Po pertraukos nestigo nei diskusijų, nei klausimų

Po dviejų mėnesių vasaros pertraukos į posėdžių salę grįžę rajono savivaldybės tarybos nariai buvo kaip niekad iškalbingi: diskutavo, žėrė klausimus, pastabas, informacijas bei priėmė sprendimus dėl trijų dešimčių ukmergiškiams aktualių klausimų.

Visi rajono tarybos posėdžiai Ukmergėje prasideda pačių posėdžiautojų pagerbimo tradicija – sveikinami tą mėnesį gimę mūsų rajono tautos išrinktieji. Kadangi du praėjusius mėnesius posėdžiai nevyko, per tą laiką gimtadienius šventusiųjų atsirado visas pulkas. Pasveikinti liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais gimę Vidmantas Krikštaponis, Regimantas Baravykas, Aira Dudėnienė, Andrius Lyška, Gintaras Plevokas, Danutė Užkurėlytė ir pats rajono meras Rolandas Janickas.

Bauginimo metodai?

Piliečių tribūnoje šįkart kalbėjo ukmergiškis Arnoldas Vilčinskas. Jis išdėstė savo nuomonę rajono švietimo klausimais. Priminė Senamiesčio pagrindinės mokyklos istoriją, kai direktorės veiklos tyrimo ėmėsi prokuratūra. Teiravosi, ar tik panašūs dalykai nevyksta kitose švietimo įstaigose, ar daug skiriama lėšų mokytojų tobulinimui, ar investuojama tik į pastatus, spėliojo, kad ugdymo įstaigose dominuoja bauginimo metodai.

Pažeidimų nenustatė

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Vydas Paknys atsakė į gegužę vykusiame rajono tarybos posėdyje piliečių tribūnoje pasisakiusio Mindaugo Mykolo Tamošiūno paklausimą šilumos tiekimo klausimu.

Direktorius informavo, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atliko patikrinimą dėl įmonės veiksmų, paskirstant gegužės mėnesį suvartotą šilumą Maironio g. 9 ir Kudirkos g. 10 namų gyventojams. Komisija konstatavo, kad pažeidimų nenustatyta.

Vienu daugiau

Prieš dvejus metus patvirtintą savivaldybės administracijos struktūrą nutarta papildyti ir didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių padidinti nuo 235 iki 236.

Valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius, yra jaunimo reikalų koordinatorius, savivaldybės gydytojas, specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai.  Dabar atsirado dar vienas – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.

Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lygiomis dalimis skirs lėšų šių metų rugsėjo–gruodžio mėn. pareigybei finansuoti. Kitąmet pareigybes finansuos Švietimo ir mokslo ministerija. Savivaldybėje koordinuotai bus teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos vaikams ir jų atstovams.

Keičiamas tvarkos aprašas

Nuo 2015 m. Ukmergės rajone pradėtos teikti centralizuoto vaikų priėmimo į vaikų darželius paslaugos. Per tą laikotarpį, atsižvelgiant į tėvų bei duomenų tvarkytojų siūlymus, paaiškėjo kai kurie sistemos netobulumai.

Kad kompiuterinė sistema veiktų tobuliau, tarybos sprendimu keičiamas Vaikų priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklines ir priešmokyklines grupes tvarkos aprašas.

Tikimasi, kad vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vyks sklandžiau.

Patikslintas skaičius

Kasmet rugsėjo pradžioje patikslinamas rajono švietimo įstaigose ugdomų priešmokyklinio, ikimokyklinio amžiaus vaikų ir grupių skaičius. Tuomet paaiškėja, kiek vaikų į grupes susirinko.

Birželio 29 d. rajono taryba buvo patvirtinusi, kad 85 grupėse bus ugdomi 1354 vaikai. Iš jų pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 1072, o pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 282.

Rugsėjo pradžioje paaiškėjo, kad planuotas ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų grupių skaičius nesikeitė – liko 85. Tačiau vaikų kiek daugiau nei planuota. Mokinių registre užregistruota 1086 ikimokyklinio amžiaus ir 283 priešmokyklinio amžiaus vaikai, iš viso – 1369 ugdytiniai.

Nagrinėjant šį klausimą taryboje priminta situacija, apie kurią jau skelbėme ir mūsų laikraštyje, – kelios dešimtys  ukmergiškių vaikų į darželius netilpo.

Rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė informavo, jog nuo vasaros pabaigos, kuomet skelbta, jog į darželius liko nepriimti 27 vaikai, situacija pagerėjo. Dabartiniais duomenimis, nepriimta liko 11 vaikų. Iš jų šešiems mažyliams, kurie ugdymo įstaigą pagal savo amžių lankyti jau privalo, vietos buvo surastos.

Vis dėlto, dabartiniais skaičiavimais, kitą rudenį kelioms dešimtims mažųjų ukmergiškių vėl gali pritrūkti vietos ugdymo įstaigose. Skyriaus vedėja tikisi, jog situacija kažkaip išsispręs. Juolab kad bėgti įvykiams už akių neverta dėl neaiškios Vyriausybės pozicijos: jau beveik garsiai kalbama, kad ateityje Lietuvoje mokyklas vaikai pradės lankyti ne nuo septynerių, kaip dabar, o nuo šešerių metų. Tuomet situacija iš esmės keistųsi, o investicijos į darželių plėtrą nueitų perniek.

Pieš, gros, sportuos

Patvirtintas rajono neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių bei mokinių skaičius šiems mokslo metams.

Ukmergės meno mokykloje sukomplektuota 51 grupė: Muzikos skyriuje – 32 grupės (356 vaikai), Dailės skyriuje – 15 grupių (203 vaikai), šokio ugdymo programoje – 4 grupės (47 vaikai).

Grupių skaičius, lyginant su planuotu, nepakito. Meno mokykloje iš viso mokysis 606 mokiniai (planuota 611).

Ukmergės sporto centre komplektuojamos 48 grupės, kuriose ugdysis 664 mokiniai. Tiek šią vasarą ir buvo planuota.

Lyginant su praėjusiais metais viena grupe padaugėjo plaukimo skyriuje. Sporto šakų grupės komplektuojamos atsižvelgiant į tėvų ir mokinių poreikius, turimą sporto bazę bei specialistus.

Šiemet Meno mokyklos šokio pradinio ugdymo programai 3-ioje klasėje įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto papildomai reikės skirti 1130 Eur, Sporto centro papildomai komplektuojamos plaukimo grupės išlaikymui reikės biudžete nenumatytų 1208 Eur.

Kainų nekeičia

„Šilo“ pagrindinėje mokykloje esantis baseinas šią vasarą tarybos sprendimu buvo perduotas Ukmergės sporto centrui. Šįkart posėdyje priimta daugiau su baseinu susijusių klausimų. Aktualiausias lankytojams – dėl paslaugų kainų. Baseino lankytojų džiaugsmui, jos nesikeičia.

Patvirtintos tos pačios kainos už Ukmergės sporto centro baseine teikiamas paslaugas.

Dėl naujo baseino pavaldumo pakeistas ir tarybos šiemet priimtas sprendimas „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“.

„Šilo“ pagrindinėje mokykloje vietoje 37,56 etato bus 30,31, o Sporto centre vietoje 26,75 – 34. Bendras pareigybių skaičius nesikeičia.

Lėšos, reikalingos baseino eksploatacijai ir darbų organizavimui, iš „Šilo“ pagrindinės mokyklos bus perduotos Sporto centrui.

Baseinas po vasaros pertraukos ketina lankytojams duris atverti spalio 16 dieną.

Patvirtinti nuostatai

Patvirtintas naujas juridinis dokumentas – Ukmergės rajono savivaldybės kultūros rėmimo fondo nuostatai.

Taip norima sukurti specializuotą kultūros rėmimo fondą, kuriam veikiant būtų galima kooperuoti savivaldybės ir kitas lėšas ir įgyvendinti su kultūros vertybių apsauga ir puoselėjimu, Lietuvai ir Ukmergės kraštui nusipelniusių žmonių atminimo įamžinimu bei kultūros ir meno rėmimu susijusias veiklas.

Antano Smetonos kelias

Tarybai pritarus pakeistas Taujėnų seniūnijoje, Mažeikių kaime, esančios Miško gatvės pavadinimas į Antano Smetonos kelio pavadinimą ir patikslintos geografinės charakteristikos. Taip siekiama įamžinti mūsų kraštiečio, pirmojo šalies prezidento, vardą. Skelbiama, kad Mažeikių kaimo Miško gatvės gyventojai asmeniškai informuoti apie pasikeitimus.

Taip pat nutarta pakeisti Lyduokių seniūnijoje, Antakalnio I kaime esančios Kalno gatvės geografines charakteristikas. Šios gatvės charakteristikos bus perkeltos iš magistralinio kelio į lygiagrečiai esantį kelią. Taip gatvė atitiks nustatytus reikalavimus.

Kainų dedamosios

Nustatytos UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainų dedamosios pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija neseniai patvirtino 3-ejų metų laikotarpiui – iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. – „Ukmergės šilumos“ šilumos bazinės kainos dedamąsias.

Patvirtinus sprendimą, šilumos kaina Ukmergės, Deltuvos miestelio ir Dukstynos kaimo vartotojams nuo šiuo metu galiojančios mažės 8 proc. Šventupės vartotojams 3-ejų metų bazinė kaina mažėja 13 proc.

Įvertinus faktinę kuro kainą Ukmergės, Dukstynos kaimo ir Deltuvos vartotojams galiojanti šilumos kaina – 5,62 Eur ct/kWh (be PVM). Pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams ji mažėja 2 proc. – iki 5,51 Eur ct/kWh.

Šventupės vartotojams, tarybai priėmus sprendimą kompensuoti šilumos kainos dalį (0,60 Eur ct/kWh), nuo dabar galiojančios 6,79 Eur ct/kWh (be PVM) kaina mažės 6,5 proc. – iki 6,35 Eur ct/kWh.

Kainą kompensuos

Ukmergės rajono savivaldybės taryba prieš dvejus metus nusprendė kompensuoti Šventupės gyventojams taikomą UAB „Ukmergės šiluma“ perskaičiuotą trečiųjų bazinės kainos galiojimo metų šilumos kainos dalį 0,31 euro ct/kWh be PVM šios kainos galiojimo laikotarpiu. Vartotojams per praėjusius metus buvo kompensuota 7 338 Eur (be PVM).

Perskaičiavus kainos dedamąsias pirmiesiems naujos bazinės kainos galiojimo metams, šventupiškiams šilumos kaina – 6,95 euro ct/kWh. Kompensavus kainos dalį, perskaičiuota ji bus 6,35 euro ct/kWh (be PVM).

Pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams nutarta kompensuoti Šventupės kaimo gyventojams 0,60 ct/kWh ir galiojantį PVM tarifą šios kainos galiojimo laikotarpiu.

Taryba tam pritarė. Tačiau prieš tai šiuo klausimu buvo išsakyta nemažai nuomonių. Politikai siūlė ne tik eiti lengviausiu keliu – kompensuoti šildymą, bet ir investuoti į šilumos ūkį Šventupėje.

„Ukmergės šilumos“ direktorius Vydas Paknys patvirtino, jog tokios investicijos jau vyksta – atnaujinta katilinė, rengiamasi šilumos trasų atnaujinimui. Tikimasi, kad šis projektas bus finansuotas.

Į paklausimą dėl šilumos suvartojimo mažinimo senuose kiauruose Šventupės daugiabučiuose rajono meras R. Janickas apgailestavo, kad sutarimą su gyventojais rasti sunku – vieni norėtų renovuoti namus, kiti prasiskolinę, tokios naštos niekaip nepakeltų. Rajono vadovas prašė kitame posėdyje pateikti informaciją apie daugiausiai šilumos suvartojančius rajono daugiabučius ir galimybę rengtis jų renovacijai.

Patvirtintos paslaugų kainos

Patvirtintos UAB Ukmergės butų ūkio paslaugų kainos. Teritorijų priežiūros paslaugų tarifas sieks 0,053 Eur be PVM per mėnesį už tvarkomos teritorijos 1 kvadratinį metrą, tvarkant ją ne rečiau kaip du kartus per savaitę.

Žolės pjovimo paslaugų tarifas – 0,025 Eur be PVM už vieną kartą nupjautą teritorijos vieną kvadratinį metrą.

Daugiabučių namų laiptinių valymo paslaugų tarifas – 0,35 Eur be PVM per mėnesį už valomo ploto 1 kvadratinį metrą, valant laiptinę ne rečiau kaip kartą per savaitę.

Patvirtinus sprendimą daugiabučių butų ir kitų patalpų savininkai galės pirkti paslaugas iš Ukmergės butų ūkio.

Turto vertės padidinimas

Atliekant savivaldybės pastatų rekonstrukciją didėja ir jų vertė. Vertės padidėjimui pritaria rajono taryba. Šiame posėdyje priimti keli tokie sprendimai.

18 366 Eur padidinta Rečionių universalaus daugiafunkcio centro, 126 480 Eur – Balelių universalaus daugiafunkcio centro, 16 093 Eur – Deltuvos pagrindinės mokyklos turto vertė.

Dukstynos pagrindinei mokyklai perduotas jos stadiono rekonstravimo darbų ir ilgalaikio turto kūrimo išlaidų vertė – 360 746 Eur. Įstaigos pastato vertė taip pat padidinta 47 537 Eur. Ukmergės kraštotyros muziejaus turto vertė padidėjo 221 789 Eur, muziejui priklausančio A. Smetonos dvaro – 46 719 Eur.

Neteko galios

Pripažintas netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. priimtas sprendimas „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo pardavinėti I, II ir T0 klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimą nuostatų patvirtinimo“.

Sprendimo pagrindas – šį pavasarį pakeistas Rinkliavų įstatymas.

Vienas iš jo punktų buvo numatęs teisę savivaldybių taryboms savo teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už leidimo pardavinėti I, II ir T0 klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimą.

Įstatymui pasikeitus šis punktas panaikintas.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų