Muziejaus pastato kol kas neparduos

Muziejaus pastato kol kas neparduos /

Praėjusią savaitę vykusiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai pritarė ne visiems klausimams. Nepritarta siūlymui aukcione parduoti miesto centre esančias buvusio kraštotyros muziejaus patalpas. Nepritarta ir „Butų ūkio“ avarinės paslaugos tarifui. Išsakyta ir griežta opozicijos kritika – savivaldybės administracijos direktorius raginamas atsistatydinti.

Laikantis tradicijų, posėdžio pradžioje pasveikinti gimtadienius minintys tarybos nariai Arūnas Civilka, Kazys Cesevičius, Darius Varnas, Vladas Kovarskas.

Antra tradicinė dalis – piliečių tribūna. Joje kalbėjęs ukmergiškis Arnoldas Vilčinskas atkreipė dėmesį į Užupio rajono šaligatvius. Priminė, kad jie tiesti prieš keturis dešimtmečius ir ironiškai siūlė pažymėti šį jubiliejų. Dar viena sukaktis – praėję metai nuo rajono mero pažado mieste pastatyti šiukšlių dėžes šunų ekskrementams. Bet jų nėra. O ir apskritai šiukšliadėžių mieste trūksta.

Pašilės seniūnaitijos seniūnaitis Eduardas Zeziulevičius ragino neįtraukti į aukcione parduodamo nekilnojamojo turto sąrašą buvusio kraštotyros muziejaus pastato. Šis klausimas buvo įtrauktas į posėdžio darbotvarkę. Muziejaus pastatas turi likti savivaldybės nuosavybėje ir turi būti pritaikytas savivaldybės darbuotojų darbo vietoms įkurti.

Kitas jo išsakytas klausimas susijęs su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų skirstymu remti Ukmergės bendruomenes.

Pinigai buvo paskirstyti seniūnaičių sueigoje. Ir pačios sueigos darbą, ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, paskirstant lėšas, ukmergiškis vadina neteisėtais. Apie tai plačiau jau esame rašę „Ukmergės žiniose“. E. Zeziulevičius informavo, kad šiuo klausimu dėl galimų nusikalstamų veikų kreipsis į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą.

Posėdyje atsakyta į praėjusiame posėdyje piliečių tribūnoje išsakytą klausimą. Jį taip pat išsakė E. Zeziulevičius. Tuokart rajono vadovus ragino nepasirašyti taikos sutarties teisminiame ginče su UAB „Ekonovus“.

Rajono meras Rolandas Janickas informavo, kad taikos sutartis nebus  pasirašyta – tęsiamas teisminis ginčas.

Šeimos reikalų komisija

Posėdyje patvirtinti rajono savivaldybės šeimos reikalų komisijos nuostatai. Jų projektą pristatė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalė Steponavičienė.

Toks dokumentas priimtas Šeimos stiprinimo įstatymui numatant, kad valstybės ir savivaldybių institucijos privalo kurti šeimai palankią aplinką, apimančią kultūros, švietimo, vaikų ugdymo ir saugumo užtikrinimo, užimtumo, palankios gyvenamosios aplinkos kūrimo, socialinės paramos ir paslaugų, sveikatos sritis, tiesiogiai ir netiesiogiai darančias įtaką šeimai.

Melioracijos darbai

Nutarta pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės 2018 metų melioracijos darbų programą ir išdėstyti ją nauja redakcija. Programa keičiama, nes, atlikus planuotų rangos darbų pirkimus, keitėsi lėšų poreikis. Sutaupytos lėšos perkeliamos kitiems darbams ir paslaugoms pirkti.

Kels prestižą

Taryboje patvirtinta Ukmergės rajono mokytojų profesijos prestižo didinimo ir jaunų pedagogų pritraukimo programa.

Jos įgyvendinimo priemonių plane numatytos veiklos sritys yra orientuotos į mokytojų profesijos prestižo didinimą.

Tarp jų – pedagogų darbo sąlygų gerinimas, jaunų specialistų pritraukimas, ugdymo įstaigų emocinės aplinkos gerinimas, vadovų ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų, jų vadovų ir pedagogų skatinimas.

Programai įgyvendinti bus naudojamos rajono biudžeto, valstybės tikslinės dotacijos lėšos ugdymo įstaigoms, rėmėjų lėšos.

Taip pat posėdyje nutarta parengti kelionės išlaidų tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis kelionės į darbą išlaidos būtų kompensuojamos ne tik pedagogams, bet ir kultūros darbuotojams, socialiniams darbuotojams.

Prakalbus apie švietimą, rado progą pasisakyti ne vienas tarybos narys.

Regimantas Baravykas (Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)) priminė ir nuotraukose pademonstravo apgailėtinos būklės Šventosios poilsio namelį, kuriame kviečiami poilsiauti mūsų rajono „švietimiečiai“. 

Romas Pivoras (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga) paragino numatyti, kad švietimo įstaigų pastatais rūpintųsi ne  direktoriai, o juos visus administruotų šiam darbui pasamdytas specialistas.

Darbo partijos atstovė Jurgita Vijūnė kvietė kitų metų biudžete numatyti lėšas pedagogų padėjėjų etatams.

Neformalusis ugdymas

Švietimo ir mokslo ministras patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, kuriame nurodyta, kad tokius aprašus turi patvirtinti ir kiekviena savivaldybė. Toks sprendimas ir buvo priimtas tarybos posėdyje.

Jame rekomenduojama lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 eurų per mėnesį.

Įtvirtinta nauja nuostata: NVŠ teikėjas sudaro mokymo programoje sutartis su paslaugos gavėju, užpildydamas mokymo sutartį elektroniniu būdu.

Skelbs konkursą

Tarybos sprendimu leista išnuomoti viešo nuomos konkurso būdu trejų metų laikotarpiui rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir Ukmergės kraštotyros muziejaus patikėjimo teise valdomą pastatą – kumetyną, esantį Užulėnio kaime.

Bendras pastato plotas – 595,84 kv. m, paskirtis – poilsio. Nustatytas 1 kv. m pradinis nuompinigių dydis mėnesiui – 0,35 Eur.

Sprendimo projekte nuomos kaina buvo dvigubai didesnė, tačiau ją pasiūlyta sumažinti.

Valdas Petronis (Lietuvos socialdemokratų partija) priminė, kad nuo statybos laikų elektra apšildomas pastatas turi nemažai problemų, tad mažesnė nuomos kaina pagrįsta – bus galima lengviau pritraukti nuomininkus.

Aukcione neparduos

Nutarta papildyti viešame aukcione parduodamo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą.

Į jį įtraukta buvusi Jakutiškių mokykla, buvę Jakutiškių kultūros namai, buvusi Šešuolių mokykla, buvęs Deltuvos vaikų darželis.

Tačiau dėl dar vieno objekto – buvusio Ukmergės kraštotyros muziejaus pastato, esančio Kęstučio aikštėje, – galimo privatizavimo užvirė diskusijos.

Muziejui išsikrausčius į kitas patalpas savivaldybė planavo čia įrengti kabinetus savo skyriaus darbuotojams, tačiau vėliau planai pasikeitė.

Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Artūras Sakalauskas tvirtino, kad naudingesnis būdas – ne renovuoti buvusį muziejaus pastatą, o atnaujinti pačios savivaldybės palėpę. Savivaldybės pastatas būtų modernizuotas įrengiant liftą, dėl kurio dabar nuolat reiškiami neįgaliųjų priekaištai. Palėpėje kabinetams būtų pritaikytas dabar tuščias 400 kv. m plotas. 

Darbų išlaidas esą padengtų už parduotą buvusį muziejų gauti pinigai.

O muziejaus plotas esą mažesnis – 280 kv. m – ir čia bet kokiu atveju tektų atlikti brangias investicijas – ne tik pritaikyti patalpas, bet ir įrengti liftą.

Politikai teiravosi, ar yra atlikti bent preliminarūs būsimų investicijų skaičiavimai. Tačiau atsakyta, kad jokių skaičiavimų kol kas nėra.

Dauguma pasisakiusiųjų šiuo klausimu kalbėjo apie tai, kad miesto centre esančio buvusio muziejaus tikrai nereikėtų parduoti, o panaudoti jį savoms reikmėms. Balsuodami tarybos nariai nutarė į privatizuojamų objektų sąrašą jo neįtraukti.

Tarifas liko nepatvirtintas

Jau antrame iš eilės tarybos posėdyje siūlyta patvirtinti UAB Ukmergės butų ūkio avarinės tarnybos paslaugų tarifą – 0,029 Eur be PVM už 1 kvadratinį metrą.

Ukmergės butų ūkio direktorius Giedrius Pocius pasakojo, kad pagal iki rugsėjo veikusią tvarką avarinės tarnybos užtikrinimas buvo įtrauktas į daugiabučio gyvenamojo namo techninio prižiūrėtojo prievolių sąrašą. Ši prievolė buvo įtraukta į techninės priežiūros paslaugų tarifą.

Rugsėjo 20 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu avarinės tarnybos išlaikymas iš šio tarifo nenumatytas.

Pasak direktoriaus, įstatymiškai nėra numatyta, kaip reikėtų elgtis, jei avarija nutiktų ne darbo metu, o vakare ar savaitgalį. Jei nebūtų avarinės tarnybos, kas skubėtų į tokius įvykius. O jų esą per savaitę Ukmergėje nutinka 4–5.

Dabar šie darbai atliekami įmonės lėšomis ir tai neša nuostolius.

Siekiant užtikrinti avarinės tarnybos paslaugą Ukmergės butų ūkis klientams turi nustatyti mokestį už jos teikimą.

Iš jų paslaugą pirkti esą nebūtų privaloma, o sprendimą šiuo klausimu priimtų kiekvienas daugiabutis. Jei jo gyventojai sutarties nepasirašytų? Pasak G. Pociaus, tokiu atveju darbai tame name po darbo valandų ar švenčių dienomis atlikti nebūtų.

Savo griežtą nuomonę prieš tokį siūlymą išsakė posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė. Ji ragino klausimą dar kartą apsvarstyti ir nepalikti Ukmergės gyventojų be pasirinkimo teisės. Esą, jei tarifui bus pritarta, taip bus pažeistas viešasis interesas, juk gyventojai bus tiesiog priversti pasirašyti sutartis.

R. Pivoras tokį tarifą vadino pasipinigavimu, o R. Baravykas net įtarė, kad iškvietus avarinę tarnybą pinigai sukrenta ne įmonei, o atvykusiam darbuotojui į kišenę.

V. Petronis siūlė palikti gyventojams galimybę švenčių dienomis ar po darbo išsikviesti avarinę tarnybą, numatant tam atskirą mokestį.

Šis Ukmergės rajono tarybos sprendimas turėjo įsigalioti nuo lapkričio 1 d.

Balsuojant šiuo klausimu susilaikė beveik pusė posėdžio dalyvių. Daugiabučių gyventojams opiu klausimu pritarta nebuvo.

Reglamente – pakeitimai

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente atsirado naujų pakeitimų. Reglamentas, kuriuo savo darbe vadovaujasi rajono taryba, buvo patvirtintas 2015 m., o vėliau ne kartą koreguotas.

Sekretoriato vedėja Monika Raškevičienė paaiškino, kad dabar pakeitimų prireikė pasikeitus kai kuriems Vietos savivaldos įstatymo punktams. Jų formuluotės perkeltos į reglamentą.

Perdavė Šeimos centrui

VšĮ Ukmergės šeimos centrui skiriamos patalpos Vienuolyno gatvėje, kur veikė Švietimo pagalbos tarnyba.

Savivaldybė anksčiau buvo numačiusi įkurdinti Šeimos centrą šalia Ukmergės ligoninės, tačiau planai pasikeitė ir šis projektas buvo sustabdytas. Siekiant, kad įstaigos veikla tęstųsi, nutarta jai skirti minėtas patalpas miesto centre.

Jos atsilaisvino Ukmergės švietimo pagalbos tarnybai neseniai išsikrausčius į naujas patalpas Klaipėdos g. 17.

Ragina atsistatydinti

Opozicinės Valstiečių ir žaliųjų frakcijos narė Elena Mirinavičienė posėdžio pabaigoje perskaitė pranešimą, kuriame rajono vadovai – meras Rolandas Janickas ir administracijos direktorius Stasys Jackūnas – raginami prisiimti atsakomybę dėl vykstančio teisminio ginčo su buvusiu buitinių atliekų vežėju UAB „Ekonovus“.

Mokestis už aikštelę į bendrą tarifą buvo įtrauktas, bet aikštelė taip ir nepastatyta. Gyventojų nuostolis – 425 tūkst. Eur.

Nuo 2013 m. administracijos direktoriaus pareigas einantis S. Jackūnas raginamas atsistatydinti. Tuometiniam vicemerui, kuravusiam atliekų surinkimo klausimus, dabartiniam merui R. Janickui siūloma prisiimti politinę atsakomybę dėl 425 tūkst. Eur nuostolio rajono gyventojams. Atsistatydinti jam opozicija nesiūlo.

Pakvietė į susitikimą

Tarybos narys Arvydas Pėšina posėdžio dalyvius pakvietė į lapkričio 9 d. vyksiantį Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio 30-metį.

18 val. numatytas atminimo lentelės, skirtos ypatingai progai, atidengimas. Prie kultūros centro bus atidengta lentelė, pažyminti, kad Sąjūdžio Ukmergės grupės iniciatyva 1988 metais čia pirmą kartą mūsų mieste iškelta Trispalvė.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *