Ka­tės ma­to ne vi­sas spal­vas

 

Ka­tės ma­to taip pat ge­rai, kaip ir žmo­nės, daž­nai net ge­riau. Ka­čių re­gė­ji­mas pri­tai­ky­tas už­fik­suo­ti ju­dė­ji­mą – tai pra­ver­čia me­džio­jant. Kaip ir žmo­nių, ka­čių re­gė­ji­mas yra bi­no­ku­lia­ri­nis, nors ne toks to­bu­las. Tai reiš­kia, kad ka­tės, taip pat kaip ir žmo­nės, tik­riau­siai ma­to tri­ma­tę erd­vę, o tai la­bai svar­bu at­stu­mo įver­ti­ni­mui. Ta­čiau ka­tės yra šiek tiek trum­pa­re­gės. Tai ro­do, kad jos la­biau pri­si­tai­kiu­sios ste­bė­ti ar­ti­mes­nius ob­jek­tus, to­kius kaip gro­bis, ku­rį ga­li pa­si­gau­ti ke­lių šuo­lių at­stu­mu. Ob­jek­tai, esan­tys to­liau kaip ke­le­tas šim­tų met­rų, re­tai ka­da do­mi­na ka­tes.

 

Ka­tės su­ge­ba iš 5 met­rų at­stu­mo už­šok­ti ant siau­ros pa­lan­gės ir ne­pa­lies­ti stik­lo. Toks su­ge­bė­ji­mas rei­ka­lau­ja ne tik pui­kios pu­siau­svy­ros, bet ir tiks­laus at­stu­mo su­vo­ki­mo. Ka­čių akių tin­klai­nė­je yra tiek kū­ge­lių, tiek stie­be­lių. Stie­be­liai yra re­cep­to­riai, ku­riuos akis nau­do­ja nak­ti­niam re­gė­ji­mui ir ju­de­sio už­fik­sa­vi­mui. Kū­ge­liai nau­do­ja­mi die­ną ir pri­ima spal­vi­nę in­for­ma­ci­ją. Palyginti su žmo­nė­mis, ka­tės tu­ri dau­giau stie­be­lių nei kū­ge­lių, to­dėl jos ge­riau ma­to nak­tį ir ge­riau pa­ste­bi ju­dan­čius ob­jek­tus.

Sil­pno­je švie­so­je, pa­vyz­džiui, nak­tį, spal­vų ne­si­ma­to, tik juo­da, bal­ta ir pil­ki at­spal­viai. Ka­čių vyz­dys yra elip­sės for­mos ir tai pa­de­da jam at­si­da­ri­nė­ti ir už­si­da­ri­nė­ti daug grei­čiau nei ap­skri­tos for­mos vyz­džiui, be to, jis yra di­des­nis. Tai lei­džia di­des­niam švie­sos kie­kiui pa­tek­ti į akį. Ka­tės akies dug­ne yra veid­ro­di­nė memb­ra­na, ku­ri at­spin­di per stie­be­lius per­ėju­sią švie­są at­gal į tuos pa­čius stie­be­lius, tik iš ki­tos pu­sės. Dėl to pa­dvi­gu­bė­ja švie­sos eks­po­zi­ci­jos lai­kas ir ka­tės ga­li ma­ty­ti tam­so­je.

Nors ka­tės ir ne­ga­li ma­ty­ti ab­so­liu­čio­je tam­so­je, ta­čiau pro de­be­sų ply­šius pra­si­švie­čian­čių žvaigž­džių švie­sos joms pa­kan­ka me­džiok­lei. Nak­tį ka­tės nau­do­ja­si sa­vo ypa­tin­gai jaut­ria klau­sa, kad nu­sta­ty­tų gro­bio bu­vi­mo vie­tą, o sa­vo ašt­riu žvilgs­niu nu­si­tai­ko ir pa­grie­bia.

Ar ka­tės ma­to spal­vo­tai? At­ro­do, kad taip, nors ne vi­sai taip, kaip mes. Ty­ri­mų re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad ka­tės at­ski­ria nuo že­mo iki vi­du­ti­nio il­gu­mo švie­sos ban­gos spek­tro spal­vas. Tai reiš­kia, kad ka­tės ma­to pur­pu­ri­nius, žyd­rus, ža­lius ir gel­to­nus at­spal­vius. Rau­do­ni, oran­ži­niai, ru­di at­spal­viai ne­pa­ten­ka į ka­čių spal­vi­nio re­gė­ji­mo spek­trą ir tik­riau­siai ka­tės juos ma­to kaip pil­kus ar pur­pu­ri­nius pus­to­nius. Taip pat ga­li bū­ti, kad ka­tės ma­to ma­žiau in­ten­sy­vias spal­vas nei žmo­nės. La­biau­siai jos ski­ria žyd­rą ir ža­lią spal­vas. Ty­ri­mai ro­do, kad ka­tės at­ski­ria dau­giau pil­kos spal­vos at­spal­vių nei žmo­gus.

Šal­ti­nis – www.ar­zi­nai.lt

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų