Posėdyje buvo kaip niekad daug sveikinimų

Posėdyje buvo kaip niekad daug sveikinimų /

Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo – dienos išvakarėse vykusiame Ukmergės rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo kaip niekad daug sveikinimų.

Ta proga Mero padėkos apdovanojimai įteikti aktyviems ukmergiškiams: ilgamečiui Ukmergės meteorologijos stoties vadovui Bronislovui Kaseliui, Šešuolių Šv. Juozapo parapijos klebonui Egidijui Kazlauskui, UAB „Textilite“ direktorei Genovaitei Navikienei. Juos įteikė rajono meras Rolandas Janickas.

Šį apdovanojimą taip pat pelniusiam Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos direktoriui Jonui Cesevičiui jis buvo įteiktas kitame renginyje – tą pačią dieną vykusioje šios mokyklos jubiliejinėje šventėje.

Apdovanoti ukmergiškiai dėkojo už įvertinimus, o klebono E. Kazlausko paraginti visi į posėdį susirinkusieji sugiedojo Lietuvos himną.

Taip pat tradiciškai buvo pasveikinti savo gimtadienius praėjusį ir šį mėnesiais švenčiantys rajono tarybos nariai Juozas Galiauskas ir Vidmantas Krikštaponis.

Paliko frakciją

Posėdyje paviešinta informacija apie rajono tarybos nario Dariaus Varno sprendimą palikti Darbo partijos frakciją. Jis pranešė, kad tęs darbą valdančiojoje koalicijoje.

Darbo partijos frakciją, kuriai priklauso ir rajono meras Rolandas Janickas, neseniai paliko ir Kazys Cesevičius. Iš pradžių neskelbęs, kuriai frakcijai ketina priklausyti, vėliau jis pasirinko Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakciją.

Piliečių tribūnoje

Piliečių tribūnoje pasisakė vienos Veterinarijos gatvės daugiabučio namo bendrijos pirmininkas Juozas Minauskas. Jis kritikavo didelį techninės eksploatacijos mokestį Ukmergės butų ūkio administruojamiems daugiabučiams. Prašė, kad šis tarifas būtų perskaičiuotas.

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas Aidas Dutkus atsakė į praėjusiame tarybos posėdyje piliečių tribūnoje pasisakiusio Mindaugo Mykolo Tamošiūno klausimą. Tąkart prašyta paaiškinti, kodėl vietinės rinkliavos mokestį mokantiems ukmergiškiams nebuvo išskaičiuoti prieš ketverius metus taip ir nepastatytos atliekų rūšiavimo linijos pastatymo kaštai.

Vedėjas pakartojo jau ne kartą dėstytą atsakymą, jog tai susiję su tebevykstančiais, šį klausimą nagrinėjančiais teisminiais ginčais ir detaliai papasakojo apie tai, kodėl didėja buitinių atliekų išvežimo kainos ir kaip tai atsispindi rinkliavos dydyje.

Atsisakė pareigų

Ukmergės meno mokyklos direktorius Egidijus Petrikas pateikė prašymą būti atleidžiamas iš šių pareigų. Prašyme jis nenurodė tokio savo sprendimo priežasčių.

Tarybos sprendimu nutarta atleisti E. Petriką iš direktoriaus pareigų rugpjūčio 31 d. pagal Darbo kodekso 55 straipsnį (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių), išmokėti darbo užmokestį ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas. Mokyklos vadovo pareigoms eiti bus skelbiamas viešas konkursas.

Pakeitimai

Pakeistas rajono tarybos kovo 29 d. sprendimas ,,Dėl Ukmergės rajono ugdymo įstaigų organizuojamo priešmokyklinio ugdymo modelių 2018–2019 m. m. patvirtinimo“.

Priežastis – Siesikų gimnazijoje nuo 20 iki 25 padidėjęs ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius. Atsižvelgiant į higienos normų reikalavimus tokio amžiaus grupės komplektuojamos po 20 vaikų, todėl planuojama Siesikų gimnazijos priešmokyklinukus pirmoje dienos pusėje ugdyti atskiroje grupėje, organizuojant 4 val. ugdymo modelį. Po pietų dalis vaikų išvyksta į namus, tad likusių vaikų grupės bus jungiamos. Grupei reikia 0,61 etato priešmokyklinio ugdymo pedagogo.

Tvarkos aprašas

Patvirtintas Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašas. Jis reglamentuoja išmokų vaikams teikimą asmenims, patiriantiems socialinę riziką, kurie išmokas vaikams naudoja ne pagal paskirtį, arba kurie dėl socialinių įgūdžių stokos negali ar nemoka prižiūrėti vaikų.

Apraše patvirtinama įstatymo nuostata, kad asmenims, patiriantiems socialinę riziką, išmokos vaikams dydis piniginėmis lėšomis negali viršyti 50 proc. paskirtos išmokos dydžio.

Naujas dokumentas

Patvirtintas Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašas. Jis papildo galiojančias Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisykles, patvirtintas rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. ir numato kitų teisės aktų įgyvendinimo ir taikymo nuostatas, administruojant valstybinės žemės nuomos mokestį.

Neatleidžia nuo lengvatų

Vieno to prašiusio ukmergiškio nutarta neatleisti nuo žemės mokesčio, o dviejų – nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio už 2017 m.

Specialiai šiems klausimams nagrinėti sudaryta komisija rekomenduoja skatinti mokėtojus atsakingai vykdyti prievoles ir lengvatų nesuteikti.

Deleguoja fotografą

Fotografas Arūnas Kulikauskas, gyvenantis Samantonių kaime, deleguojamas į Kultūros ministerijos formuojamą Vilniaus apskrities regioninę kultūros tarybą.

Priėmus šį sprendimą į Vilniaus apskrities regioninę kultūros tarybą bus oficialiai deleguotas mūsų rajono atstovas – ekspertas, atitinkantis visus Kultūros ministerijos rašte išvardytus reikalavimus.

Veiklos planas

Patvirtintas UAB „Ukmergės vandenys“ 2018–2020 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos planas.

Įstatymiškai numatyta, kad geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planai rengiami ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui ir tvirtinami savivaldybės tarybos.

Parduoda

Į rajono savivaldybę kreipėsi šeima, prašydama leisti išsipirkti iš savivaldybės nuomojamą būstą Pivonijos seniūnijoje, Žeimių kaime. Šeima jį nuomojasi nuo 1996 m. Neseniai atlikus turto vertinimą, nurodyta, kad buto vertė – 3 000 Eur.

Prašymas patenkintas. 49,29 kv. m butas, įskaičius vertintojams sumokėtus pinigus, parduodamas už 3 125 Eur.

Šios lėšos bus pervedamos į savivaldybės biudžetą ir naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai.

Nurašomas turtas

Nurašytas rajono savivaldybei priklausantis turtas – karvidžių griuvėsiai Žemaitkiemio miestelyje bei kiaulidės griuvėsiai Žemaitkiemio seniūnijoje, Medinų kaime.

Šie statiniai nekilnojamojo turto registre neužregistruoti, kadangi neįmanoma atlikti kadastrinių matavimų, o žemė po jais yra valstybės.

Nurašius griuvėsius neliks juridinių trukdžių formuoti valstybinės žemės sklypus. Žemė nebus apleista, atsiras galimybė vietos ūkininkams ją išsinuomoti.

Perduoda Sporto centrui

Ukmergės sporto centrui perduotas rajono savivaldybei priklausantis nekilnojamasis turtas – 1 225 kv. m betono trinkelių danga ir 43 kv. m aikštelė. Jų įsigijimo vertė – 215 232 Eur.

Šie inžineriniai statiniai perduoti pasibaigus stadiono rekonstrukcijos darbams bei dokumentacijos tvarkymo procedūroms.

Stadiono rekonstrukcija vyko ne vienerius metus, turto vertė buvo didinama tarybos sprendimais, šiuo metu yra atlikti stadiono kadastriniai matavimai.

Perima turtą I

Įgyvendinant tarybos sprendimą, kuriame numatyta nuo rugsėjo Dainavos pagrindinę mokyklą prijungti prie Senamiesčio pagrindinės mokyklos, planuojama Dainavos mokyklos pastate įrengti valgyklą ir ikimokyklinio ugdymo grupes, patalpas dienos centrui, bendruomenės veiklai, sveikatos punktui.

Nutarta perimti iš Dainavos pagrindinės mokyklos pastato – vaikų darželio – dalį: 336,19 kv. m (pastatas – 425,30 kv. m). Ji bus įtraukta į Viešame aukcione parduodamo turto sąrašą.

Perima turtą II

Iš Siesikų gimnazijos Petronių pradinio ugdymo skyriaus perimami pastatai ir katilinės įranga. Turtą pavesta eksploatuoti Siesikų seniūnijai, kadangi šiame pastate yra įsikūrusi ambulatorija bei biblioteka.

Pasibaigus gimnazijos rekonstrukcijai, jai bus pavesta valdyti nekilnojamąjį turtą: sporto inžinerinius statinius – bėgimo taką ir krepšinio aikštelę bei automobilių stovėjimo aikštelę.

Patvirtino planą

Posėdyje patvirtintas rajono tarybos šių metų II pusmečio darbo planas. Tarp planuojamų svarstyti klausimų – geriausio metų mokytojo vardo suteikimas, bendro ugdytinių skaičiaus rajono švietimo įstaigose tvirtinimas, rajono istorinio ir kultūrinio paveldo objektų, žymių kraštiečių atminimo įamžinimo programos 2011–2020 m. nuostatų papildymas, veiksmų plano tarybos išvažiuojamojo posėdžio verslo klausimais metu iškeltoms problemoms spręsti tvirtinimas.

Taip pat ketinama peržiūrėti rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžius, nagrinėti kitus klausimus.

Perėmė būstą

Rajono savivaldybė perima valstybei nuosavybės teise priklausantį ir VĮ Turto banko valdomą butą A. Smetonos g. 18-5, kurio plotas – 36,58 kv. m.

Šiame šešių butų name penki priklauso savivaldybei ir yra socialinių būstų sąraše. Namą administruoja UAB Ukmergės butų ūkis. Manoma, kad viso pastato nuosavybės teisių turėjimas leis geriau juo rūpintis atliekant remonto darbus. Butas bus įtrauktas į rajono savivaldybės socialinių būstų sąrašą.

Pakeitė aprašą

Patvirtinta Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašo nauja redakcija.

Atsižvelgiant į verslininkų poreikį, kitų rajonų patirtį buvo pridėta dar viena smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą skatinanti priemonė: naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, patirtų užtikrinti darbo vietos funkcionavimą, būtinų darbo priemonėms, įrangai pirkti ir montuoti, dalinis/visiškas subsidijavimas.

Patikslino strategiją

Patikslinta Ukmergės miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija. Ji bus pateikta Vidaus reikalų ministerijai.

Ukmergės miesto VVG strategijoje atlikta nemažai patikslinimų.

Apie vizitus

Posėdžio pabaigoje buvo pateikta informacija apie Ukmergės rajono savivaldybės oficialių delegacijų vizitus į užsienio šalis.

Per du praėjusius mėnesius tokių išvykų buvo kaip niekad daug. Ukmergiškių delegacijos lankėsi Gruzijos, Lenkijos, Vokietijos, Danijos ir dviejuose Baltarusijos miestuose.

TAGGED:
Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *