Žyma: apdovanojimas

Mokytojams – šilti padėkos žodžiai ir gėlės

Pir­ma­die­nį šven­ti­nė Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jo die­nos nuo­tai­ka tvy­ro­jo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre. Čia į…

Kraštą puošia gėlininkų sodybos

Retais augalais, įmantriomis kompozicijomis, puošniomis detalėmis išsiskiria rajono gėlininkų sodybos. Jų šeimininkai…

Angelų sargų dieną – padėkos ir apdovanojimai

Policijos pareigūnų profesinę šventę – Angelų sargų dieną – penktadienį minėjo Ukmergės…

Sėkmingai startavo šokėjai

Sėk­min­gai spor­ti­nių šo­kių se­zo­ną pra­dė­jo Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vo „Vėt­ra“ po­ros. Kė­dai­nių spor­to…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Apdovanojo gražiai besitvarkančius sodininkus

„Pa­ši­lės“ so­dų ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Onu­tė Tu­ka­čiaus­kie­nė pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­kvie­tė ben­dri­jos na­rius į…

Ukmergės žinios Ukmergės žinios

Siūlo apdovanoti

Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimai „Auksinės krivūlės riteris“ teikiami jau dešimtus metus. Kasmet taip…