Apsiėjo be politikavimų ir ginčų

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Praeitą savaitę įvykusio rajono tarybos posėdžio dienotvarkės klausimai buvo nuodugniai išanalizuoti komitetų posėdžiuose. Posėdis beveik apsiėjo be politikavimo ir bereikalingų ginčų.

Iš piliečių tribūnos priekaištų pažėrė ukmergiškis Mindaugas Tamošiūnas. Jis priekaištavo rajono valdžiai dėl nesprendžiamo Miškų g. 50 namo klausimo, susijusio su šiluminio punkto įrengimu. Apie tai laikraštyje rašėme ne kartą.

Tamošiūnas sakė prašęs rajono mero Rolando Janicko pateikti kai kurią informaciją apie namo šildymo sistemą, tačiau negavo.

Ukmergiškis siūlė išsiaiškinti, ar tikrai visi renovaciją atliekantys daugiabučiai, kuriems žadėta valstybės 40 proc. parama, ją gaus. Atsakymas į jo klausimus bus pateiktas kitame posėdyje.

Reorganizaciją atidėjo

Rajono meras R. Janickas perskaitė informaciją, jog UAB „Ukmergės šiluma“ akcininkų susirinkime dar balandį siūlyta inicijuoti šilumos ūkio reorganizavimą. Tačiau teisininkai rekomendavo susilaikyti iki galutinio teismo sprendimo nagrinėjamoje civilinėje byloje su UAB „Miesto energija“ dėl bendrovės turto.

„Ukmergės šilumos“ valdyba priėmė sprendimą laikinai sustabdyti bendrovės reorganizavimo sąlygų rengimą.

Atstumų nebematuos

„Ukmergės žiniose“ rašėme, kad vėl keičiama prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarka.

Sprendimo projekte numatoma keisti prieš dvejus metus patvirtintą tvarką, kuria buvo vadovaujamasi išduodant licencijas prekybai alkoholiniais gėrimais. Pagal ligšiolinę tvarką senamiestyje atstumas nuo alkoholiu prekiaujančios įmonės iki ugdymo įstaigų teritorijų gali būti ne mažesnis kaip 1 metras. Už senamiesčio ribų – 15 metrų.

Dabar siūloma nebenustatyti konkretaus atstumo. Siūlymo motyvas – pasikeitusios Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatos bei Vyriausybės patvirtintos prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės. Tarybos nariai tam pritarė.

Verslininkams, norintiems prekiauti alkoholiu, nuo šiol nebereikės pristatyti pažymos, nurodančios, koks atstumas įmonę skiria nuo ugdymo įstaigos. Bet nauja tvarka neužkirs kelio ugdymo, sveikatos priežiūros įstaigų, policijos, maldos namų bendruomenėms prieštarauti, kad šalia jų būtų parduodami alkoholiniai gėrimai. Alkoholio kontrolės įstatymas įpareigoja savivaldybės tarybą atskirai svarstyti kiekvieną atvejį, dėl kurių bus gauta raštiškų prieštaravimų.

Suabejojo dėl prioritetų

Tvirtinant naujus VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro įstatus, sulaukta nemažai tarybos narių klausimų.

2007 metais tvirtinti Centro įstatai keičiami siekiant atnaujinti, papildyti ir praplėsti teikiamų paslaugų asortimentą. Įtrauktos naujos su centro veikla susijusios sritys. Pavyzdžiui, planuojama mokyti turizmo, keliavimo, verslumo pradmenų.

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) narys Andrius Kalesnikas teiravosi, kokios funkcijos centrui yra prioritetinės – turizmo ar verslo. Esą  susidaro nuomonė, kad verslo, tačiau, anot jo, turėtų būti atvirkščiai.

Projektą pristatęs savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotojas Julius Zareckas teigė, jog funkcijos atsispindi pavadinime: „Įstaiga stovi ant dviejų kojų“.

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) narys Regimantas Baravykas aiškinosi, ar taip nepasitikima darbo birža, kad į įstatus įtrauktas punktas apie ukmergiškių įdarbinimą.

Pasak mero, ne tiek svarbu, per kurią įstaigą ukmergiškiai ras darbą, svarbu, kad būtų mažiau bedarbių.

Anot socialdemokrato Valdo Petronio, įstaigos gali užsiiminėti tuo, ko nedraudžia įstatymas.

Tarybos nariams kilo klausimas, kodėl įtraukti punktai apie galimus centro dalininkus. VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Lina Baublienė atsakė, kad tokie yra reikalavimai „iš viršaus“ – kad nebūtų užveriamos durys dalininkams.

Patvirtintos pirties kainos

„Ukmergės žiniose“ jau rašėme apie numatomas naujas miesto pirties ir dušo kainas. Posėdyje jas patvirtinus, Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų kaina pirtyje bus 5 Eur, duše – 2,5 Eur.

Pirtis paslaugas teiks 11 mėnesių per metus. Planuojama, kad per 1 mėnesį jomis pasinaudos 300 žmonių. Darbo užmokestį ir socialinio draudimo mokesčius dotuos savivaldybė, o už komunalines paslaugas, prekes, paslaugas, nuomą tikimasi susimokėti iš lėšų, surinktų už bilietus.

Kainos diferencijuotos

Patvirtintos ir „Šilo“ pagrindinės mokyklos plaukimo baseine teikiamų paslaugų kainos.

Plaukiojimas baseine suaugusiesiems su kaitinimusi pirtyse 2 valandas kainuos 4,60 Eur, be pirčių 1,5 val. – 3 Eur, be pirčių 1 val. – 2 Eur.

Vaikams su negalia planuota 1,5 Eur už valandą kaina, tačiau pasiūlius Savivaldybės ūkio komitetui, tarybos sprendimu, vaikams ir jaunuoliams iki 21 metų su negalia baseino paslaugos bus nemokamos.

Kai kam pasirodė, kad pirties tarifų yra per daug, būtų galima juos sutraukti. Tačiau savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė priminė, kad, sumažinus eilučių su įvairioms grupėms nustatytomis kainomis skaičių, pirmiausia nukentės gyventojai. 

Dabar pateikti 28 kainų variantai.

Patvirtintos ir Balelių bei Rečionių universalių daugiafunkcių centrų teikiamų paslaugų kainos. Teikiamos paslaugos – dokumentų kopijavimas, spiralinis įrišimas, laminavimas, teksto surinkimas ir kitos – bus teikiamos pačių įstaigų turimomis priemonėmis.

Tikslino biudžetą

Tarybos sprendimu patikslintas savivaldybės biudžetas – pajamų planas, asignavimai.

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą suma padidėjo 100 tūkst. Eur, nes  pavyko surinkti daugiau nei planuota tvirtinant biudžetą. Padidėjo pajamos ir iš valstybės biudžeto už žemę.

56 796 Eur padidintos ES finansinės paramos lėšos.

Perskirstyti asignavimai iš savivaldybės biudžeto socialinėms pašalpoms mokėti. 146 tūkst. nuriekta nuo Socialinės paramos skyriaus – socialinėms pašalpoms mokėti. Skyrius juos sutaupė.

6 tūkst. Eur skirta Veprių seniūnijai – Veprių kultūros namų pastato remontui. 40 tūkst. Eur skirta miesto seniūnijai – aplinkos priežiūrai.

59 tūkst. Eur skirta savivaldybės administracijai. Iš jų – 29 tūkst. Eur socialinio būsto remontui, 30 tūkst. Eur kompensacijoms UAB Ukmergės autobusų parkui už lengvatinį pensininkų ir neįgaliųjų vežimą, 10 tūkst. 240 Eur Ukmergės visuomenės sveikatos biurui – pirties eksploatavimo išlaidoms.

5 tūkst. Eur skirti Deltuvos seniūnijai – pirties remontui.

Didino pastatų vertes

Taryba pritarė rekonstruotų švietimo įstaigų pastatų vertės padidinimui.

Siesikų gimnazijos pastato vertė padidinta beveik 87 tūkst. Eur, Jono Basanavičiaus gimnazijos – apie 2,5 tūkst. Eur, Veprių pagrindinės mokyklos – beveik 11 tūkst. Eur.

Atsižvelgiant į vykdomą investicinį projektą, 553 tūkst. 259 Eur padidinta Ukmergės kraštotyros muziejaus pastato vertė.

Perdavė inžinerinius statinius

Įgyvendinant VO Vietos veiklos grupės projektą, sutvarkyta Balelių universalaus daugiafunkcio centro viešoji erdvė. Įrengta mašinų stovėjimo aikštelė, atnaujinti šaligatviai. Atlikta darbų už 27 tūkst. 873 Eur.

Tarybos sprendimu Balelių daugiafunkciam centrui perduotas savivaldybės turtas – inžineriniai statiniai.

Įgyvendinant Rečionių universalaus daugiafunkcio centro projektą, sutvarkyta šio centro viešoji erdvė: trinkelėmis iškloti šaligatviai, atnaujinta automobilių stovėjimo aikštelės danga, pakeisti bordiūrai. Atlikta darbų už beveik 24 tūkst. Eur. Šis turtas perduotas centrui.

Dar vienas planas

Rajono savivaldybės administracija planuoja rengti Ukmergės miesto darnaus judumo planą. Jis reikalingas siekiant gauti finansavimą pagal 2014–2020 metų ES fondų programą.

Šiuo dokumentu būtų siekiama atlikti transporto ir žmonių keliavimo įpročių analizę mieste, užtikrinti darnaus judumo mieste variantų kūrimą.

Siekiama mažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai, užtikrinti planingą transporto sistemos vystymą.

Taryba pritarė šio plano rengimui.

Informavo apie tinklo pertvarką

Savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė informavo apie tai, kaip sekėsi vykdyti rajono bendrojo ugdymo mokyklų 2012–2015 metų bendrąjį planą.

Per šį laikotarpį rajone mokyklų sumažėjo. Laikotarpio pradžioje buvo 21, dabar – 17. Tokio proceso priežastis – moksleivių mažėjimas.

Pasak vedėjos, kai mokyklos tampa labai mažos, reikia arba pernelyg daug lėšų, arba nukenčia ugdymo kokybė, tad belieka mažinti mokyklų skaičių.

Per minėtą laikotarpį rajone neliko nė vienos vidurinės mokyklos. Tokie Vyriausybės nurodymai. Atsirado daugiau gimnazijų – buvo 2, dabar – 5. Taujėnų, Želvos ir Siesikų vidurinės mokyklos tapo gimnazijomis.

Uždaryti Tulpiakiemio, Sližių, Kulniškių, Jakutiškių, Užugirio Antano Smetonos pradinio ugdymo skyriai. Užupio ir „Šilo“ vidurinės mokyklos tapo pagrindinėmis.

Taip pat šiuo laikotarpiu reorganizuotos Šešuolių ir Žemaitkiemio pagrindinės mokyklos, prijungiant prie „Šilo“ pagrindinės mokyklos ir Želvos gimnazijos.

Veprių vidurinė mokykla tapo pagrindine. Dvi specialiojo ugdymo įstaigos sujungtos į vieną – Ukmergės „Ryto“ specialiąją mokyklą, Jaunimo mokykla prijungta prie Užupio pagrindinės, Pašilės pagrindinė mokykla tapo progimnazija, o Šešuolių ir Žemaitkiemio progimnazijos skyriai – pradinio ugdymo skyriais.

Pasak D. Steponavičienės, 99 proc. mokytojų yra įgiję kompiuterinį raštingumą. Planuotų 100 proc. nepavyko pasiekti dėl kelių po kelias valandas dirbančių garbaus amžiaus pedagogų bei neturinčiųjų kompiuterinių žinių lygį patvirtinančio dokumento.

Per ketverius mokslo metus rajone sumažėjo 644 moksleiviais. Klasių komplektų sumažėjo 27, atleisti 76 mokytojai.

Pasak D. Steponavičienės, dėl mokyklų statuso keitimo, jų uždarymo ar pedagogų atleidimo mūsų rajone nebuvo nė vieno teismo proceso. Tuo tarpu respublikoje teismų būta daug.

Išdėstė lėšų poreikį

Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas pateikė informaciją apie lėšų poreikį kai kuriems darbams atlikti bei apibūdino objektų, reikalaujančių investicijų, būklę.

Reikalingos lėšos Dukstynos pagrindinės mokyklos avarinės būklės stogui remontuoti. Sutvarkyti reikia apie 900 kvadratinių metrų stogo dangos.

Lėšų reikia ir informacinių technologijų plėtrai Ukmergės ligoninėje. Reikalinga suma – 120 tūkst. Eur.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų