Prekybos centrų šventinis grafikas

Ar­tė­jant il­ga­jam šven­čių ma­ra­to­nui sa­vo dar­bo lai­ką trum­pi­na di­die­ji pre­ky­bos cen­trai

Anykš­čių ir Ant­akal­nio gat­vė­se esan­čios „Ma­xi­ma“ par­duo­tu­vės gruo­džio 24 d. dirbs iki 18 val., gruo­džio 25 d. – nuo 10 iki 21 val., gruo­džio 31 d. – iki 21 val., sau­sio 1 d. – nuo 10 iki 22 val.

Žie­do gat­vė­je esan­ti „Ma­xi­ma“ gruo­džio 24 d. dirbs iki 19 val., gruo­džio 25 d. – nuo 10 iki 21 val., gruo­džio 31 d. – įpras­tu lai­ku, sau­sio 1 d. – nuo 10 val.

Su­trum­pin­tu gra­fi­ku per šven­tes dirbs ir IKI par­duo­tu­vės: gruo­džio 24 d. at­si­da­rys, kaip įpras­ta, bet dar­bą baigs 20 val.

Gruo­džio 25 d. dirbs nuo 9 iki 20 val., gruo­džio 26 d. dar­bą pra­dės 9 val., o baigs įpras­tu gra­fi­ku. Gruo­džio 31 d. dar­bą baigs 21 val., o sau­sio 1 d. dirbs nuo 10 iki 20 va­lan­dos.

„Nor­fa“ pre­ky­bos cen­tro par­duo­tu­vės Uk­mer­gė­je gruo­džio 25 ir sau­sio 1 die­ną ne­dirbs.

Gruo­džio 24 d. „Nor­fa“ dirbs 2 val. trum­piau, gruo­džio 31 d. – 1 val. trum­piau nei įpras­tai.

UŽ inf.

Dalintis
Parašykite komentarą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *