Autorės nuotr. Vakarėlyje – įvairūs personažai. Autorės nuotr. Vakarėlyje – įvairūs personažai.

Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tras, vyk­dy­da­mas tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą, su­lau­kė sve­čių iš Ru­mu­ni­jos ir Ma­ke­do­ni­jos. Pro­jek­to tiks­las – pa­ly­gin­ti šių ša­lių ir Lie­tu­vos mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mo tra­di­ci­jas, aiš­ki­nan­tis Vė­li­nių bei He­lo­vi­no pras­mę.

Tai – tarp­tau­ti­nis jau­ni­mo mai­nų pro­jek­tas, ku­rio pa­raiš­ką cen­tras tei­kė Jau­ni­mo tarp­tau­ti­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo agen­tū­rai. Pro­jek­tas fi­nan­suo­tas pa­gal „Eras­mus+“ pro­gra­mą, skir­ta per 11 000 eu­rų. Į šią su­mą įė­jo sve­čių ke­lio­nės, ap­gy­ven­di­ni­mo, mai­ti­ni­mo, pro­jek­to veik­lų iš­lai­dos. 

Pro­jek­to es­mė – pa­ly­gin­ti Vė­li­nių ir He­lo­vi­no šven­tes, jų iš­ta­kas, ap­tar­ti, kaip jos mi­ni­mos skir­tin­go­se ša­ly­se. „Idė­ja gi­mė kal­ban­tis su jau­ni­mu apie He­lo­vi­no va­ka­rė­lius, mo­liū­gų, ma­kia­žų po­rei­kį, apie tai, jog He­lo­vi­nas – links­my­bės, o Vė­li­nės – nuo­bo­du. Įdo­mu su­ži­no­ti, kaip – ki­to­se ša­ly­se, pa­dis­ku­tuo­ti, ar ver­ta pai­sy­ti sko­lin­tų šven­čių, o gal ne­kreip­ti į tai dė­me­sio. Tam ir su­gal­vo­jom pa­si­kvies­ti sve­čių iš už­sie­nio“, – sa­ko Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tro di­rek­to­rė Dai­va Prans­ke­vi­čie­nė. 

Pro­jek­to da­ly­viai – 16–22 me­tų jau­nuo­liai. At­vy­ko po 6 jau­nuo­lius iš ki­tų ša­lių, ku­riuos ly­dė­jo va­do­vai. „Ru­mu­nus kvie­tė­mės spe­cia­liai iš Tran­sil­va­ni­jos – Dra­ku­los gim­ti­nės, – pa­sa­ko­jo di­rek­to­rė. – Taip pat no­rė­jom, kad da­ly­viai bū­tų skir­tin­gų re­li­gi­jų. Ru­mu­nai – pro­vos­la­vai, pas juos bū­na tik au­kų pri­si­mi­ni­mo pro­ga. Ma­ke­do­nai – or­to­dok­sai, Vė­li­nių jie ne­šven­čia – tu­ri ka­pų pa­ger­bi­mo me­tą bir­že­lį.“

 Pa­sak D. Prans­ke­vi­čie­nės, da­ly­viai iš mū­sų ra­jo­no į pro­jek­tą pa­te­ko pa­gal at­ran­ką. Ja­me da­ly­va­vo mo­ki­nių sa­vi­val­dos, skau­tų at­sto­vai. 

Jie ir sve­čiai sa­vai­tę tru­ku­sio pro­jek­to me­tu gy­ve­no vai­kų glo­bos na­muo­se. „Mū­sų cen­tre vy­ko po­kal­biai apie mi­ru­sių­jų pa­ger­bi­mo tra­di­ci­jas pas mus ir už­sie­ny­je, te­mų pri­sta­ty­mai. Šne­kė­ta­si apie tai, kas yra mir­tis, kaip kiek­vie­no gi­mi­nė­je pri­si­me­na­mi iš­ėju­sie­ji. Pro­jek­to veik­las jau­nuo­liai ap­ra­šė die­no­raš­čiuo­se, or­ga­ni­zuo­ti na­cio­na­li­niai va­ka­rai, pri­sta­tant kiek­vie­nos ša­lies kul­tū­rą, tra­di­ci­jas, mais­tą, mu­zi­ką“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė. 

Da­ly­viai mo­kė­si lie­ti žva­kes, lan­kė­si ka­pi­nė­se Vil­niu­je, tvar­kė Duks­ty­nos ka­pi­nes, už­de­gė žva­ke­lių ant par­ti­za­nų ka­pų. Ben­dra­vo su uk­mer­giš­kiais, klau­si­nė­jo apie Vė­li­nių tra­di­ci­jas. 

Bai­gia­ma­sis pro­jek­to ren­gi­nys – He­lo­vi­no va­ka­rė­lis Jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tre. Jau­nuo­liai ga­mi­no­si kau­kes, mar­gi­no pie­ši­niais vie­ni ki­tų vei­dus, kū­rė de­ko­ra­ci­jas, vy­ko pri­sis­ta­ty­mai, kos­tiu­mo kon­kur­sas, te­ko pa­ro­dy­ti an­glų kal­bos ži­nias at­sa­ki­nė­jant į klau­si­mus.   

Cen­tro va­do­vė už pa­gal­bą tal­ki­nant pro­jek­te dė­kin­ga pro­jek­tų ad­mi­nist­ra­to­rei Ži­vi­lei Dra­gū­nei bei mo­ky­mų va­do­vui iš Vil­niaus To­mui Ku­rap­kai­čiui.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų