Mirė kunigas Petras Tavoraitis

Mirė kunigas Petras Tavoraitis / Petras Tavoraitis

Eidamas 93 metus sekmadienį mirė Švč. Trejybės bažnyčios kunigas parapijos altaristas Petras Tavoraitis.

Bažnyčiai dvasininkas atidavė daugiau kaip 60 gyvenimo metų. Iki pat senatvės laikė šventas mišias, propagavo sveikuolišką gyvenimo būdą, skaitė knygas keliomis kalbomis, darbavosi įvairiose visuomeninėse organizacijose, buvo aktyvus Pagyvenusių žmonių asociacijos narys, vadovavo Ukmergėje veikiančiam trečiojo amžiaus universitetui.

P. Tavoraitis gimė Rokiškio krašte Obelių parapijoje. Lankė Rokiškio gimnaziją. Būdamas 14 metų, išvažiavo į Jurbarko rajoną, Vytėnus, kur buvo įsikūrę vienuoliai saleziečiai. Čia jaunimui saleziečių įkurtoje gimnazijoje mokėsi tikėjimo ir drausmės. Vienuolyne lankė gimnaziją, rengusią kandidatus į kunigų seminariją.

1940-aisiais saleziečius išsklaidžius, grįžo atgal į tėviškę, baigė Rokiškio gimnaziją. Pirmaisiais sovietų valdžios metais pasiryžęs eiti dvasinio pašaukimo keliu, P. Tavoraitis nusprendė stoti į Kauno kunigų seminariją.

1948 m. spalio 31 d. P. Tavoraitis Kauno arkikatedroje bazilikoje gavo kunigo šventimus. Pirmoji jauno kunigo parapija buvo Raseiniai, paskui – Kėdainiai, o netrukus gavo klebono pareigas Kauno rajone Pažėrų parapijoje.

1983 metais kun. P. Tavoraitis buvo paskirtas Pabaisko parapijos (Ukmergės r.) klebonu. Čia dirbant, kūrėsi Sąjūdis, teko nemažai dalyvauti įvairiuose renginiuose. Paskui buvo Josvainių parapija (Kėdainių r.), didžiausia, kurioje jis dirbo (1993–1996 metais), klebonavo prie Kauno esančioje Paštuvoje.

 Sulaukęs 75-erių ir išėjęs iš klebono pareigų, pasirinko Ukmergę, Švč. Trejybės parapiją. Apie septynerius metus dirbo su klebonu kun. Petru Purliu, vėliau – su kun. Dainiumi Lukonaičiu, o dabar – su klebonu kun. Šarūnu Petrausku.

Dvasininko išėjimas buvo netikėtas visiems jo bičiuliams, bendraminčiams. Jo pavaduotoja Ukmergės trečiojo amžiaus universitete Liucija Dzigienė pasakojo dar šeštadienį bendravusi su P. Tavoraičiu.

„Išvakarėse jį aplankiau, kunigas buvo sąmoningas, neblogai jautėsi, puikiai pašnekėjom. Pasidžiaugė, jog, pasibaigus slaugai, vyks į Marijampolės kunigų globos namus, kuriuose – jo draugai: Veprių, Panoterių, kiti kunigai. O sekmadienį ryte nuėjusi į bažnyčią sužinojau, kad kunigas iškeliavo 6 valandą ryto…“ – pasakojo L. Dzigienė.  

Kun. P. Tavoraitis pašarvotas Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčioje. Atsisveikinimo su juo laikas – nuo kovo 13 d. (pirmadienio) 9 val. Kovo 13 d. 17.15 val. šv. Mišios už mirusiojo vėlę. Dvasininkas laidojamas kovo 14 d. (antradienį). 12 val. Laidotuvių Mišios, po kurių velionis bus išlydėtas į Dukstynos kapines.

UŽ inf.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *