JUOKŲ KIŠENĖLĖ (2)

Pet­riu­kas, įsi­li­pęs į kai­my­no obe­lį, ski­na obuo­lius. Iš­bė­ga su­py­kęs kai­my­nas ir ima šauk­ti:

– Ko­dėl tu va­gi ma­no obuo­lius? No­riu tuč­tuo­jau pa­si­kal­bė­ti su ta­vo tė­vu!

Pet­riu­kas už­ver­čia gal­vą aukš­tyn ir šau­kia:

– Tė­ti, lipk že­myn, kai­my­nas no­ri su ta­vi­mi pa­si­kal­bė­ti… 
***
 

– Si­mai, ko­dėl tu va­kar ne­bu­vai mo­kyk­loj? – klau­sia mo­ky­to­ja.

– Man skau­dė­jo gal­vą, ger­klę… – at­sa­ko šis.
– Bet gi ta­ve ma­tė lau­ke spar­dant ka­muo­lį!
– Mo­ky­to­ja, bet juk ko­jų man ne­skau­dė­jo…
 
***
 
Grįž­ta pir­mo­kė Lau­ra iš mo­kyk­los ir sa­ko:

– Ma­my­te, nie­kaip ne­su­pran­tu. Kla­sė­je drau­gai vis kal­ba: sal­di va­ta, sal­di va­ta… Ko­dėl, kai aš pa­ra­gau­ju mū­sų stal­čiu­je esan­čios va­tos, ji vi­sai ne­sal­di?

 

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *