Tarybos posėdyje dalyvavo savivaldybės skyrių vedėjai bei ataskaitas teikusių įmonių vadovai. Gedimino Nemunaičio nuotr. Tarybos posėdyje dalyvavo savivaldybės skyrių vedėjai bei ataskaitas teikusių įmonių vadovai. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Ankstesnėse kadencijose valandų valandas trukdavę rajono tarybos posėdžiai smarkiai „susitraukė“. Praėjusiame rajono tarybos posėdyje taip pat apsieita be diskusijų. Penkiasdešimt klausimų politikai sugebėjo „apdoroti“ vos daugiau nei per valandą.

Rajono tarybos narius posėdyje pasveikino naujoji Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė. Ji mūsų rajono tarybos posėdyje dalyvavo pirmą kartą.

Tęsiant tradiciją sveikinti gimtadienius tą mėnesį švenčiančius tarybos narius, sveikinimai šįkart skirti balandį gimusiam Arvydui Pėšinai. 

Prašė būsto

Iš piliečių tribūnos posėdyje pasisakė ukmergiškė Milda Vyšniauskienė. Ji kalbėjo apie vieną daugiavaikę šeimą – septynis vaikus auginančią mamą. Pasakojo, jog šeima savo būsto neturi. Šiuo metu gyvena nuomojamame name. Tačiau jo savininkai gali nuomą bet kada nutraukti. Kad taip nenutiktų, ukmergiškė prašė tarybos rasti galimybę išimties tvarka suteikti šeimai mieste socialinį būstą. Žino, kad daugiavaikei šeimai tinkamo būsto mieste nėra, tad siūlė butą nupirkti ir išnuomoti jos globojamai šeimai.

Mokyklą uždarė

Praėjusiame rajono tarybos posėdyje piliečių tribūnoje pasisakęs Stasys Misiūnas prašė neuždaryti Želvos gimnazijos pradinio ugdymo skyriaus. Svarstė, kad gyvenvietėje daugėja naujų gyventojų ir ateityje turėtų pagausėti vaikų, todėl skyriaus uždaryti neverta.

Į šį klausimą atsakė rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė. Kadangi rajono taryba kovo mėnesį jau yra pritarusi siūlymui uždaryti minėtą skyrių, vedėja priminė pagrindinius tokio sprendimo motyvus. Skyriuje labai sumažėjo mokinių skaičius ir tuo pačiu metu išaugo įstaigos išlaikymo kaštai.

Vedėja informavo, kaip sprendžiamas klausimas dėl mokinių pavėžėjimo į kitas ugdymo įstaigas. Pasak jos, sprendžiami ir klausimai dėl pedagogų įdarbinimo bei dėl ikimokyklinės grupės darbo laiko.

Teikė ataskaitas

Kartą metuose savivaldybės įmonės, ugdymo įstaigos teikia rajono tarybai savo veiklos ataskaitas. Šiame, kaip ir prieš mėnesį vykusiame, rajono tarybos posėdyje pateikta keliolika tokių ataskaitų.

Jas pateikė švietimo įstaigų vadovai, Ukmergės vaikų globos namų, Nestacionarių socialinių paslaugų centro, Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, UAB „Ukmergės vandenys“, UAB Ukmergės autobusų parko, UAB Ukmergės butų ūkio, Ukmergės rajono priešgaisrinės tarnybos vadovai.

Trumpam stabtelta tik prie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro direktorės ataskaitos. Kontrolės komitete siūlyta jai nepritarti dėl netinkamai vykdytos finansų apskaitos. Direktorei už tai net buvo siūlyta skirti nuobaudą. Beje, šiuo metu buhalterė jau atleista. 

Taryba balsų dauguma ataskaitą patvirtino.

Tarybos narys Andrius Kalesnikas siūlė ateityje svarstyti, ar nevertėtų savivaldybės įmonėms teikti centralizuotą buhalterinės apskaitos paslaugą. Rajono meras Rolandas Janickas paragino vadovus didesnį dėmesį skirti ne tik įmonės veiklai, bet ir buhalterijai.

Fonde – pasikeitimai

Tarybos sprendimu nutarta pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo nuostatus.

Nutarta įvesti daugiau aiškumo ir apdovanojimų nebeteikti abejotinuose, komerciniuose konkursuose laimėjimų pelniusiems vaikams.

Projekto teikėjai siūlė, kad parama nebebūtų teikiama studentams.

Vis dėlto nutarta šios paramos neatsisakyti.

Skelbiama, kad Ukmergės rajono savivaldybės gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondas remia  ir skatina gabius ir talentingus Ukmergės rajono savivaldybės vaikus ir jaunimą iki 25 m., pasiekusius puikių rezultatų akademinėje, meninėje, techninėje ir sportinėje veikloje, valstybinių brandos egzaminų metu gavusius šimto balų įvertinimus, studentus, labai gerai besimokančius šalies aukštųjų universitetinių mokyklų nuolatinėse studijose.

Gabių vaikų ir jaunimo rėmimo fondo komisija socialinę paramą studentui galės skirti išimties tvarka, įvertinusi realią jo šeimos materialinę padėtį ir mokymosi rezultatus.

Pateikta ataskaita

Tarybai pateikta Ukmergės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos praėjusių metų veiklos ataskaita. Pateiktose išvadose, be kita ko, teigiama, kad savivaldybės skolinimosi limitai neviršija reikalavimų.

Atliekant auditus pastebėta, kad didžioji dauguma pažeidimų ir neatitikimų matyti įstaigų veiklos reglamentavime. Įstaigose per mažai kreipiama dėmesio į tai, kaip reglamentuotas finansinės drausmės užtikrinimas, pareigybių aprašymai, vidaus kontrolė.

Taip pat auditų metu nustatyti pažeidimai teisės aktų, reglamentuojančių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą, savivaldybės turto naudojimą ir disponavimą juo, inventorizavimą, biudžeto asignavimų valdymą.

Patvirtintos taisyklės

Tarybos sprendimu patvirtintos Prekybos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančiose viešose vietose taisyklės.

Jos nustato reikalavimus, taikomus ūkio subjektams, kurie, turėdami savivaldybės išduotą vienkartinį leidimą, vykdo prekybą arba teikia paslaugas viešose Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos vietose. Tokių taisyklių lig šiol nebuvo.

Ties tinklus

Pasinaudojus ES fondų parama planuojama įgyvendinti projektą „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“.

Tvarkant buvusio karinio miestelio viešąsias erdves bei kitas kompleksiškai vystomas teritorijas, lygiagrečiai planuojama A. Smetonos, Vasario 16-osios ir Deltuvos gatvėse įrengti paviršinių nuotekų tinklus. Juos taip pat planuojama įrengti Vilniaus gatvės atkarpoje tarp Vėjų ir Trakų bei Paupio gatvėje tarp Piliakalnio ir Vilniaus gatvių. Iš viso numatoma nutiesti daugiau nei 2 km paviršinių nuotekų tinklų.

Numatomo projekto vertė – 1 mln. 613 209 Eur. ES paramos dalis sudaro 85 proc. Manoma, kad įgyvendinus projektą sumažės užtvindymo paviršinėmis nuotekomis rizika ir neigiamas poveikis aplinkai. UAB „Ukmergės vandenys“ darbus atliktų 2017–2019 metais.

Melioracijos darbai

Rajono savivaldybė partnerio teisėmis ketina dalyvauti projekte „MSNA „Vepriai“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos sistemų rekonstravimas“.

Jei būtų gautas finansavimas, prie projekto savivaldybė prisidėtų 10 proc. Ta pačia dalimi – melioracijos statinių naudotojų asociacija „Vepriai“.

Analogiškomis sąlygomis nutarta prisidėti prie projekto „MSNA „Rečionys“.

Gavus paramą būtų rekonstruoti asociacijos narių žemių melioracijos įrenginiai bei savivaldybės turtas: melioracijos grioviai, drenažo rinktuvai ir sausintuvai, paviršinio vandens nuleistuvai, drenažo žiotys.

Pigins pirties paslaugas

Išsireikalavę iš savivaldybės įrengti jiems viešą pirtį Ukmergės pirtininkai jau prašo piginti šias paslaugas.

Tokio pageidavimo iš klientų sulaukė pirtį administruojančio Visuomenės sveikatos biuro direktorė Vaida Puodžiūnienė. Ji sako, kad didžioji dalis pirtininkų – pensinio amžiaus ukmergiškiai. Tikimasi, kad sumažėjus paslaugos kainoms lankytojų padaugėtų.

Tarybos pritarimu nustatytos naujos kainos. Už naudojimąsi pirtimi šildymo sezono metu lieka 5 eurai (iki 2 val.), ne šildymo sezono metu kaina mažinama. Vietoj buvusių 5 bus 4 eurai.

Už naudojimąsi dušu šildymo sezono metu lieka 2,5 euro (iki 1 val.), ne šildymo sezono metu kaina mažinama nuo buvusių 2,5 iki 2 eurų.

Numatyta galimybė įsigyti abonementinį bilietą. 4 apsilankymams pirtyje jis kainuos 14 eurų.

Viešoji pirtis Klaipėdos gatvėje savo veiklą pradėjo pernai gruodį. Per pirmą mėnesį paslaugomis naudojosi 127 žmonės, per sausį – 300, per vasarį – 204, per kovą – 207 žmonės. Pirtis veikia keturis kartus per savaitę: dvi dienas ji atvira vyrams, dvi dienas – moterims.

Patvirtino planą

Atlikus Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2014 m. rodiklių analizę paaiškėjo liūdni faktai. Pasirodo, Ukmergėje daugelis su sveikata susijusių rodiklių yra gerokai prastesni nei kitose šalies savivaldybėse.

Be to, mūsų mieste statistiškai daugiau savižudžių, alkoholiu besisvaiginančių asmenų. Net kūdikių žindymo rodikliai pas mus prastesni.

Bandant spręsti situaciją, sudarytas sveikatos stiprinimo priemonių planas. Rajono tarybos posėdyje kiek pakoreguotam planui pritarta.

Savivaldybės visuomenės sveikatos biurui pavesta kartą per metus pateikti informaciją tarybai apie šio sveikatinimo priemonių plano vykdymą.

Nustatė priedus

Rajono taryba patvirtino VšĮ Ukmergės ligoninės bei Ukmergės PSPC vadovų ataskaitas bei pritarė jų atlyginimų kintamiesiems dydžiams.

Vadovaujantis Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir mūsų rajono tarybos sprendimu, nustatytas Ukmergės ligoninės vyriausiojo gydytojo mėnesinio atlyginimo kintamosios dalies dydis.

Jis priklauso nuo įmonės veiklos rodiklių: jei rodiklių balų suma nuo 1 iki 20, skiriama 10 proc.,  jei balų suma nuo 21 iki 45 – 20 proc., jei nuo 46 iki 65 – 30 proc., jei nuo 66 iki 90, skiriamas 40 proc. priedas.

Ukmergės ligoninės praėjusių metų veikla įvertinta 79 balais, tad mėnesinės algos kintamoji dalis vyr. gydytojui Rimvydui Civilkai nustatyta 40 proc. Tokia ji buvo ir pernai. Pinigine išraiška tai – 720 Eur per mėnesį, finansuojama iš PSDF biudžeto lėšų.

Ligoninės vadovo pastovioji alga šiuo metu – 1800 Eur. Pridėjus kintamąją – 2521 (neatskaičius mokesčių).

Ukmergės PSPC vyriausiajai gydytojai Janinai Galiauskienei taip pat nustatytas 40 proc. mėnesinio atlyginimo kintamosios dalies dydis. Pinigine išraiška tai – 438 Eur per mėnesį.

Pastovioji šios įstaigos vadovės alga 1096 Eur, o su priedu – 1534 Eur (neatskaičius mokesčių).

Sprendimai galios nuo gegužės 1 d. iki kitų metų gegužės 1 d.

Atnaujins trasas

UAB „Ukmergės šiluma“ ims paskolą investicinių projektų „Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas diegiant naujausias technologijas katilinės Nr. 3 aptarnavimo teritorijoje Ukmergėje“ ir „Šilumos trasų Anykščių g., Daukanto g. ir Veterinarijos g. remontas“ įgyvendinimui.

„Ukmergės šilumai“ ES struktūrinė parama ūkio ministro įsakymu buvo skirta dar 2013 m. Finansavimo suma 303 862 Eur. Lėšos buvo numatytos projekto „Susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas, diegiant naujausias technologija katilinės Nr. 3 teritorijoje“ įgyvendinimui. Tačiau „Ukmergės šiluma“ projektą buvo priversta sustabdyti, nes neužteko jam reikalingų nuosavų lėšų.

Bendrovė numato atnaujinti minėtą projektą. Investicijos įtrauktos ir į rajono Šilumos ūkio optimizavimo strateginį planą.

Skelbiama, kad vamzdynų modernizavimas įmonei būtų labai naudingas. Dėl sumažėjusių šiluminių nuostolių sumažėtų kuro sąnaudos, būtų išvengta avarijų, sumažėtų neigiamas poveikis aplinkai, sąnaudos šilumos gamybai, termofikacinio vandens nuostoliai bei gamtinių dujų vartojimas.

Investicijų vertė 979 785 Eur. Įmonė planuoja gauti ES struktūrinę paramą – 335 803 Eur, bet trūksta nuosavų lėšų. Planuojama kreiptis į Finansų ministeriją ir kredito įstaigas dėl paskolos.

Tarybos sprendimu nutarta suteikti iki 278 000 Eur paskolos garantiją rajono biudžeto lėšomis.

Sveikatos kabinetams

Ukmergės rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja Jonavos rajono savivaldybės administracijos projekte „Visuomenės sveikatos biuro kabinetų steigimas ir gerinimas Jonavos švietimo įstaigose“. Pagal jį numatyta reikalinga įranga aprūpinti švietimo įstaigų sveikatos kabinetus.

Ukmergės rajono savivaldybė nupirko biuro įrangą bei mokomąsias priemones savo rajono sveikatos kabinetams. Vertė – 29 634 Eur. 85 proc. šios sumos finansuojama ES lėšomis, 15 proc. – valstybės biudžeto lėšomis.

Įranga perduota Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

Leidžia nuomoti

Tarybos sprendimu VšĮ Ukmergės ligoninei leista nuomoti patikėjimo teise jos valdomą nekilnojamąjį turtą – ligoninės pastate esančias šiuo metu ligoninei nebereikalingas 40,21 kv. m patalpas. Anksčiau jose veikė ligoninės biblioteka.

Ligoninės vyriausiasis gydytojas įgaliotas organizuoti nuomos konkursą ir pasirašyti terminuotą nuomos sutartį.

Kavos aparatas

Ukmergės kultūros centro vestibiulyje jau daug metų stovi kavos virimo aparatai. Pasak centro direktorės Rasos Graužinienės, jų lankytojams tai – didelis patogumas. Visada atsiranda žmonių, norinčių išgerti kavos puodelį. Kita vertus, vieta, kurioje pastatyti aparatai, turi būti išnuomota šiai komercinei veiklai.

Tarybai buvo teiktas siūlymas, kad 3 kv. metrų vestibiulio plotas kavos aparatų įrengimui nuo šiol būtų nuomojamas. Tarybos sprendimu nustatytas 1 kv. m nuompinigių dydis mėnesiui – 1,57 Eur.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų