Posėdyje – taika ir ramybė

Posėdyje – taika ir ramybė / Gedimino Nemunaičio nuotr.

Praeitą savaitę įvykusiame rajono tarybos posėdyje bene pirmą kartą rajono istorijoje išvengta aštrių diskusijų, ginčų, santykių aiškinimosi. Politikai aiškino, kad tai darbo, atlikto komitetuose, rezultatas – viskas išsiaiškinta juose.

Per 40 klausimų ir apie 10 informacijų buvo apsvarstyta ir išklausyta per porą valandų.

Piliečių tribūnoje į rajono politikus kreipėsi ukmergiškis Vytautas Tropikas. Jis išsakė keletą minčių. Į komisiją, sudaromą dėl „Vėliavnešių“ skulptūros nukėlimo, siūlė įtraukti ne tik Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės skyriaus, bet ir kitų visuomeninių grupių atstovus. Taip pat siūlė pagalvoti apie Vytauto gatvėje esančio paminklo Juozui Krikštaponiui nukėlimą, nes yra pripažinta, jog Antrojo pasaulinio karo metu J. Krikštaponis yra prisidėjęs prie masinio žydų naikinimo.

Kitas objektas, į kurį ragino atkreipti dėmesį, – Gruodžio 17-osios gatvės pavadinimas. Mano, kad 1926 metų politinio perversmo data gatvės pavadinimui netinka.

Mažėjimas lėtėja

Posėdyje patikslintas rajono bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičius ir mokinių skaičiaus vidurkis ateinančiais mokslo metais.

Pasak savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Dalės Steponavičienės, mokinių skaičius rajone mažėja nebe taip tragiškai kaip iki šiol.

Pernai rugsėjo 1-ąją į mokyklinius suolus susėdo 4009 rajono moksleiviai. Šiemet planuojama, kad susirinks 3917. Mokinių mažėjimo skalėje matomos linksmesnės tendencijos. Apie tai neseniai rašėme laikraštyje.

Pernai, palyginti su dar ankstesniais metais, mokinių į mokyklas susirinko 200 mažiau. Šiųmečius duomenis palyginus su pernykščiais, sumažėjo 92 moksleiviais.

Situaciją pagerino pirmokai. Planuota, kad jų susirinks 319, bet gautos 334 paraiškos.

Patvirtinta 220 klasių komplektų. Taip pat patikslintas priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkis visose ugdymo įstaigose bei grupėse.

Tvirtino tvarką

Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro įsakymu, savivaldybės taryba patvirtino rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą 2015 metams.

Valstybė iš biudžeto neformaliojo vaikų švietimo krepšeliui iki šių metų pabaigos Lietuvoje skirs 3 mln. 240 tūkst. Eur.

Mūsų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų vienam mokiniui ugdyti dydis – 15 Eur per mėnesį.

Produktyvus ugdymas

Dar viena naujovė, kuri įgyvendinama rajono mokyklose, – produktyvaus ugdymo klasės. Jos nuo rugsėjo 1 dienos steigiamos Siesikų gimnazijoje ir Užupio pagrindinėje mokykloje.  Tam posėdyje pritarė ir rajono taryba.

Šiose mokyklose devintokai mokysis pagal kitokias programas – jose daugiau dėmesio bus skiriama darbiniam mokymui, praktikai. Programos sudarytos nesiekiantiesiems aukštojo mokslo, o ketinantiesiems įgyti profesiją po bendrojo lavinimo mokyklos baigimo.

Vieno tilto per maža

Birželį posėdyje buvo patvirtinti keturi specialieji planai – Išorinės vaizdinės reklamos, Teritorijų inžinerinės infrastruktūros, Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų išdėstymo bei Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų.

Tuomet buvo parengtas ir Ukmergės miesto gatvių ribų specialusis planas, bet jo svarstymas atidėtas, kadangi projektuotojai dar nebuvo ištaisę Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos nurodytų klaidų. Šįkart planas buvo patvirtintas.  

Pagrindiniai planavimo tikslai – užtikrinti darnią susisiekimo komunikaciją ir jų infrastruktūros plėtrą miesto teritorijoje ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai.

Nustatyta, kad pagrindinis gatvių tinklo trūkumas – vienintelis dvi miesto dalis jungiantis tiltas.

Pagal bendrąjį planą gatvių tinklo kokybė pagerėtų, jei abi miesto dalys būtų sujungtos mažiausiai trimis tiltais.

Remontuoti neapsimoka

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas numato, jog savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašus.

Neseniai nutraukta nuomos sutartis su asmenimis, nuomojusiais savivaldybės būstus Anykščių g. 15-1 bei Kauno g. 21-3. Šie butai įrašyti į socialinio būsto fondo sąrašą ir nuomoti tokią teisę turintiems ukmergiškiams.

Rajono taryba birželį pripažino netinkamais naudoti socialinius būstus, esančius Kalvių g. 1-8 ir Vytauto g. 7-8. Siūlyta juos išbraukti iš savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo. Jie yra tokios būklės, kad jų remontuoti savivaldybei neapsimoka.

Numato kompensacijas

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą socialinio būsto nuomai, numato paramą gauti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Kompensacijos bus mokamos iš Valstybės biudžeto pagal rajono tarybos nustatytą tvarką.

Kompensaciją gauti galės asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą ir įrašyti į turinčiųjų teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą.

Kompensacijos dydis apskaičiuojamas pagal Vyriausybės patvirtintą metodiką. 

Pasak Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Jūratės Kaselienės, gaunantieji kompensaciją nebus išbraukiami iš asmenų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų. Tačiau kompensacijos gavimo laikotarpis nebus įskaitomas į buvimo šiuose sąrašuose laikotarpį.

Tvarkys melioracijos įrenginius

Pritarta klausimams dėl Ukmergės rajono Šiaurinių Siesikų, Medinų kaimo bei Mūšelės melioracijos statinių naudotojų asociacijų investicinių projektų. Juose numatoma rekonstruoti asociacijų narių valdomose žemėse melioracijos įrenginius bei rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybės melioracijos turtą.

Šiaurinių Siesikų melioracijos statinių asociacija neprašo savivaldybės prisidėti prie projekto finansavimo užtikrinimo. Ne mažiau nei 20 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų asociacija užtikrina finansuoti savo lėšomis. Tuo tarpu Medinų kaimo bei Mūšelės asociacijos prašo dalyvauti minėto projekto įgyvendinime partnerio teisėmis, prisidedant prie projekto įgyvendinimo 10 proc. išlaidų, bet ne daugiau nei 30 tūkst. eurų.

Kainos padidėjo

Posėdyje patvirtintos naujos – didesnės – Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainos.

Bilietų kaina į kino filmus pabrango suaugusiesiems nuo 1,74 iki 2 Eur. Vaikams ir moksleiviams ši pramoga pabrango nuo 0,87 iki 1 Eur.

Padidėjo ir bilietų į kitus renginius kainos. Jos buvo nuo 0,87 iki 11,58, o dabar bus nuo 1 iki 15 Eur.

Kultūros centras renginiams nuomoja visas pastate esančias sales, grimo kambarius, fojė, kitas patalpas. Jų nuoma taip pat didėja.

Rajono savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė sako, kad kainos padidėjo jas apvalinant.

Pasirašys sutartį

Taryba pritarė bendradarbiavimo sutarties tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Vengrijos Respublikos Kiskunmajsa miesto savivaldybės pasirašymui. Ją pasirašyti įgaliotas rajono meras Rolandas Janickas.

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamente nurodyta, kad sutartys, sudaromos savivaldybės vardu su užsienio institucijomis, negali būti pasirašomos be išankstinio tarybos pritarimo.

Šios sutarties pasirašymu siekiama plėtoti draugiškus abiejų miestų santykius, skatinti bendradarbiavimą visose veiklos srityse.

Kurs asociaciją

Joniškio, Kėdainių ir Ukmergės savivaldybių atstovai, tarpininkaujant Kultūros paveldo departamentui, nusprendė įkurti Žydų kultūros paveldo kelio asociaciją.

Jos siekis – išsaugoti ir pristatyti šalies visuomenei bei užsienio svečiams išlikusį žydų kultūros paveldo palikimą, įgyvendinant įvairius su tuo susijusius projektus bei rengiant kelių savivaldybių teritorijomis einančius kultūros kelius.

Politikai šiam klausimui pritarė.

Skolos sumažėjo

Patvirtinta savivaldybės praeitų metų biudžeto vykdymo ataskaita. Ji pateikta pernykšte valiuta – litais.

2014 metų savivaldybės patikslintas biudžeto pajamų planas buvo 98 mln. 1 tūkst. Lt.  Pajamos sudarė 99 mln. 963 tūkst. Lt arba 102 proc. planuotųjų.

Mokesčių planuota surinkti 43 mln. 501,1 tūkst. Lt. Planai įgyvendinti su kaupu – gauta 45 mln. 475,9 tūkst. Lt. Planai viršyti ir renkant Žemės mokestį – gauta 1 mln. 426,7 tūkst. Lt. Tai 100,7 tūkst. Lt daugiau negu buvo tikimasi.

Prekių ir paslaugų mokesčių planas įvykdytas 104,9 proc.

Praeitų metų savivaldybės biudžeto išlaidos sudarė 102 ml. 195,5 tūkst. Lt. Daugiausia lėšų panaudota švietimui – 47 mln. 645,0 tūkst. Lt. Tai sudaro beveik pusę visų savivaldybės biudžeto išlaidų. Socialinei apsaugai teko 18,8 proc. visų išlaidų – 19 mln. 215,2 tūkst. Lt.

Geras mokesčių rinkimas leido sumažinti biudžeto skolas. Užpernai savivaldybė turėjo 43 mln. 228,8 tūkst. Lt skolų. Praeitų metų pabaigoje jos sumažėjo iki 38 mln. 825,9 tūkst. Lt.

Tikslino biudžetą

Posėdžio metu buvo tikslinamas savivaldybės šių metų biudžetas.

Biudžeto pajamų planas padidintas gavus 4949 Eur specialiąją tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti, 1 mln. 349 Eur iš kitų valdymo lygių bei 3362 Eur pajamų už atsitiktines paslaugas.

Padidinti asignavimai savivaldybės įstaigų vykdomų programų išlaidoms. Lėšos skirtos ugdymo įstaigoms, Ukmergės kraštotyros muziejui, Vlado Šlaito viešajai bibliotekai, kultūros centrui, seniūnijoms. 

Sprendimo projekte siūlyta skirti 4469 Eur Ukmergės miesto seniūnijai – gyvenamosios vietos deklaravimo išlaidoms, iš jų 3412 Eur darbo užmokesčiui. Tai kritikavo Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) narys Regimantas Baravykas. „Kiek rajonui kainuos ši įdarbinimo lesyklėlė? Rajone gyventojų sumažėjo, o seniūnijoje nemažėja“, – svarstė jis.

Nuo rugpjūčio 10 d. Ukmergės miesto seniūnijoje priimta nauja darbuotoja Žydronė Mikalajūnė. Vyresnioji specialistė atliks gyvenamosios vietos deklaravimo funkciją. Ji pakeitė šalių susitarimu iš darbo išėjusią Janiną Cholinienę.

Įrengs katilinėje

Miesto pirties reikalus sprendusi darbo grupė pasiūlė ją įrengti Klaipėdos gatvėje – katilinės patalpose. Apie tai rašėme „Ukmergės žiniose“.  

Darbo grupei pirmininkaujantis savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas pasakojo, kad vyko keletas posėdžių: nagrinėti pirties įrengimo variantai ,,Šilo“ pagrindinės mokyklos baseine ir UAB ,,Ukmergės šiluma“ katilinėje, Klaipėdos gatvėje. Važiuota į vietas, į posėdžius kviesti įstaigų vadovai, projektavimo, statybos įmonių specialistai, finansininkai.

Apsistota ties Klaipėdos gatvėje esančios katilinės RK-2 patalpomis. Pirtį siūloma įrengti UAB ,,Ukmergės šiluma“ katilinės nenaudojamose, buvusiose katilinės darbuotojų buitinėse patalpose. 

Šiam pasiūlymui pritarė rajono politikai.

Taip pat patvirtinta, kad pirties paslaugas teiks savivaldybės biudžetinė įstaiga – Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Kiek įrengimas kainuos, dar tiksliai neapskaičiuota. Manoma, kad suma suktųsi apie 100 tūkst. Eur.

Nustatyta nuomos kaina už pirties patalpas UAB „Ukmergės šiluma“: vieno kvadratinio metro nuomos kainą per mėnesį – 1 Eur. 

Galės nusipirkti

Politikai patvirtino savivaldybės parduodamų būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą. Tarp parduodamų objektų – butai, ūkiniai pastatai. Bene daugiausia būstų – Deltuvos, Siesikų seniūnijose bei mieste. Visi objektai nėra įtraukti į socialinio būsto fondo sąrašą.

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas įsigaliojo šiemet. Jis numato savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo galimybę – savivaldybei priklausantį būstą daugiau kaip 10 metų gyvenantys bei jį nuomojantys asmenys turi teisę nusipirkti. 

Pajamos, gautos į savivaldybės biudžetą už parduotą būstą, būtų naudojamos socialinio būsto fondo plėtrai.

Fondo tvarka – nauja

Taryba patvirtino naują Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašą. Paskutinė SVV fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos redakcija buvo atlikta 2009 metais, tad nuspręsta jas atnaujinti.

Rengiant naują SVV fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarką atsižvelgta į kitų savivaldybių patirtį, konsultuojamasi su teisininkais, verslininkais.

Rajono mero pavaduotoja Klavdija Stepanova sako, kad anksčiau buvo sudarytos atskiros tvarkos, buvo sudėtingiau susigaudyti jose verslininkams bei administruoti. Šis variantas esmės nekeičia – pagrindiniai reikalavimai gauti paramą iš šio fondo lėšų išlieka.

Dėl paramos gali kreiptis mažos bei labai mažos įmonės, individualios įmonės, pagal verslo liudijimus dirbantys asmenys.

Posėdyje politikai pasiūlė, kad kai kuriais atvejais būtų palikta galimybė įtraukti ir viešąsias įstaigas. Tam pritarta.

Bus laikomasi nuostatos, kad subsidijuojama paprastai ne daugiau kaip 1000 Eur vienam projektui ir ne daugiau kaip 2000 Eur vienam pareiškėjui per metus.

Šiuo metu savivaldybės SVV fonde – apie 8 tūkst. Eur. Šių metų biudžete numatyta 5,5 tūkst. Eur. Į fondą taip pat įplaukia po 30 proc. nuo savivaldybės gautų lėšų už aukcionuose privatizuojamus objektus.

Tvirtino nuostatus

Savivaldybės Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė pateikė sprendimo projektą dėl naujų Ukmergės kultūros centro nuostatų tvirtinimo. Jie naujai tvirtinami, nes naikinamas Laumėnų filialas.

Laumėnų kaime neliko aktyvaus jaunimo, sumažėjo gyventojų skaičius.

Pusė Laumėnų filialo renginių organizatoriaus etato buvo perkelta į rekonstruotą Želvos filialą. Laumėnų kaimo gyventojai lankosi Želvos kultūros namuose, kultūriniuose renginiuose Laumėnų bibliotekoje.

Ukmergės kraštotyros muziejaus nauji nuostatai sudaryti, nes atsirado naujas muziejaus struktūrinis padalinys – jam perduotas A. Smetonos dvaro sodybos pagrindinis dvaro rūmų pastatas, esantis Taujėnų seniūnijoje, Užulėnio kaime.

Dviprasmiškos situacijos

Savivaldybės etikos komisijos pirmininkė Elena Mirinavičienė pateikė informaciją apie vykusius komisijos posėdžius bei priimtus sprendimus.

Vienas iš Komisijos svarstytų klausimų – birželio pradžioje Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nario Juozo Varžgalio opozicinių frakcijų narių vardu pasirašytas pareiškimas. Jame kalbama apie socialdemokratės Airos Dudėnienės veiksmus, kurie galimai galėjo sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Ji nenusišalino svarstant klausimą apie Laumėnų kaimo gatvės, kurioje gyvena, asfaltavimą. Pareiškimą perėmus svarstyti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, Savivaldybės etikos komisija laukė rezultatų.

„Ukmergės žiniose“ rašėme, jog Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pateikė išvadas, jog A. Dudėnienė nepažeidė viešųjų ir privačių interesų.

Mirinavičienė sakė, jog komisijos siūlymas liečia visus politikus – jiems rekomenduojama suderinti savo elgesį ar veiklą su Valstybės politikų elgesio kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytais politikų elgesio principais. „Kad nekiltų dviprasmiškai vertinamų veiksmų dėl asmeninio suinteresuotumo“, – paaiškino pirmininkė.

Bendru sutarimu

Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas informavo apie ketinamus rengti viešuosius pirkimus.

Ketinama įrengti gatvių apšvietimą Šešuolių seniūnijoje, Liaušių gyvenvietėje. Čia planuojama pastatyti 48 gatvių šviestuvus, įrengti elektros valdymo spintą. Manoma, kad preliminariai reikės 60 tūkst. Eur.

Apie 10 tūkst. Eur numatoma skirti aplinkos aplink Želvos gimnaziją sutvarkymui, įėjimui į pastatą nuo gatvės.

Taip pat savivaldybė įpareigota atlikti rajono gatvių apšvietimo tinklo inventorizaciją. Rengiant viešuosius pirkimus, biudžete reikia numatyti 15 tūkst. Eur.

Rajono tarybos nariai pritarė išvardintiems reikalams bendru sutarimu.

Dalintis

Nuotraukų galerija:

Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *