Dviratininkai išmėgino naują maršrutą. Dviratininkai išmėgino naują maršrutą.

Tre­čia­die­nį Vep­riuo­se vi­suo­me­nei pri­sta­ty­tos žy­gei­viams ir dvi­ra­ti­nin­kams skir­tos svei­ka­tin­gu­mo tra­sos. Jų marš­ru­tas ve­da Vep­rių kra­te­rio pa­kraš­čiu.

Tra­sas ga­li­ma įveik­ti dvi­ra­čiais, sli­dė­mis ar šiau­rie­tiš­ko vaikš­čio­ji­mo laz­do­mis.

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tras kar­tu su Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ru bei Vep­rių se­niū­ni­ja įren­gė tra­są ir iš­lei­do apie tai lanks­ti­nu­ką.

Prie su­ma­ny­mo ska­tin­ti svei­ka­tin­gu­mą ir gar­sin­ti sa­vo kraš­tą pri­si­jun­gė ir Vep­rių ver­sli­nin­kai.

Bu­vo nu­tar­ta įreng­ti tris at­ski­ras tra­sas, skir­tas dvi­ra­ti­nin­kams, pės­tie­siems ir sli­di­nin­kams.

Uk­mer­gės tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro di­rek­to­rė Li­na Baub­lie­nė pa­sa­ko­jo, kad no­rė­ta jas pri­sta­ty­ti ne tik kaip tin­ka­mas va­sa­ros pra­mo­gai, bet pa­trauk­lias vi­sais me­tų lai­kais.

Ta­ke­liai spe­cia­liai įren­gia­mi ne­bu­vo: nu­tar­ta pa­žy­mė­ti esa­mus, taip pat pa­žy­mė­ti juo­se lan­ky­ti­nus ob­jek­tus.

Ėji­mo laz­do­mis tra­sos il­gis sie­kia nuo 6 iki 12 ki­lo­met­rų, dvi­ra­čiais – net iki 40 ki­lo­met­rų.

Or­ga­ni­za­to­riai pa­li­ko vie­tos ir in­tri­goms: su­da­ry­ta ga­li­my­bė spor­tiš­kai lai­ką lei­džian­tiems žmo­nėms rink­ti „bo­nu­sus“, o su­rin­kus ati­tin­ka­mą jų skai­čių ne­mo­ka­mai pa­si­vai­šin­ti ar­ba­ta.

Ben­dras tra­sų il­gis 83 km. Ke­liau­jant ga­li­ma pa­ma­ty­ti ne­ma­žai gam­tos ir kul­tū­ros ob­jek­tų: Vep­rių, Su­ki­nių, Sli­žių ir Du­bių pi­lia­kal­nius, Mo­ko, Šal­tu­pio, Juo­za­pa­vos, Vai­ko pė­dos ir Meš­kos pė­dos ak­me­nis, Be­čių ir Žu­vin­tės šal­ti­nius, ke­lis pil­ka­pius, van­dens ma­lū­nų griu­vė­sius, Vep­rių, Be­čių, Sli­žių dva­rus, ap­žiū­rė­ti Vep­rių kal­va­ri­jas bei ki­tas įžy­my­bes.

Spe­cia­liai iš­leis­ta­me lanks­ti­nu­ke taip pat pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie mai­ti­ni­mo ir nak­vy­nės pa­slau­gas, ku­rias ga­lė­tų su­teik­ti šio kraš­to ver­sli­nin­kai.

Pri­si­min­tos ir se­no­lių tra­di­ci­jos, lanks­ti­nu­ke iš­var­dy­ti vais­tin­gie­ji au­ga­lai, ku­rių ga­li­ma pa­si­rink­ti bū­nant gam­to­je Vep­rių kraš­te.

Tra­sų ati­da­ry­mo ren­gi­niu, tre­čia­die­nį vy­ku­siu Vep­rių sto­vyk­lo­je, pra­dė­tas ren­gi­nių cik­las, skir­tas Eu­ro­pos jud­ria­jai sa­vai­tei Uk­mer­gė­je.

Baub­lie­nė džiau­gė­si, kad šios tra­sos įreng­tos bū­tent Vep­riuo­se. Juk šis mies­te­lis 2016 me­tais pa­skelb­tas ma­žą­ja kul­tū­ros sos­ti­ne. Šiuo var­du nuo ki­tų me­tų pui­kuo­sis de­šimt Lie­tu­vos mies­te­lių. Vep­riai – vie­nin­te­lis ki­tą­met šį ti­tu­lą tu­rė­sian­tis mies­te­lis Vil­niaus ap­skri­ty­je. Pir­mą­ja Lie­tu­vos ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­ne šie­met ta­po Nai­sių kai­mas.

***

Vep­rius gar­si­na la­bai iš­skir­ti­nis ob­jek­tas – Vep­rių kra­te­ris, ku­rio pa­kraš­čiu bū­tent ir su­ma­ny­ta pa­žy­mė­ti dvi­ra­čių tra­są.

Pa­gal nuo­sė­dų am­žių nu­sta­ty­ta, kad me­te­o­ri­tas kri­to maž­daug prieš 160 mi­li­jo­nų me­tų. As­te­roi­do sker­smens bū­ta maž­daug 300 m, to­dėl kra­te­rio gy­lis bu­vo per 500 m.

Vė­liau jį už­pil­dė po spro­gi­mo su­kri­tu­sios at­gal į kra­te­rį ar le­dyn­me­čiais nuo šlai­tų su­plau­tos uo­lie­nų nuo­lau­žos. Da­bar duo­me­nys apie kra­te­rį ir jo uo­lie­nas gau­na­mi tik grę­ži­niais.

Ant­ra­sis, kiek ma­žes­nis, kra­te­ris Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je yra Mi­za­rų kra­te­ris prie Drus­ki­nin­kų.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų