Metų mokytojoms – pagarba ir piniginės premijos

Metų mokytojoms – pagarba ir piniginės premijos / V. Grigienė

Artėja viena gražiausių rudens švenčių vadinama Tarptautinė mokytojų diena. Šia proga išskirtinio pagerbimo šiemet sulauks trys pedagogės, kurios bus apdovanotos už iniciatyvas, naujoves savo darbe, kūrybinę veiklą.

Geriausi pedagogai, minint šią šventę, renkami kasmet. Sprendimą dėl Ukmergės rajono geriausio 2018 metų mokytojo vardo suteikimo priėmė praėjusią savaitę posėdžiavusi rajono savivaldybės taryba.

Nuspręsta suteikti šį vardą Jono Basanavičiaus gimnazijos kūno kultūros mokytojai Vilmai Grigienei, Senamiesčio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai Irmai Leonavičienei ir Antano Smetonos gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai Zitai Markauskienei.

Rajono pedagogai taip ypatingai pagerbiami vadovaujantis Ukmergės r. geriausio metų mokytojo vardo suteikimo nuostatais bei atsižvelgiant į Ukmergės rajono švietimo tarybos rekomendaciją. Šitaip siekiama įvertinti jų veiklos rezultatus, paskatinti siekti jų dar geresnių. Įvertinimas skiriamas mokytojams už jų nuopelnus praktinėje veikloje, mokinių pasiekimus, reikšmingiausius darbus pedagogikos srityje.

Nominantams Tarptautinės mokytojų dienos proga bus įteikta po 600 Eur. Lėšos premijoms skiriamos iš rajono savivaldybės biudžeto, Mokytojų dienos rengimo programos.

Skatina gyventi aktyviai

Savivaldybės tarybai teiktame svarstyti projekte aprašyta visų kandidatų veikla, nurodoma, už ką siūloma juos apdovanoti.

Rugpjūtį 45-ojo gimtadienio sulaukusios V. Grigienės pedagoginio darbo stažas – 24 metai. Ji baigė Panevėžio konservatoriją ir įgijo ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikaciją. 2000 m., baigusi Lietuvos kūno kultūros akademiją, įgijo edukologijos bakalauro laipsnį ir kūno kultūros mokytojo kvalifikaciją.

1994 m. pradėjo dirbti Ukmergės sporto mokykloje krepšinio trenere. Nuo 1998 m. dirba Jono Basanavičiaus gimnazijoje. 2010 m. suteikta kūno kultūros mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Mokytojos vedamos pamokos, teigiama gimnazijos direktoriaus Valentino Gendvilio pateiktoje rekomendacijoje, pasižymi tradiciškumo ir inovacijų derme. Naudojami skatinimo būdai, ugdomi mokinių gebėjimai vertinti asmeninius pasiekimus, atsakingai planuoti ir siekti asmeninės pažangos.

V. Grigienė nuolat kelia profesinę kvalifikaciją, dalyvauja seminaruose, įgyta patirtimi dalijasi su kitais pedagogais. Ji yra menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė, metodinės tarybos narė, veiklos kokybės įsivertinimo, ugdymo karjerai darbo bei kitų grupių narė, studentų praktikos vadovė. Aktyviai dalyvauja ir vykdo projektines veiklas, ruošia mokinius rajoniniams bei respublikiniams renginiams, varžyboms, konferencijoms. Jos mokiniai – krepšinio, lengvosios atletikos, stalo teniso, tinklinio, kitų varžybų nugalėtojai.

Pedagogė bendradarbiauja su Šaulių sąjunga organizuojant orientacines varžybas, dalyvauja „Juventus“ krepšinio lygos varžybose (bendros veiklos su Utenos, Rokiškio, Švenčionėlių, Visagino, Anykščių, Molėtų gimnazijomis), veda aktyvias pertraukas: stalo futbolas, stalo tenisas, šaškės, šachmatai, kiti užsiėmimai.

Įvertinta padėkomis

59-erių metų Z. Markauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Antano Smetonos gimnazijoje dirba nuo 1998 m. Aktyviai dalyvauja jos veikloje, teikia pasiūlymus ją tobulinti. Yra gimnazijos tarybos narė, mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos komisijos narė. Taip pat – ugdymo plano grupės narė, vadovauja gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinei grupei.

Jos parengti mokiniai kasmet dalyvauja respublikos ir rajono lietuvių kalbos olimpiadose, meninio skaitymo, jaunųjų filologų konkursuose ir laimi prizines vietas. Švedijos ambasados organizuotame esė konkurse apie laisvę mokinės darbas pelnė padėką ir buvo išspausdintas knygoje „Kas yra laisvė Lietuvos mokiniams“.

Mokytojos paskatinti mokiniai dalyvavo respublikiniuose edukaciniuose konkursuose „Olympis“, „Švari kalba – švari galva“, „Poezijos pavasario“ renginyje „Augu kartu su eilėraščiu“, pelnė padėkas. Mokinių darbai spausdinti kultūrinėje spaudoje: „Nemune“, „Šiaurės Atėnuose“, poezijos almanache „Poezijos pavasaris 2018“, Deltuvos kultūros almanache „Eskizai“.

Z. Markauskienė – Ugdymo plėtotės centro, Kauno technologijos universiteto, Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos vykdomų ir kitų projektų dalyvė, valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo komisijos narė.

Apdovanota daugeliu padėkų. Tarp jų – Antano Smetonos gimnazijos direktoriaus padėkos už nuoširdų darbą, pasišventimą profesijai ir lyderystę, Vlado Šlaito viešosios bibliotekos direktorės padėka už aktyvią veiklą puoselėjant kraštiečio poeto Vlado Šlaito atminimą, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto dekanės padėkos. Taip pat – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro padėka už rengimą konkursui „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“, rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštas už iniciatyvią ir kūrybingą pedagoginę veiklą. Už ją gimnazijos vadovo Adolfo Girdžiūnos pasirašytoje rekomendacijoje šiai pedagogei ir siūloma suteikti geriausio mokytojo vardą.

Diegia naujoves

43 metų I. Leonavičienė – Senamiesčio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė. Baigė Panevėžio konservatoriją, pradinio mokymo pedagogikos specialybę, vėliau – Šiaulių universitetą ir įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją. Dirbo mokytoja tuometinėje Užupio vidurinėje mokykloje, Siesikuose. Nuo 1998 m. dirba Senamiesčio mokykloje. Suteikta pradinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Mokyklos vadovų rekomendacijoje rašoma, kad pedagogė yra aktyvi įstaigos bendruomenės narė: mokyklos „Skruzdėliukų teatro“ vadovė, renginių organizavimo, vidaus audito grupių narė, mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja, Nacionalinio mokinių pasiekimų vertinimo komisijos narė.

Teigiama, kad ji nuolat tobulėja, ieško naujų sprendimų savo veikloje. Domisi informacinių technologijų naujovėmis ir diegia jas mokykloje, yra gerbiama kolegų, mylima mokinių. Bendradarbiauja su mokyklos bendruomenės nariais, socialiniais partneriais. Per jos pamokas mokiniai skatinami dirbti savarankiškai, maksimaliai ir produktyviai išnaudoti pamokos laiką.

Dalyvauja organizuojant ne tik savo klasės, bet ir mokyklos, taip pat rajoninius renginius – šventes, minėjimus, konkursus, akcijas. Ugdytinius ruošia rajono, respublikiniams, tarptautiniams konkursams, olimpiadoms, varžyboms. Mokykloje I. Leonavičienė organizavo vasaros poilsio stovyklą „Skleiskime gerumą kitiems“.

Ne kartą apdovanota rajono Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštais, Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *