Su dovanomis aplankė vaikų globos namų auklėtinius

Transporto priemones išmėgino ir patys vaikai. Transporto priemones išmėgino ir patys vaikai.

Vi­są gruo­dį „Uk­mer­gės vais­ti­nė“ vyk­dė ak­ci­ją, ku­rios me­tu uk­mer­giš­kiai ra­gin­ti pa­si­da­lin­ti ge­ru­mu su vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niais.

Ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rius, UAB „Uk­mer­gės vais­ti­nė“ vais­ti­nin­kas pro­jek­tų va­do­vas Da­lius Ras­taus­kas pa­sa­ko­jo, kad min­tis pa­si­da­lin­ti ge­ru­mu su šei­mos ši­lu­mos ne­jau­čian­čiais vai­kais ki­lo šį ru­de­nį.

Uk­mer­gės mies­to ba­sei­ne ste­bė­jo glo­bos na­mų auk­lė­ti­nius. Ma­tė, kaip jie nuo­šir­džiai džiau­gia­si mau­dy­nė­mis, ir nu­liū­do, kuo­met bai­gė­si jų lai­kas. Tuo­met nu­ta­rė uk­mer­giš­kiams pa­siū­ly­ti nu­ste­bin­ti šiuos vai­kus Ka­lė­dų pro­ga.

Ar uk­mer­giš­kiai no­riai pri­si­jun­gė prie ak­ci­jos? „Iš pra­džių bu­vau tru­pu­tį iš­si­gan­dęs, kad ne­pa­vyks, nes do­va­nė­lės bu­vo ren­ka­mos tik pa­čio­je vais­ti­nė­je. Tuo­met pa­kal­bi­no­me jung­tis Uk­mer­gės ver­sli­nin­kus, or­ga­ni­za­ci­jas.

Jie mie­lai su­ti­ko – pra­dė­jo plūs­ti uk­mer­giš­kių do­va­nė­lės vai­kams“, – pa­sa­ko­jo D. Ras­taus­kas.

Žmo­nės ga­lė­jo at­neš­ti do­va­nė­lę kiek­vie­nam iš 58 skir­tin­go am­žiaus glo­bos na­mų auk­lė­ti­nių.

Or­ga­ni­za­to­rių nu­ste­bi­no ma­žie­ji uk­mer­giš­kiai, pir­mie­ji pa­no­rę pa­si­da­lin­ti sa­vo žais­lais su vai­kų na­mų auk­lė­ti­niais.

Iš vi­so su­neš­tos 4 di­džiu­lės dė­žės įvai­riau­sių žais­lų ir žai­di­mų. Do­va­nė­les gra­žiai su­pa­ka­vo „Ku­po­lės gė­lės“. Eri­ka Ja­ki­ma­vi­čie­nė, vie­na iš šios įmo­nės sa­vi­nin­kių, su­ti­ko pa­gel­bė­ti puo­šiant do­va­nė­les.

„Pa­si­ta­rę su glo­bos na­mų di­rek­to­riu­mi Vy­gan­tu Ka­se­liu nu­spren­dė­me do­va­nė­les įteik­ti sa­vait­ga­lį. No­rin­čių­jų pa­svei­kin­ti vai­kus at­si­ra­do la­bai daug – be­veik tiek, kiek ir pa­čių vai­kų.

At­va­žia­vo Uk­mer­gės bai­ke­rių klu­bo MCC Blit­zkrieg na­riai. Klu­bo pre­zi­den­tas Ro­lan­das Ta­ra­se­vi­čius pa­ža­dė­jo vai­kams su­reng­ti su­si­ti­ki­mą va­sa­rą jų klu­bo pa­tal­po­se, suor­ga­ni­zuo­ti spor­to var­žy­bas.

Uk­mer­gės ke­tur­ra­čių klu­bo na­riai ne tik at­ve­žė do­va­nė­lių, bet ir suor­ga­ni­za­vo pra­mo­gą – vi­si pa­si­va­ži­nė­jo de­vy­niais skir­tin­gais ke­tur­ra­čiais. Ska­nu­my­nų do­va­no­jo UAB „Lan­že­ro­nas“ di­rek­to­rius Egi­di­jus Gri­cius. Svei­ki­no­me ir mes, „Uk­mer­gės vais­ti­nė“.

Do­va­nė­les pa­ruo­šė mū­sų part-ne­riai – vais­tų ga­min­to­jas „Te­va“ do­va­no­jo 5 di­de­les dė­žes vi­ta­mi­nų, o bur­nos hi­gie­nos prie­mo­nes ga­mi­nan­ti kom­pa­ni­ja „Jor­dan“ – dan­tų še­pe­tė­lius“, – pa­sa­ko­jo D. Ras­taus­kas.

Jo pa­ste­bė­ji­mu, glo­bos na­mų auk­lė­ti­niams trūks­ta šil­to, nuo­šir­daus ben­dra­vi­mo. Kai ku­rie ma­žie­ji per ke­lias mi­nu­tes at­si­dū­rė ant bai­ke­rių ran­kų ir ben­dra­vo tar­si su ge­riau­siais drau­gais. Vai­kai ap­ro­dė sa­vo kam­ba­rius, pa­sa­ko­jo apie pa­sie­ki­mus spor­te ir moks­luo­se. Ši­lu­ma ir at­vi­ru­mas tik­rai su­jau­di­no ne vie­ną...

Or­ga­ni­za­to­riai tvir­ti­na, kad ši gra­ži ak­ci­ja tik­rai ne­bus pas­ku­ti­nė. Ki­tą­met ją ža­da­ma tęs­ti ir pa­vers­ti tra­di­ci­ne.

Ukmergės žinios

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų