Krepšinio kamuolys praskriejo ir pro Ukmergę

Gedimino Nemunaičio nuotr. Pakviestas projekto vadovo Modesto Šaltupio, ant kamuolio pasirašė meras Rolandas Janickas. Gedimino Nemunaičio nuotr. Pakviestas projekto vadovo Modesto Šaltupio, ant kamuolio pasirašė meras Rolandas Janickas.

Uk­mer­gę pa­sie­kė per ša­lį ke­liau­jan­tis krep­ši­nio ka­muo­lys. Tai – plun­giš­kių pro­jek­tas „Ka­muo­lio skry­dis, su­vie­ni­jęs Lie­tu­vą!“, skir­tas rug­sė­jį vyk­sian­čiam Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tui.

 

Šią idė­ją su­ma­niu­sio Plun­gės jau­ni­mo ko­man­da su pa­ra­šais iš­mar­gin­tu ka­muo­liu ant­ra­die­nį pa­si­tik­ta prie Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. Sve­čius pa­si­ti­ko Uk­mer­gės spor­to cen­tro jau­nie­ji krep­ši­nin­kai ir krep­ši­nin­kės, jų tre­ne­riai, pa­svei­ki­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas. Jis pa­si­ra­šė ant ka­muo­lio, ant ku­rio – ir ki­tų ra­jo­nų va­do­vų pa­ra­šai. Jau­nuo­liai ne­pra­lei­do pro­gos nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti, pa­žais­ti. 

Tuo­met me­ras žais­min­gai per­da­vė ka­muo­lį uk­mer­giš­kiui Spor­to cen­tro auk­lė­ti­niui Jus­ti­nui Sa­ka­laus­kui. Jus­ti­nas – Lie­tu­vos moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (1999 m. g.) III di­vi­zio­no III vie­tos lai­mė­to­jas, Lie­tu­vos krep­ši­nio tur­ny­ro „Spri­te 1x1 ta­len­tų ko­vos 2015“ II vie­tos lai­mė­to­jas. Šis ka­muo­lį per­da­vė plun­giš­kiams.

Pir­ma­die­nį, pa­čią pir­mą ke­lio­nės per Lie­tu­vą die­ną, šio pro­jek­to ko­man­da lan­kė­si Tel­šiuo­se, Šiau­liuo­se, Pa­kruo­jy­je, Jo­niš­ky­je, Ak­me­nė­je, Ma­žei­kiuo­se, Skuo­de, Pa­lan­go­je, Kre­tin­go­je. Ka­muo­lys, sim­bo­liš­kai per­duo­tas šių ra­jo­nų at­sto­vams ir vėl per­im­tas, ke­liau­ja to­liau. An­trą die­ną sve­čiai at­vy­ko į Uk­mer­gę, iš kur pa­trau­kė Pa­ne­vė­žin.

„Jau spė­jom pa­varg­ti, esam ap­kvai­tę nuo ke­lio­nės ir karš­čio... Ta­čiau įspū­džiai kuo pui­kiau­si, nuo­tai­ka ge­ra, jė­gų tik­rai už­teks. Sma­gu, kad nė vie­na sa­vi­val­dy­bė ne­at­si­sa­kė mū­sų pri­im­ti“, – Uk­mer­gė­je džiau­gė­si Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ko­or­di­na­to­rė Lo­li­ta Vait­ke­vi­čie­nė, pa­ti 20 me­tų dir­bu­si krep­ši­nio tre­ne­re, bei pro­jek­to va­do­vas Mo­des­tas Šal­tu­pis.

Ap­lan­ky­ti ša­lies sa­vi­val­dy­bes en­tu­zias­tai pa­si­ry­žo per pen­kias die­nas. Ko­man­dos na­riai ka­muo­lio su­tik­tu­ves ne tik fo­to­gra­fuo­ja, bet ir fil­muo­ja. Mat, anot M. Šal­tu­pio, iki rug­sė­jo 5-osios ke­ti­na­ma su­kur­ti fil­mu­ką apie šį ka­muo­lio skry­dį. Jį bus ga­li­ma iš­vys­ti so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, in­ter­ne­te, te­le­vi­zi­jo­je.

Šia sa­vo idė­ja or­ga­ni­za­to­riai tei­gia no­rin­tys mo­ra­liš­kai pa­rem­ti Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nę prieš čem­pio­na­tą. „No­ri­si pa­ro­dy­ti, jog Lie­tu­vos krep­ši­nin­kai tu­ri di­džiu­lį gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mą, o vie­nas Lie­tu­vą ap­skrie­jęs ka­muo­lys ga­li su­vie­ny­ti vi­są tau­tą“, – sa­ko jie.

Į kvie­ti­mą to­kiu bū­du pa­lai­ky­ti mū­sų spor­ti­nin­kus, anot L. Vait­ke­vi­čie­nės, at­si­lie­pė ir ša­lies pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius. „Jie ry­toj kaip tik ir pri­ims mus, o pre­zi­den­tė ka­muo­lį mes Vir­gi­li­jui Alek­nai“, – ant­ra­die­nį sa­kė ji.

Ak­ci­jo­je „da­ly­vau­ja“ iš vi­so trys ka­muo­liai. Ant dvie­jų – lie­tu­vių rink­ti­nės vy­rų pa­ra­šai, ant ki­to ak­ci­jos me­tu pa­si­ra­šo ra­jo­nų me­rai bei tų kraš­tų įžy­mūs žmo­nės. Vie­ną iš ka­muo­lių plun­giš­kiai svars­tan­tys pa­si­lik­ti sau, ki­tus no­rė­tų pa­do­va­no­ti ša­lies va­do­vei D. Gry­baus­kai­tei, Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tui Ar­vy­dui Sa­bo­niui. 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų