Pristatė audito išvadas

Pristatė audito išvadas /

Ukmergės kraštotyros muziejuje neseniai atliktas finansinis auditas. Su jo rezultatais buvo supažindinti rajono savivaldybės tarybos nariai praėjusią savaitę vykusiame posėdyje.

Pasak informaciją tarybai pateikusios savivaldybės kontrolierės Onutės Mikelienės, muziejaus finansinis (teisėtumo) 2017 metų auditas atliktas vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu. Tai padaryti nuspręsta atsižvelgus į tarybos Kontrolės, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų, Biudžeto ir ekonominės plėtros komitetų rekomendacijas.

Nenumatytą auditą būna siūloma atlikti gavus informacijos apie galimus pažeidimus, įstatymų, poįstatyminių aktų, tarybos sprendimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą savivaldybės administravimo subjektuose. Taryba paveda savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai atlikti patikrinimą.

Sausio 9 d. vyko jungtinis minėtų komitetų posėdis. Jame svarstytas klausimas dėl kraštotyros muziejaus patikėjimo teise valdomo turto – A. Smetonos dvaro pastato-kumetyno – nuomos. Jo nuomininkas, UAB „3 namukai“, nuo nuomos sutarties sudarymo (2016 m. kovo 17 d.) nemoka nuomos mokesčio, tik dalimis moka komunalinius mokesčius. Įstaigoje trumpalaikė nuoma vykdoma nesudarant nuomos sutarčių.

Tačiau audito išvados – ne tik apie šią bendrovę. Remiantis Ukmergės rajono valdybos 1995 m. kovo 21 d. potvarkiu į kraštotyros muziejaus balansą buvo perduotas pastatas, esantis Kęstučio a. 5. Panaudos gavėjas turto daiktines teises turėjo įregistruoti Nekilnojamojo turto registrų centre. Tačiau tai nebuvo padaryta. O. Mikelienės teigimu, pastatas nėra registruotas.

Muziejaus direktorė savo įsakymu 2013 m. gegužę pasirašė sutartį su Užugirio kaimo bendruomene dėl turto Užulėnio kaime – edukacijos centro pastato – panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti penkerius metus.

Sprendimą dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį priima savivaldybės tarybos įgaliota institucija – savivaldybės administracijos direktorius. Sudaryti sutartį nesant turto savininko leidimo – tarybos sprendimo pažeidimas.

Audito išvadose taip pat nurodyti teisės aktų pažeidimai atliekant viešuosius pirkimus. Jose minimas prieš porą metų muziejaus už beveik 8 000 Eur įsigytas lengvasis automobilis. Atliekant viešųjų pirkimų procedūras tiekėjai turėjo būti apklausti raštu. Tą įrodantys dokumentai nebuvo gauti.

Kontrolierės ataskaitoje kalbama ir apie pažeidimus, susijusius su netinkamu turto nusidėvėjimo skaičiavimu, neapskaitytu nematerialiuoju turtu.

Savivaldybės įstaigos įpareigotos vadovautis įvairiais įstatymais. Tarp jų – Įmonių finansinės atskaitomybės, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Nekilnojamojo turto registro, Darbo kodeksu. O. Mikelienė vardijo jų, taip pat savivaldybės tarybos sprendimų, kai kurių Vyriausybės nutarimų pažeidimus. Minėjo inventorizaciją, atliktą nesivadovaujant nustatytomis taisyklėmis.

Atkreiptas dėmesys į ilgalaikio turto nuomos sutartį, muziejaus sudarytą su UAB „3 namukai“. Nustatyta, kad muziejus nesivadovavo sutarties nuostatomis, neskaičiavo ir apskaitoje neregistravo delspinigių už laiku nesumokėtas sumas. Jo gautinos sumos 2017 m. gruodžio 31 d. išaugo 15 913 Eur. Tai rodo, kad įstaiga, neišsireikalaudama pinigų iš nuomininkų, didina savo mokėtinas sumas.

Pateiktas rekomendacijų įgyvendinimo planas, kurį muziejus turės įvykdyti. „Kiekvienai įstaigai duodamas laikotarpis ištaisyti klaidas. Tą reikės padaryti iki liepos“, – tarybos posėdyje sakė meras Rolandas Janickas. Jo teigimu, vienas iš žingsnių – nutraukti kumetyno nuomą: „Nors sutartis galioja iki šių metų pabaigos, dėl nemokėjimo sutarties nutraukimo procesas jau pradėtas, viskas tvarkoma teisiškai.“

Vadovaujantis valstybinio audito reikalavimais Kontrolės ir audito tarnyba antrą šių metų pusmetį atliks muziejaus poauditinį patikrinimą.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *