Pokyčiai Ukmergėje – daugiau darželinukų, mažiau mokinių

Pokyčiai Ukmergėje – daugiau darželinukų

Tėveliai vis mažesnes atžalas linkę prižiūrėti ne namuose, o vesti juos į vaikų darželius. Dėl šios priežasties Ukmergėje gerokai padidėjo ikimokyklinių įstaigų poreikis. Tuo tarpu mokinių mažėja, mokyklų struktūras tenka keisti ar net jas visai uždaryti.

Rajono tarybos sprendimu praėjusią savaitę padėtas paskutinis taškas keičiant bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą. Prieš porą metų, kai jis tvirtintas, apie tokius pasikeitimus niekas negalvojo, o dabartiniams pokyčiams rengtasi nuo praėjusių metų. Buvo sudaryta darbo grupė, analizuota situacija, vyko posėdžiai, susitikimai su bendruomenėmis.

Pertvarka palies šešias rajono švietimo įstaigas. Viena iš uždaromų mokyklėlių – Siesikų gimnazijos Petronių pradinio ugdymo skyrius. Šiemet čia mokosi 7 vaikai. Sujungtos antra, trečia ir ketvirta klasės, o pirmokai vežami į Siesikų gimnaziją. Į ją nuo rugsėjo bus vežiojami visi pradinukai.

Dar viena netektis – Dainavos pagrindinė mokykla. Joje jau nekomplektuojamos 9, 10 klasės, o 5–8 klasėse mokinių skaičius tesiekia 7 ar 8. Esant tokiai situacijai rugsėjį mokyklą nutarta reorganizuoti prijungiant prie Senamiesčio pagrindinės mokyklos.

5–8 klasių mokiniai bus vežami iki Senamiesčio pagrindinės mokyklos, kurios struktūroje atsiras naujas skyrius – Dainavos mokykla-daugiafunkcis centras. Jis vykdys pradinio ugdymo programą, ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą.

Senamiesčio pagrindinėje mokykloje nuo rugsėjo nebus komplektuojamos 9 klasės, o nuo 2019 m. mokykla taps progimnazija.

„Šilo“ pagrindinė mokykla nuo rugsėjo taip pat taps progimnazija.

Šios mokyklos Antakalnio pradinio ugdymo skyriuje mokosi 8 mokiniai. Viename komplekte – pirmokai, antrokai ir ketvirtokai. Dar yra ugdomi 9 ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Šiais mokslo metais iš Antakalnio 14 įvairaus amžiaus mokinių yra vežami į Pabaisko pagrindinę mokyklą. Kitais mokslo metais planuojama į šią mokyklą vežioti visus mokinius Pabaisko pagrindinėje mokykloje įsteigiant Antakalnio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupę. „Šilo“ pagrindinės mokyklos struktūroje Antakalnio pradinio ugdymo skyriaus neliktų.

Pradinukų ugdymas nutraukiamas Ukmergės mokykloje-darželyje „Varpelis“. Toks sprendimas priimtas, nes mieste trūksta vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Pastaraisiais metais ankstyvojo amžiaus grupės komplektuojamos didesnės nei leidžia higienos normų reikalavimai.

Anksčiau kalbinti švietimo specialistai tikino, kad darželinukų rajone atsirado ne dėl padidėjusio gimstamumo. Tiesiog vis daugiau jaunų tėvelių naudojasi šia paslauga – vaikutį prižiūri ne namuose, o veda į darželį.

Neseniai papildomos grupės įsteigtos lopšeliuose-darželiuose ,,Eglutė“, ,,Saulutė“ ir mokykloje-darželyje ,,Varpelis“. Bet jų vis tiek trūksta. Pernai rudenį, patikrinus pateiktų prašymų skaičių, paaiškėjo, kad komplektuojant grupes trūksta apie 60 vietų. Taigi, reikia įsteigti mažiausiai 4 papildomas grupes.

Todėl priimtas sprendimas pakeisti mokyklos-darželio „Varpelis“ vidaus struktūrą: bendrojo ugdymo mokyklos grupę pakeisti į ikimokyklinio ugdymo, o pradines klases perkelti į Senamiesčio pagrindinės mokyklos patalpas. Pradinių klasių korpuse yra laisvi 4 kabinetai, kurie bus atnaujinti, modernizuoti.

Iš savivaldybės biudžeto mokyklų tinklo pertvarkai reikalinga nemaža pinigų suma. Apie 57,3 tūkst. Eur numatyta Dainavos mokyklos valgyklos ir ikimokyklinio ugdymo patalpų įrengimui, apie 150 tūkst. Eur – ikimokyklinio ugdymo grupių įrengimui mokyk-loje-darželyje „Varpelis“, apie 80 tūkst. Eur – Senamiesčio pagrindinės mokyklos papildomų pradinių klasių įrengimui.

Mokyklos nebeliks

Dainavos pagrindinės mokyklos reorganizavimo klausimas prijungiant ją prie Senamiesčio pagrindinės mokyklos rajono taryboje svarstytas atskiru klausimu.

Tarybai pritarus po reorganizavimo Dainavos pagrindinė mokykla baigs savo veiklą, o Senamiesčio pagrindinė mokykla turės naują skyrių – Dainavos mokyklą-daugiafunkcį centrą.

Pažymėta, kad Dainavos pagrindinės mokyklos struktūroje yra Dainavos ikimokyklinio ugdymo skyrius. Jį lanko 15 vaikų. Vaikai ugdomi atskirame darželio pastate, kuriame yra virtuvė ir valgykla.

Siekiant užtikrinti racionalų pastatų panaudojimą, planuojama iki rugsėjo mokyklos pastate įrengti virtuvę, valgyklą, patalpas ikimokykliniam ugdymui, dienos centrui, bendruomenės sveikatos punktui, Dainavos bendruomenės tarybos veiklai.

Toliau – tik mažės

Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros docentas Rolandas Tučas išnagrinėjo, kaip iki 2021 m. Lietuvoje kis ikimokyklinio, mokyklinio ir studentiško amžiaus asmenų skaičius.

Bendrasis prognozuojamas mokyklinio amžiaus (7–18 m.) gyventojų skaičiaus neigiamas pokytis Lietuvoje siekia apie 4,1 proc. Tačiau kaimiškose savivaldybėse jis gerokai didesnis. Pavyzdžiui, Ukmergėje numatomas 13,62 proc. neigiamas pokytis. Panašus jis ir aplinkiniuose rajonuose. Mokinių daugės tik didmiesčiuose.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus mažėjimas numatomas visoje Lietuvoje. Pateiktų prognozių duomenimis, Ukmergėje šis neigiamas procentas sieks 9,49.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *