Nagrinėjo gyventojams aktualius klausimus

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Praeitą savaitę vykusiame rajono tarybos posėdyje skambėjo skirtingos gaidos. Tarybos nariai išgirdo dvasininko kalėdinius sveikinimus bei skundus iš piliečių tribūnos. Nutarta, kad Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centras nuo sausio dirbs ir šeštadieniais.

Šventinius sveikinimus išsakęs Ukmergės švč. Trejybės bažnyčios klebonas Šarūnas Petrauskas įteikė tarybos nariams dovanėles. Anot klebono, kalendorius, rožančius bei degtukai žvakelei uždegti turėtų įpareigoti kasdienei maldai. Dvasininkas palinkėjo visiems ramybės Popiežiaus Pranciškaus paskelbtais Šventaisiais gailestingumo metais.

Iš tribūnos pasisakė Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) Greitosios pagalbos skyriaus darbuotoja Jolanta Keburienė. Prieš posėdį prie savivaldybės piketavę medikai išsakė savo reikalavimus – norą prisijungti prie Vilniaus greitosios pagalbos stoties.

Rajono meras Rolandas Janickas priminė, kad atsakymą į išsakytas mintis ukmergiškiai pagal tarybos reglamentą išgirsta kitame posėdyje.

Šilumos punktas – legalus

Savivaldybės Žemės ūkio ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Kęstutis Jurkevičius atsakė į praeitą posėdį išsakytą ukmergiškio Mindaugo Tamošiūno klausimą dėl Miškų 50 namo šilumos punkto ir sistemos dokumentų. Mat namo gyventojams niekas jų nepateikė ir kilo įtarimų, jog punktas veikia nelegaliai. Paaiškinta, kad dokumentacija tvarkinga, šilumos punktas teisėtas.

Atleido direktorę

Ukmergės rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Dalia Glodenienė pateikė prašymą merui nutraukti darbo sutartį ir atleisti iš užimamų pareigų pagal Darbo kodekso straipsnį šalių susitarimu.

Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje D. Glodenienė dirbo 21 metus. Jos pedagoginė praktika – 40 metų.

Taryba sutarė ją atleisti nuo gruodžio 31 d., išmokant šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas.

Išeitinė išmoka bus išmokėta iš Švietimo ir mokslo ministerijos skirtų valstybės biudžeto lėšų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, savivaldybės biudžeto lėšų ir mokinio krepšelio lėšų. Kompensacija už atostogas – iš mokinio krepšelio lėšų.

Purtosi skolas

Posėdyje patikslintas savivaldybės biudžeto pajamų planas. Savivaldybės Finansų skyriaus vedėja Vida Butkevičienė sakė, kad savivaldybės administracijos tikslas – baigti metus su kuo mažesniu įsiskolinimu.

Informavo, kad į biudžetą gruodžio vidury surinkta 29 mln. 45 tūkst. Eur. Tai sudaro 92,3 proc. planuotų pajamų. Į biudžetą lėšos plaukia kasdien ir tikimasi, kad planus pavyks įgyvendinti.

Prioritetinės sritys, kur metų pabaigoje daromos išlaidos, – skolų atidavimas, mokėjimas įmonėms už atliktus darbus.

Taip pat nutarta skirti 65 tūkst. Eur Ukmergės visuomenės sveikatos biurui – pirties įrengimui. Socialinės paramos skyriui skirta 11,5 tūkst. Eur socialinei paramai mirusiojo artimiesiems. 30 tūkst. Eur skirta e. sveikatos projekto finansavimui VšĮ Ukmergės ligoninei.

Ukmergės vaikų globos namams 6 tūkst. Eur suteikta automobilio įsigijimui.

Nuspręsta skirti 15 tūkst. Eur Kelių priežiūros ir plėtros programos vykdymui, iš jų 860 Eur – gatvių kapitaliniam remontui.

Taip pat – 153,5 tūkst. Eur UAB Ukmergės autobusų parkui. Pinigai – kompensacijoms už moksleivių vežimą į ugdymo įstaigas, už lengvatinį pensininkų ir neįgaliųjų vežimą, nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, dengimui.

15 tūkst. Eur atiteks Ukmergės kultūros centro pastato rekonstrukcijos išlaidoms padengti.

Komunalinių atliekų tvarkymo išlaidoms skirta 143 tūkst. Eur. Beveik 60 tūkst. Eur – Liaušių k. gatvių apšvietimo tinklų rekonstravimui.

7,5 tūkst. atriekta buvusio kino teatro ,,Draugystė“ rekonstrukcijai, 24 tūkst. 850 Eur – biudžetinių įstaigų ūkio išlaidoms padengti, 30 tūkst. Eur – Ukmergės miesto seniūnijai gatvių apšvietimui, miesto aplinkos priežiūrai.

Kainų nepadidino

Patvirtintos Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kainos.

Socialinių paslaugų kainos nustatomos remiantis įvairiais kriterijais – tai priklauso nuo paslaugos pobūdžio. Tai – ir socialinių darbuotojų darbo užmokestis, kuro, vandens ir elektros kaina, šildymas, vandentiekis, maitinimas, kanceliarinės ir kitos prekės bei paslaugos.

Siūlyta socialinių paslaugų kainų nedidinti, nes nedidėja gyventojų gaunamos socialinės išmokos ir pensijos. Taryba tam pritarė.

Tvirtino vaikų globos kainą

Rajono taryba patvirtino socialinės globos kainą: Ukmergės vaikų globos namuose kaina 2016 metams vienam vaikui per mėnesį – 870 Eur. Tai tiek pat, kiek buvo ir šiems metams. Sprendimas įsigalios nuo sausio 1 d.

Planuojama, kad įstaigoje kitąmet gyvens 56 vaikai. Iš jų 19, apgyvendintų iki 2007 m. Jų išlaikymas visiškai finansuojamas iš valstybės biudžeto. 37 vaikų, apgyvendintų vėliau, išlaikymas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto.

Iš viso išlaidų vienam vaikui per metus susidaro 10 tūkst. 440 Eur.

Dvarą išnuomos

Daugiausia diskusijų posėdyje kilo dėl prezidento A. Smetonos dvaro nuomos. Sprendimo projektą pristatė Strateginės plėtros ir investicijų skyriaus vedėja Rima Boškevičienė.

Šiemet vasarį taryba pritarė Užugirio (A. Smetonos) dvaro dalies teritorijos vystymui ir priežiūrai koncesijos būdu.

Liepą paskelbus dvaro teritorijos vystymo ir priežiūros koncesijos konkursą, paraiškų negauta. Pakartotinai paskelbus konkursą gauta viena paraiška. Ją pateikusi UAB „3 namukai“ pakviesta teikti išsamų pasiūlymą. Tačiau komisijos sprendimu įmonės pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis konkurso sąlygų.

Gavus Ūkio ministerijos pritarimą, pasirašytas Sutarties papildomas susitarimas, pratęsiant dokumentų pateikimo terminą iki kitų metų vasario 12 d.

Kol bus surastas koncesininkas, siūloma dvaro patalpas išnuomoti. Nuomojamų patalpų paskirtis – apgyvendinimo, maitinimo, renginių, pramogų ir laisvalaikio organizavimo.

Taryba tam pritarė, tačiau iškilo svarstymų dėl nuomos terminų. Sprendimo projekte buvo numatytas nuomos terminas – vieneri metai. Taip pat teigiama, kad šis terminas gali būti pratęstas iki 2020 m. gruodžio 31 d., terminą pratęsiant kiekvienais metais, bet ne ilgiau, kaip iki konkurso tvarka bus atrinktas privatus subjektas – koncesininkas.

Biudžeto ir ekonominės plėtros komitete pasiūlytas terminas – 3 metai su galimybe pratęsti.

Dauguma tarybos narių sutiko su nuomone, kad verslininkui išsinuomoti patalpas vieniems metams neapsimoka finansiškai. Mat per tokį trumpą laikotarpį „įsukti“ verslą kažin ar pavyktų. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos narys Algirdas Kopūstas įsitikinęs, jog mažiausiai turėtų būti 3 metai.

Taryba balsuodama patvirtino 3 metų terminą. 

Nustatytas nuompinigių dydis – ne mažesnis nei 365,70 Eur (be PVM) per mėnesį.

Nuomos konkursą pavesta surengti Ukmergės kraštotyros muziejaus direktoriui.

Vykdys mokyklų tinklo pertvarką

Sudaryta 12 narių darbo grupė Ukmergės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrajam planui parengti.

Darbo grupei pirmininkaus Ukmergės rajono savivaldybės mero pavaduotoja Klavdija Stepanova.

Grupės nariai turės pagrįsti planuojamą mokyklų tinklo pertvarką, nustatyti jos strateginį tikslą, uždavinius, prioritetus, pagrindinių rezultatų rodiklius, numatyti mokyklų tinklo pertvarkos vertinimą, sudėtį.

Mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 m. bendrąjį planą numatyta patvirtinti iki kovo 1 d.

Sudėliojo darbus

Patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos kitų metų I pusmečio planas. Vienas svarbiausių planų numatomas vasarį – Ukmergės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimas. Taip pat bus tvirtinama Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) kapitalo investicijų programa.

Pirmąjį pusmetį bus tvirtinamos Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei įmonių ataskaitos. Antrąjį ketvirtį numatytas išvažiuojamasis savivaldybės tarybos posėdis turizmo klausimais bei išvykos į rajono kultūros įstaigas.

Lėšas naudojo sėkmingai

Apie valstybės kapitalo investicijas Ukmergės rajone informavo rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas.

Šiemet šios investicijos sudarė 1 mln. 634 tūkst. 616 Eur. Nuo 2010 metų jos – rekordinės. Mažiausiai buvo skirta 2012 metais.

Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 602 tūkst. 989 Eur, Kultūros ministerija – 631 tūkst. 372 Eur, Sveikatos apsaugos ministerija – 400 tūkst. 255 Eur.

Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato rekonstravimui skirta 231 tūkst. 696 Eur. Užupio pagrindinės mokyklos rekonstravimui – 284 tūkst. 407 Eur. Siesikų gimnazijos rekonstravimui – 86 tūkst. 886 Eur.

Už 29 tūkst. Eur, skirtų Ukmergės kultūros centro pastato rekonstravimui, atlikta techninio projekto korektūra, pradedamos viešųjų pirkimų procedūros.

Darbai eina į pabaigą kraštotyros muziejaus buvusiame kino teatre „Draugystė“. Atliekamas pastato energetinės sistemos modernizavimas už 544 tūkst. 486 Eur.

Miesto stadiono pastato rekonstravimas kainavo 57 tūkst. 924 Eur. Pernai atlikta darbų už 202 tūkst. 734 Eur.

Strigo Želvos vidurinės mokyklos pastato modernizavimas. Bendra šio projekto vertė – 255 tūkst. 230,53 Eur.

Šiuo metu rangos darbai baigti. Modernizuotos Veprių vidurinė mokykla bei Pabaisko pagrindinės mokyklos pradinio skyriaus pastatas. Vykdomas Deltuvos pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas.

Pagal kelių priežiūros plėtros programą šiemet gauta 1 mln. 587 tūkst. 409 Eur.

Rekomendacijos medikams

Mero pavaduotoja Klavdija Stepanova pateikė sveikatos priežiūros paslaugų teikimo klausimams nagrinėti sudarytos darbo grupės informaciją.

Vienas iš analizuotų klausimų – Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro darbas šeštadieniais. Kitas – Ukmergės PSPC Greitosios medicinos pagalbos skyriaus darbuotojų pateiktas reikalavimas atsiskirti nuo įstaigos ir priklausyti Vilniui.

Stepanova pasakojo, jog darbo grupė buvo susitikusi su Ukmergės PSPC vadovais, Greitosios pagalbos skyriaus darbuotojais.

Išanalizuota Ukmergės situacija, domėtasi medicinos įstaigų darbo organizavimu kaimyniniuose rajonuose.

Darbo grupė rekomenduoja ieškoti būdų Ukmergės PSPC medikams apmokėti už darbą šeštadieniais. Siūlo, kad įstaiga šeštadieniais pradėtų dirbti nuo sausio.

Darbo grupės nuomone, Greitosios pagalbos skyrius turėtų išlikti savivaldybės įstaigos pavaldume. Numatyta gerinti darbuotojų darbo sąlygas – atlyginimai turėtų didėti kasmet trejus metus ne mažiau kaip po 5 procentus.

Meras R. Janickas sakė, jog atsižvelgta į darbo grupės pasiūlymus. Tačiau permainos Ukmergės PSPC pareikalaus papildomų lėšų. Iš savivaldybės biudžeto tam numatoma 16 tūkst. Eur.

Darbo šeštadieniais organizavimas aptartas su Ukmergės PSPC vyriausiąja gydytoja Janina Galiauskiene. „Savivaldybės taryba yra įstaigos steigėja ir mes turime paklusti steigėjo valiai“, – sakė įstaigos vadovė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų