Žyma: Vėlinės

Žvakeles uždegė ant likimo nuskriaustųjų kapų

Jasiuliškių socialinės globos namų gyventojai net ir po mirties turi savo atskirus…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Mirusiųjų valią nustelbia žemiškos problemos

Netiesa, kad Vėlinės – tai rudens gūduma, lapkričio tamsa. Etnologų teigimu, tai…

Prisimindami išėjusius, neterškime amžinojo poilsio vietų

Lapkričio 1-ąją – Visų šventųjų dieną – lankomi Anapilin išėjusių artimųjų kapai,…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Vėlinėms ruošiasi ir policija, ir prekybininkai

Jau šį savaitgalį daugelis iš mūsų vyks aplankyti savo mirusių artimųjų. Žmonės…

Susipažino su švenčių tradicijomis

Uk­mer­gės jau­ni­mo lais­va­lai­kio cen­tras, vyk­dy­da­mas tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą, su­lau­kė sve­čių iš Ru­mu­ni­jos ir…

Mirusiųjų šventė – rūpesčiai gyviesiems

Vė­li­nių šven­tės rū­pes­čius kas­met per­ke­lia į mi­ru­sių­jų erd­vę – ka­pi­nes. Mies­to tvar­ky­to­jai…

Vilma Nemunaitienė Vilma Nemunaitienė

Sustiprintas patruliavimas

Spa­lio 31 – lap­kri­čio 1 die­no­mis, siek­da­mas tin­ka­mai už­tik­rin­ti vie­šą­ją tvar­ką, žmo­nių…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Pavojingiausia Vėlinių savaitgalio diena – penktadienis

Vėlinių savaitgalį planuojantys aplankyti kapines ir pagerbti mirusiuosius turėtų suklusti ir dar…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios