regiono centru. Naują apskritį siūlo formuoti iš Anykščių, Širvintų, Molėtų ir mūsų rajono, Ukmergei suteikiant apskrities centro statusą.

Ryšiai su užsieniu

Primintas bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais. Jų sąraše – Baltarusijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Švedijos, Vokietijos miestai.

„Siekiame tarptautinę patirtį pritaikyti sprendžiant kasdienes problemas, vykdyti bendrus projektus, padėti rajono kolektyvams, bendruomenėms, menininkams atrasti naujų ryšių, keistis naudinga informacija“, – sakė meras.

Pateikė skaičius, kad šiuo metu Ukmergės rajone – 36 919 gyventojų. Šis skaičius mažėja, bet yra ir gera žinia – ne taip smarkiai kaip anksčiau. Kita mero pateikta geroji naujiena – sumažėjęs nedarbas.

Įsiskolinimai mažėja

Aktualijas įvairiose rajono gyvenimo srityse aptarė savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas.

Priminė, kad šių metų savivaldybės biudžetas – 31,2 mln. Eur, o iki spalio 1 d.  surinkta 72 proc. planuotų pajamų.

Informavo, kad pradelsti įsiskolinimai nuo metų pradžios sumažėjo 181,8 tūkst. Eur., kreditorinis įsiskolinimas – 11,9 mln. Eur, iš jų 9,2 mln. – įsipareigojimai bankams.

Šiemet padidėjo minimali mėnesinė alga, buvo skirtos papildomos lėšos kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimui.

Apie investicijas

Kalbėdamas apie investicijas vardino rekonstruotą Antano Smetonos dvarą – su privačiu investuotoju rengiamasi pasirašyti koncesijos sutartį.

Suremontuoti  Alionių tvenkinio hidrotechniniai statiniai, pateikta paraiška Leonpolio polderinės sistemos ir Dovydiškių tvenkinio hidrotechninio statinio tvarkymui.

Iš  Norvegijos finansinių mechanizmų gautos lėšos projektų įgyvendinimui. Jų metu bus aprūpinti įranga švietimo įstaigų sveikatos kabinetai, kuriamos jaunimui palankios sveikatos priežiūros paslaugos.

Ruošiamasi 2014–2020 m. ES investicijų laikotarpiui. Ukmergė tapo tiksline teritorija, kuriai bus skirta per 9 mln. Eur miesto viešosios erdvėms tvarkyti. 

Vyksta statybos

Rajone vyksta įvairūs statybos darbai: rekonstruota Veprių pagrindinė mokykla, suremontuota Siesikų gimnazijos salė ir du kabinetai, Jono Basanavičiaus gimnazijos ir Užupio pagrindinės mokyklos klasės. Baigiama modernizuoti Želvos gimnazija.

Baigti darbai Ukmergės stadiono pastate, suremontuoti PSPC Greitosios medicininės pagalbos pastatas, Sližių med. punktas, vyksta Ukmergės ligoninės reanimacijos skyriaus remontas. 

Rekonstruojamas „Draugystės“  pastatas, kuriame įsikurs muziejus, Kultūros centre rengiamasi atnaujinti žiūrovų salę.

Kartu su programos administratoriumi UAB Ukmergės butų ūkiu įgyvendinami daugiabučių namų atnaujinimo darbai. Įgyvendinami 37 investiciniai planai, 20 namų vykdomi statybos rangos darbai, 9 namai renovuoti.

Neprisijungia prie tinklų

Priminta apie baigtą projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone“. Darbai vykdyti keliolikos gatvių atkarpose, kuriose nebuvo tinklų, bei „Vaivorykštės“, „Draugystės“, „Šventosios“ sodų bendrijose.

Nuo pavasario nutiesta per 4,4 km vandentiekio ir 10,8 km nuotekų surinkimo skirstomųjų tinklų, įrengtos 7 nuotekų siurblinės. Deja, prie nutiestų nuotekų tinklų prijungti tik 72 vietoje planuotų 176 namų.

Administracijos direktorius priminė: apie neprisijungusius prie nuotekų tinklų gyventojus bus informuota Vilniaus regiono Ukmergės aplinkos apsaugos agentūrai. Ji tikrins, ar nuotekos tvarkomos pagal teisės aktų reikalavimus. Pažeidėjai bus baudžiami.

Rekonstruojami keliai

Šiemet pradėti keli seniai laukti rajono kelių infrastruktūros projektai. Automagistralėje rekonstruojama Žemaitkiemio sankryža, kurioje bus pastatytas pėsčiųjų viadukas, magistralė platinama, įrengiamos greitėjimo ir lėtėjimo juostos. Darbai turi būti atlikti iki kitų metų liepos.

Rekonstruojamas beveik 17 km ilgio prastos būklės kelio Ukmergė– Molėtai ruožas. Darbus numatoma baigti kitų metų pirmą pusmetį.

Taip pat rekonstruotas kelias Vidiškiai– Jasiuliškis, Karališkiai-Dvareliškiai, Vilniaus Linų gatvių sankryža, Pabaiske ir Siesikuose klojami šaligatviai.

Šiemet bus pradėti Veterinarijos gatvės rekonstravimo darbai. Bus atlikta eismo saugumo Deltuvos– Žiedo gatvių sankryžoje studija ir numatytos priemonės saugumui užtikrinti.

Pastatyti biokatilai

Didžiausias pasiekimas šilumos ūkio srityje, pasak S. Jackūno, – UAB ,,Ukmergės šiluma“ miesto RK1 katilinėje sumontuotas 6,5 MW biokuro katilas.

Pakeisti biokuro katilai Lyduokių, Žemaitkiemio, Želvos seniūnijų pastatuose, Taujėnų, Deltuvos mokyklose, Kulniškių bendruomenės, medicinos punkto, bibliotekos pastate. Tikimasi, kad šilumos kaina Ukmergėje šiemet pigs.

Elektroninės paslaugos

Priminta, kad 65 savivaldybės teikiamos paslaugos perkeltos į internetinę erdvę. Per portalą www.epaslaugos.lt galima teikti prašymus įvairioms pažymoms ar leidimams gauti, deklaruoti gyvenamąją vietą, pateikti skundą savivaldybei, gauti kitas paslaugas.

Sulaukta kritikos

Po rajono vadovų pasisakymų ir pasidžiaugimų gerėjančiu gyvenimu sulaukta ir kritikos.

Opozicinių frakcijų vardu rajono taryboje pasisakė Regimantas Baravykas (Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)).

Jis kritikavo valdančiuosius įvairiais aspektais. Nemenką dėmesį skyrė šilumos ūkio kritikai, piktinosi per didele šildymo kaina, problemomis dėl buitinių atliekų išvežimo, rūšiavimo aikštelės nebuvimu, prasta tvarka stambiagabaričių atliekų aikštelės darbe.

Taip pat kritikuota sveikatos apsauga rajone, planuojama savivaldybės reforma.

Atsakydamas meras pylė į stiklinę vandenį ir filosofavo, kad vieni stiklinę mato artipilnę, kiti – artituštę. Taip esą ir su politika...

Sąskaitų nebeneš?

Susirinkime buvo atsakyta į pateiktus klausimus. O jų sulaukta tikrai nemažai.

Teirautasi dėl planuotos biokuro katilinės Klaipėdos gatvėje. Meras patvirtino, kad jos nebus. Planams pasikeitus čia įrengiama pirtis.

Įsisenėjęs klausimas dėl „Miesto energijos“ gyventojams siuntinėjamų sąskaitų už neteikiamas paslaugas, esą tokie pranešimai traumuoja psichologiškai.

Džiugi žinia iš mero lūpų: „Dedam pastangas, kad nuo šio mėnesio sąskaitų nebebūtų.“

„Lidl“ ateis?

Kodėl iš šalutinių miesto gatvių neišveža lapų, sukrautų maišuose? R. Janickas pažymėjo, kad tikrai galima būtų pasamdyti firmą ir visus lapus išvežti, tačiau tai kainuotų labai brangiai. Pasirinktas pigesnis variantas: pasitelkiant už socialines pašalpas atidirbančius talkininkus su lapais kovoti lėčiau, bet be papildomų lėšų.

Klausimas dėl „Lidl“: kodėl savivaldybė neskatina šio pigių kainų prekybos tinklo atėjimo į Ukmergę. Nuraminta: dedamos pastangos, kad ir šis naujas verslo gigantas su savo pigiomis kainomis ateitų, o drauge ir visi ukmergiškiai, šalia kurių centras įsikurs, liktų patenkinti.

Teirautasi dėl būsimos Vlado Šlaito viešosios bibliotekos renovacijos. Nors susirinkimas vyko dar sovietmečiu remontuotoje bibliotekos salėje, kai kam atrodė, kad ir taip gerai.

Tuo tarpu Kultūros centro žiūrovų salės remonto laukiama. Meras žadėjo, kad greičiausiai jau kitų metų pabaigoje galėsime didžiuotis visiškai atnaujinta Kultūros centro žiūrovų sale.

Kaina pigs

Užduotas klausimas dėl nesumažėjusio šildymo kainų Ukmergėje. Juk jau seniai naudojamas pigesnis – biokuras.

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Vydas Paknys paaiškino, kad kainų skaičiavimo procesas – ilgas. Už jį atsakinga Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija jau kitą savaitę turėtų pateikti naujas, direktoriaus žiniomis, iki 17 proc. mažesnes kainas Ukmergei. Tai esą būtų pats didžiausias kainų mažėjimo šuolis mūsų rajono istorijoje.

Teismai nesibaigė

Užduotas klausimas ir apie teismų su buvusiu šilumos ūkio nuomininku eigą.

Rajono meras pasakojo apie teismų maratonų eigą ir akcentavo, kad šiuo metu bylinėjamasi dėl nuostolio atlyginimo vienai ar kitai pusei.

Priminė, kad ukmergiškiai pirmieji Lietuvoje pasinaudojo nauja praktika ir pateikė grupinį ieškinį nuo rajono biudžetinių įstaigų dėl žalos, patirtos mokant už šildymą, kuomet šilumos ūkis buvo išnuomotas „Miesto energijai“. Šis ieškinys buvo atmestas, vėliau mūsų teisininkų papildytas. „Situacija įtempta, sudėtinga, paini“, – sakė meras, tačiau, pasak jo, teismai dar nesibaigia ir tikimasi Ukmergei palankaus nuosprendžio.

Teirautasi apie renovacijos problemas. Šiuos ir kitus Ukmergės butų ūkiui adresuotus klausimus raginta pateikti lapkričio 12 d. rengiamame gyventojų susitikime su minėtos įstaigos vadovais.

Pažadėta išspręsti klausimą dėl kryžiaus atstatymo.

Būta ir keistų klausimų: kodėl „Humanoje“ per vieną dieną žmonių apsilanko daugiau nei Ukmergės muziejuje per metus? Kitas – kodėl nuseko tvenkiniai? Rajono vadovas stengėsi atsakyti į visus klausimus, o problemą dėl sausros ir nusekusių vandens telkinių siūlė  drauge spręsti maldomis...

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų